Rigters 9:1-57

  • Abimeleg word koning in Sigem (1-6)

  • Jotam se gelykenis (7-21)

  • Abimeleg se gewelddadige heerskappy (22-33)

  • Abimeleg val Sigem aan (34-49)

  • Vrou beseer Abimeleg; hy sterf (50-57)

9  Ná verloop van tyd het Abimeʹleg,+ die seun van Jerubʹbaäl, na sy ma se broers in Sigem gegaan, en hy het vir hulle en vir sy oupa se hele familie* gesê:  “Vra asseblief vir al die leiers* van Sigem: ‘Wat is vir julle beter? Dat al 70 seuns van Jerubʹbaäl+ oor julle regeer of dat een man oor julle regeer? Onthou dat ek julle eie vlees en bloed is.’”  Toe het sy ma se broers hierdie boodskap aan die leiers van Sigem oorgedra, en die leiers is oorreed* om Abimeʹleg te volg, want hulle het gesê: “Hy is ons broer.”  Toe het hulle vir hom 70 silwerstukke uit die tempel* van Baäl-Beritʹ+ gegee, en Abimeʹleg het dit gebruik om slegte, nikswerd manne te huur om hom te volg.  Daarna het hy na sy pa se huis in Ofra+ gegaan en sy broers, die seuns van Jerubʹbaäl, 70 manne, op een klip doodgemaak.+ Die enigste oorlewende was Jotam, die jongste seun van Jerubʹbaäl, want hy het weggekruip.  Toe het al die leiers van Sigem en die hele Bet-Millo bymekaargekom en Abimeʹleg koning gemaak+ naby die groot boom, by die pilaar in Sigem.  Toe hulle dit vir Jotam vertel, het hy dadelik op die top van die berg Geriʹsim+ gaan staan en met ’n harde stem vir hulle gesê: “Luister na my, o leiers van Sigem, en dan sal God na julle luister.  “Eenkeer was daar bome wat gegaan het om ’n koning oor hulle te salf. Hulle het dus vir die olyfboom gesê: ‘Regeer oor ons.’+  Maar die olyfboom het vir hulle gesê: ‘Moet ek my olie* opgee, wat gebruik word om God en mense te verheerlik, sodat ek oor die ander bome kan gaan regeer?’* 10  Toe het die bome vir die vyeboom gesê: ‘Kom regeer oor ons.’ 11  Maar die vyeboom het vir hulle gesê: ‘Moet ek my soetigheid en my goeie vrugte opgee sodat ek oor die ander bome kan gaan regeer?’ 12  Daarna het die bome vir die wingerdstok gesê: ‘Kom regeer oor ons.’ 13  Die wingerdstok het hulle geantwoord: ‘Moet ek my nuwe wyn opgee, wat God en mense vrolik maak, sodat ek oor die bome kan gaan regeer?’ 14  Laastens het al die ander bome vir die doringstruik gesê: ‘Kom regeer oor ons.’+ 15  Toe het die doringstruik vir die bome gesê: ‘As julle my werklik as koning oor julle salf, moet julle in my skaduwee kom skuiling soek. Maar indien nie, laat vuur dan uit die doringstruik uitgaan en laat dit die sederbome van die Liʹbanon-berge verteer.’ 16  “Was julle eerlik en opreg toe julle Abimeʹleg koning gemaak het,+ en het julle goedheid betoon aan Jerubʹbaäl en sy huisgesin, en het julle hom behandel soos hy verdien om behandel te word? 17  Toe my pa vir julle geveg het,+ het hy sy lewe* gewaag om julle uit Miʹdian se hand te red.+ 18  Maar vandag het julle teen my pa se huisgesin opgestaan en sy seuns, 70 manne, op een klip doodgemaak.+ Toe het julle Abimeʹleg, die seun van sy slavin,+ oor die leiers van Sigem koning gemaak net omdat hy julle broer is. 19  Ja, as julle vandag eerlik en opreg teenoor Jerubʹbaäl en sy huisgesin optree, moet julle bly wees oor Abimeʹleg, en laat hy ook bly wees oor julle. 