Rigters 4:1-24

  • Kanaänitiese koning Jabin onderdruk Israel (1-3)

  • Profetes Debora en rigter Barak (4-16)

  • Jael maak Sisera dood (17-24)

4  Maar ná Ehud se dood het die Israeliete weer begin doen wat sleg is in Jehovah se oë.+  Daarom het Jehovah hulle oorgelewer* in die hand van Jabin, die koning van Kanaän,+ wat in Hasor regeer het. Die hoof van sy leërmag was Siʹsera, wat in Haroʹset+ van die nasies* gewoon het.  Die Israeliete het tot Jehovah geroep,+ want Jabin* het 900 strydwaens met ysterlemme*+ gehad, en hy het die Israeliete 20 jaar lank erg onderdruk.+  Deboʹra, ’n profetes,+ die vrou van Lapʹpidot, het in hierdie tyd God se oordele aan Israel oorgedra.  Sy het gewoonlik onder Deboʹra se palmboom gesit, tussen Rama+ en Bet-El+ in die bergstreek van Eʹfraim. Die Israeliete het na haar toe gegaan vir regterlike besluite.  Sy het Barak,+ die seun van Abinoʹam, uit Keʹdes-Nafʹtali+ laat roep en vir hom gesê: “Jehovah, die God van Israel, het die bevel gegee: ‘Gaan en marsjeer na die berg Tabor,* en neem 10 000 manne van Nafʹtali en Seʹbulon saam met jou.  Ek sal Siʹsera, die hoof van Jabin se leërmag, en sy strydwaens en sy soldate na jou toe bring by die Kison-stroom,*+ en ek sal hom in jou hand gee.’”+  Barak het vir haar gesê: “As jy saam met my gaan, sal ek gaan, maar as jy nie saam met my gaan nie, sal ek nie gaan nie.”  Toe het sy gesê: “Ek sal beslis saam met jou gaan. Maar jy sal nie die eer kry vir hierdie geveg nie, want Jehovah sal Siʹsera in die hand van ’n vrou gee.”+ Deboʹra het toe opgestaan en saam met Barak na Kedes+ gegaan. 10  Barak het Seʹbulon en Nafʹtali+ in Kedes bymekaargeroep, en 10 000 manne het hom gevolg. Deboʹra het ook saam met hom gegaan. 11  Heber, die Keniet, het hom afgeskei van die Keniete,+ die nakomelinge van Hobab, Moses se skoonpa,+ en sy tent was opgeslaan naby die groot boom in Saänanʹnim, wat by Kedes is. 12  Siʹsera het gehoor dat Barak, die seun van Abinoʹam, na die berg Tabor opgetrek het.+ 13  Siʹsera het dadelik al sy strydwaens – 900 strydwaens met ysterlemme* – en al die soldate wat by hom was, uit Haroʹset van die nasies bymekaargeroep om na die Kison-stroom*+ te gaan. 14  Deboʹra het toe vir Barak gesê: “Maak jou gereed, want vandag sal Jehovah Siʹsera in jou hand gee. Jehovah gaan voor jou uit!” En Barak het teen die berg Tabor afgegaan met 10 000 manne wat hom volg. 15  Toe het Jehovah Siʹsera en al sy strydwaens en die hele leërmag verwar+ sodat Barak hulle met die swaard kon verslaan. Uiteindelik het Siʹsera van sy strydwa afgespring en te voet gevlug. 16  Barak het die strydwaens en die leërmag tot by Haroʹset van die nasies agternagesit. So is Siʹsera se hele leërmag met die swaard doodgemaak. Nie eers een het oorgebly nie.+ 17  Maar Siʹsera het te voet gevlug na die tent van Jael,+ die vrou van Heber,+ die Keniet, want daar was vrede tussen Jabin,+ die koning van Hasor, en die familie van Heber, die Keniet. 18  Toe het Jael uitgegaan om Siʹsera te ontmoet en vir hom gesê: “Kom binne, my heer, kom gerus binne. Moenie bang wees nie.” Daarom het hy in haar tent ingegaan, en sy het hom met ’n kombers toegemaak. 19  Toe het hy vir haar gesê: “Gee my asseblief ’n bietjie water om te drink, want ek is dors.” Toe het sy ’n leersak met melk oopgemaak en vir hom daarvan gegee om te drink,+ en daarna het sy hom weer toegemaak. 20  Hy het vir haar gesê: “Staan by die ingang van die tent, en as enigiemand jou kom vra: ‘Is daar ’n man hier?’ dan moet jy sê: ‘Nee!’” 21  Maar Jael, die vrou van Heber, het ’n tentpen en ’n hamer in haar hand geneem. Toe, terwyl hy uitgeput en vas aan die slaap was, het sy stilletjies na hom toe gegaan en die pen deur sy slape gekap en dit in die grond ingeslaan, en hy het gesterf.+ 22  Barak het soontoe gegaan, agter Siʹsera aan, en Jael het uitgekom om hom te ontmoet en vir hom gesê: “Kom, ek sal vir jou die man wys na wie jy soek.” Hy het saam met haar ingegaan en gesien dat Siʹsera dood lê, met die tentpen deur sy slape. 23  So het God Jabin, die koning van Kanaän, op daardie dag voor die Israeliete verneder.+ 24  Die hand van die Israeliete het al hoe sterker geword teen Jabin, die koning van Kanaän,+ en uiteindelik het hulle hom vernietig.+

Voetnote

Lett. “verkoop”.
Of “Haroset-Hagojim”.
Lett. “hy”.
Lett. “strydwaens van yster”.
Of “Stel jou manne in gevegsformasie op die berg Tabor op”.
Of “wadi Kison”. Sien Woordelys.
Lett. “strydwaens van yster”.
Of “wadi Kison”. Sien Woordelys.