Rigters 5:1-31

  • Oorwinningslied van Debora en Barak (1-31)

    • Sterre veg teen Sisera (20)

    • Die Kison-stroom (21)

    • Dié wat Jehovah liefhet, is soos son (31)

5  Op daardie dag het Deboʹra+ saam met Barak,+ die seun van Abinoʹam, die volgende lied gesing:+   “Loof Jehovahas gevolg van die vegters in Israel wat hulle hare los laat hang het,as gevolg van die volk wat hulle vrywillig aangebied het!+   Luister, o konings! Hoor, o heersers! Ek sal vir Jehovah sing. Ek sal lofliedere sing* vir Jehovah,+ Israel se God.+   Jehovah, toe u uit Seïr uitgegaan het,+toe u uit die gebied van Edom gegaan het,het die aarde geskud en het water uit die hemel gestort. Water het uit die wolke gestort.   Berge het gesmelt* voor die gesig van Jehovah,+selfs Siʹnai het gesmelt voor die gesig van Jehovah,+ Israel se God.+   In die tyd van Samgar,+ die seun van Anat,in die tyd van Jael+ was die paaie verlate,en reisigers het met ompaaie gereis.   Die dorpies in Israel was verlate.*Hulle was verlate totdat ek, Deboʹra,+ opgestaan het,totdat ek as ’n moeder in Israel opgestaan het.+   Hulle het nuwe gode gekies,+en toe was daar oorlog in die poorte.+Daar kon nie ’n skild of ’n spies gevind wordonder 40 000 manne in Israel nie.   My hart is by die bevelvoerders van Israel,+wat as vrywilligers saam met die volk gegaan het.+Loof Jehovah! 10  Julle wat op ligbruin donkies ry,julle wat op kosbare tapyte sit,en julle wat op die pad loop,dink hieroor na! 11  Die stemme van dié wat water skep, is by die drinkplekke gehoor. Daar het hulle die regverdige dade van Jehovah vertel,die regverdige dade van sy dorpsbewoners in Israel. Jehovah se volk het toe na die poorte gegaan. 12  Word wakker, word wakker, o Deboʹra,+word wakker, word wakker, sing ’n lied!+ Staan op, Barak!+ Neem jou gevangenes weg, seun van Abinoʹam! 13  Toe het dié wat oorgebly het, na die leiers van die volk toe gekom. Jehovah se volk het na my toe gekom om teen die magtiges te veg. 14  Mense in die vallei het uit Eʹfraim gekom. Hulle volg jou, o Benjamin, met jou manne. Uit Magir+ het die bevelvoerders gekom,en uit Seʹbulon het mense gekom wat soldate werf.* 15  Die hoofde van Isʹsaskar was saam met Deboʹra,en net soos Isʹsaskar haar ondersteun het, so het Barak+ haar ondersteun. Hy is te voet in die valleivlakte ingestuur.+Onder die afdelings van Ruben was daar groot besluiteloosheid.* 16  Hoekom het jy tussen die twee saalsakke gaan siten geluister terwyl die herders op hulle fluite vir die kuddes speel?+ Onder die afdelings van Ruben was daar groot besluiteloosheid. 17  Giʹlead het aan die ander kant van die Jordaanrivier gebly.+Hoekom het Dan by die skepe gebly?+ Aser het op die strand gesit en niks doen nie,en hy het by sy hawens* gebly.+ 18  Seʹbulon was ’n volk wat hulle lewe gewaag het,en Nafʹtali ook,+ op die heuwels.+ 19  Konings het gekom, hulle het geveg. Toe het die konings van Kanaän geveg+in Taʹänag, by die waters van Megidʹdo.+Hulle het geen silwer vir hulle geneem nie.+ 20  Vanuit die hemel het die sterre geveg. Vanuit hulle bane het hulle teen Siʹsera geveg. 21  Die Kison-stroom het hulle weggespoel,+die eeue oue stroom, die Kison-stroom. Jy het die magtige vertrap, o my siel.* 22  Toe het die hoewe van perde gedreunterwyl sy hingste wild gegalop het.+ 23  ‘Vervloek Meros,’ het die engel van Jehovah gesê,‘ja, vervloek sy inwoners,want hulle het nie gekom om Jehovah te help nie. Hulle het nie saam met die magtige manne gekom om Jehovah te help nie.’ 24  Geseënd bo alle vrouens is Jael,+die vrou van Heber,+ die Keniet. Sy is die mees geseënde van die vrouens wat in tente woon. 25  Hy het vir water gevra, en sy het vir hom melk gegee. In ’n pragtige feesbak het sy dikmelk* aangebied.+ 26  Met haar hand het sy die tentpen gevat,met haar regterhand die hamer van ’n ambagsman. Sy het Siʹsera se kop met die hamer stukkend geslaan,en sy het sy slape vergruis en deurboor.+ 27  Tussen haar voete het hy inmekaargesak, en hy het geval en bly lê. Tussen haar voete het hy inmekaargesak en neergeval. Waar hy inmekaargesak het, daar het hy geval, heeltemal oorwin. 28  By die venster het ’n vrou uitgekyk,Siʹsera se ma het by die tralievenster uitgekyk:‘Hoekom vat sy strydwa so lank om te kom? Hoekom is die hoefslae van sy strydwaens so laat?’+ 29  Die wysste van haar belangrike vrouens het haar geantwoord,ja, sy het ook vir haarself bly sê: 30  ‘Hulle verdeel seker wat hulle geneem het,’n meisie,* twee meisies* vir elke vegter,gekleurde materiaal vir Siʹsera, gekleurde materiaal,’n geborduurde kleed, gekleurde materiaal, twee geborduurde kledingstukkevir die nekke van dié wat geplunder het.’ 31  Laat al u vyande so vernietig word,+ o Jehovah,maar laat dié wat u liefhet, wees soos wanneer die son in sy heerlikheid opkom.” Daarna was daar 40 jaar lank vrede in die land.+

Voetnote

Of “musiek maak”.
Of moontlik “geskud”.
Of “Daar was nie meer dorpsbewoners in Israel nie”.
Of moontlik “wat die toerusting van ’n skrywer gebruik”.
Lett. “ondersoekinge van die hart”.
Of “landingsplekke”.
Of “room”.
Lett. “baarmoeder”.
Lett. “baarmoeders”.