20  Maar indien nie, laat vuur dan uit Abimeʹleg uitgaan en die leiers van Sigem en Bet-Millo verteer,+ en laat vuur uit die leiers van Sigem en Bet-Millo uitgaan en Abimeʹleg verteer.”+ 21  Toe het Jotam+ na Beër gevlug, en hy het daar gaan woon as gevolg van sy broer Abimeʹleg. 22  Abimeʹleg het drie jaar lank oor Israel regeer.* 23  Toe het God vyandskap laat ontstaan* tussen Abimeʹleg en die leiers van Sigem, en hulle was ontrou aan Abimeʹleg. 24  Dit het gebeur sodat die gewelddadige moord van die 70 seuns van Jerubʹbaäl gewreek kon word, sodat hulle broer Abimeʹleg, wat hulle vermoor het, gestraf kon word en sodat die leiers van Sigem, wat Abimeʹleg gehelp het om sy broers te vermoor,+ ook gestraf kon word. 25  En die leiers van Sigem het manne op die bergtoppe laat wegkruip sodat hulle hom kon aanval, en hulle het almal beroof wat op die pad by hulle verbygegaan het. Ná verloop van tyd is Abimeʹleg hiervan vertel. 26  Toe het Gaäl, die seun van Ebed, en sy broers na Sigem+ gekom, en die leiers van Sigem het hulle vertroue in hom gestel. 27  Hulle het na hulle wingerde gegaan en die druiwe van hulle wingerde geoes, dit getrap en feesgevier. Daarna het hulle in die huis van hulle god+ ingegaan, en hulle het geëet en gedrink en Abimeʹleg vervloek. 28  Toe het Gaäl, die seun van Ebed, gesê: “Wie is Abimeʹleg en Sigem nou eintlik dat ons hulle moet dien? Abimeʹleg is maar net die seun van Jerubʹbaäl,+ en Sebul is sy hoofbeampte. Dien eerder die manne van Hemor, Sigem se pa! Maar hoekom moet ons Abimeʹleg dien? 29  As hierdie volk onder my bevel was, sou ek Abimeʹleg uit sy posisie verwyder het.” Toe het hy vir Abimeʹleg gesê: “Maak jou leërmag groter en kom veg teen my.” 30  Toe Sebul, die leier van die stad, hoor wat Gaäl, die seun van Ebed, sê, het hy woedend geword. 31  Daarom het hy in die geheim* boodskappers na Abimeʹleg toe gestuur om te sê: “Kyk! Gaäl, die seun van Ebed, en sy broers is nou in Sigem, en hulle is besig om die stad teen jou op te stook. 32  Gaan nou in die nag, jy en jou manne, en kruip in die veld weg. 33  Sodra die son opkom, moet jy die stad aanval. En wanneer hy en sy manne teen jou uitkom, moet julle alles in julle vermoë doen om hulle te verslaan.”* 34  Toe het Abimeʹleg en al die manne in die nag gegaan, in vier afdelings verdeel en gaan wegkruip om Sigem aan te val. 35  Toe Gaäl, die seun van Ebed, uitgegaan het en by die ingang van die stadspoort gaan staan het, het Abimeʹleg en die manne saam met hom uit hulle wegkruipplek uitgekom. 36  Toe Gaäl die manne sien, het hy vir Sebul gesê: “Kyk! Daar is mense wat van die bergtoppe af kom.” Maar Sebul het vir hom gesê: “Jy sien maar net die skaduwees van die berge, en dit lyk vir jou soos mense.” 37  Later het Gaäl gesê: “Kyk! Daar is mense wat van die middel van die gebied af kom, en een afdeling kom uit die rigting van die groot boom van Meoʹnenim.” 38  Toe het Sebul vir hom gesê: “Ja, jy wou mos spog en sê: ‘Wie is Abimeʹleg dat ons hom moet dien?’+ Is dit nie die manne wat jy verwerp het nie? Gaan nou uit en veg teen hulle.” 39  Toe het Gaäl as die bevelvoerder van die leiers van Sigem uitgegaan en teen Abimeʹleg geveg. 40  Abimeʹleg het hom agternagesit, en Gaäl het voor hom gevlug. Baie is doodgemaak, en die lyke het tot by die ingang van die stadspoort gelê. 41  Abimeʹleg het in Aʹruma gebly, en Sebul+ het Gaäl en sy broers uit Sigem uitgedryf. 42  Toe die mense die volgende dag in die veld uitgegaan het, het Abimeʹleg daarvan gehoor. 43  Daarom het hy die manne geneem en hulle in drie afdelings verdeel en in die veld gaan wegkruip. Toe hy die mense uit die stad sien uitgaan, het hy hulle aangeval en doodgemaak. 44  Abimeʹleg en die afdelings saam met hom het vorentoe gestorm en stelling ingeneem by die ingang van die stadspoort, terwyl twee afdelings almal in die veld aangeval en doodgemaak het. 45  Abimeʹleg het daardie hele dag teen die stad geveg en dit ingeneem. Hy het die mense daarin doodgemaak, en toe het hy die stad afgebreek+ en sout oral in die stad gestrooi. 46  Toe al die leiers van die toring van Sigem daarvan hoor, het hulle onmiddellik na die kelder* van die tempel* van El-Beritʹ+ gegaan. 47  Toe daar vir Abimeʹleg gesê is dat al die leiers van die toring van Sigem bymekaargekom het, 48  het Abimeʹleg en al die manne saam met hom teen die berg Salmon opgeklim. Abimeʹleg het ’n byl geneem en ’n boomtak afgekap. Toe het hy dit opgetel en dit op sy skouer gesit en vir die manne saam met hom gesê: “Maak gou en doen presies wat ek gedoen het!” 49  Toe het al die manne ook takke afgekap en Abimeʹleg gevolg. Toe het hulle die takke teen die kelder gesit en die kelder aan die brand gesteek. Al die mense van die toring van Sigem het ook gesterf, ongeveer 1 000 mans en vrouens. 50  Abimeʹleg het toe na Tebes gegaan. Hy het Tebes aangeval en dit ingeneem. 51  Daar was ’n sterk toring in die middel van die stad, en al die mans en vrouens en al die leiers van die stad het soontoe gevlug. Hulle het die deur agter hulle gesluit en op die dak van die toring geklim. 52  Abimeʹleg het na die toring gegaan en dit aangeval. Hy het tot by die ingang van die toring gegaan om dit aan die brand te steek. 53  Toe het een van die vrouens ’n meulsteen op Abimeʹleg se kop gegooi en sy skedel vergruis.+ 54  Hy het gou die dienaar geroep wat sy wapens dra en vir hom gesê: “Neem jou swaard en maak my dood, sodat hulle nie van my sal sê: ‘’n Vrou het hom doodgemaak’ nie.” Toe het sy dienaar hom deurboor, en hy het gesterf. 55  Toe die manne van Israel sien dat Abimeʹleg dood is, het hulle almal teruggegaan huis toe. 56  So het God Abimeʹleg terugbetaal vir die slegte dinge wat hy aan sy pa gedoen het toe hy sy 70 broers doodgemaak het.+ 57  God het ook die manne van Sigem terugbetaal vir al die slegte dinge wat hulle gedoen het.* So het die vloek van Jotam,+ die seun van Jerubʹbaäl,+ oor hulle gekom.

Voetnote

Lett. “die familie van die huis van die vader van sy moeder”.
Of moontlik “grondeienaars”.
Lett. “hulle harte is oorgehaal”.
Lett. “huis”.
Of “vrugbaarheid”.
Lett. “waai”.
Of “siel”.
Of “baasgespeel”.
Lett. “’n slegte gees gestuur”.
Of “het hy op ’n slinkse manier”.
Of “aan hom doen wat julle hand moontlik vind”.
Of “vesting”.
Lett. “huis”.
Of “al die slegte dinge van die manne van Sigem op hulle koppe laat neerkom”.