Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Rigters

Hoofstukke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Oorsig

 • 1

  • Juda en Simeon se oorwinnings (1-20)

  • Jebusiete nie uit Jerusalem verdryf nie (21)

  • Josef neem Bet-El in besit (22-26)

  • Kanaäniete nie heeltemal verdryf nie (27-36)

 • 2

  • Waarskuwing van Jehovah se engel (1-5)

  • Josua sterf (6-10)

  • Rigters voorsien om Israel te red (11-23)

 • 3

  • Jehovah toets Israel (1-6)

  • Otniël, eerste rigter (7-11)

  • Rigter Ehud maak vet koning Eglon dood (12-30)

  • Rigter Samgar (31)

 • 4

  • Kanaänitiese koning Jabin onderdruk Israel (1-3)

  • Profetes Debora en rigter Barak (4-16)

  • Jael maak Sisera dood (17-24)

 • 5

  • Oorwinningslied van Debora en Barak (1-31)

   • Sterre veg teen Sisera (20)

   • Die Kison-stroom (21)

   • Dié wat Jehovah liefhet, is soos son (31)

 • 6

  • Midian onderdruk Israel (1-10)

  • Engel stel rigter Gideon gerus (11-24)

  • Gideon breek altaar van Baäl af (25-32)

  • God se gees kom oor Gideon (33-35)

  • Die toets met die vlies wol (36-40)

 • 7

  • Gideon en sy 300 manne (1-8)

  • Gideon se leërmag verslaan Midian (9-25)

   • “Die swaard van Jehovah en van Gideon!” (20)

   • Verwarring in kamp van Midian (21, 22)

 • 8

  • Efraimiete stry met Gideon (1-3)

  • Midianitiese konings agternagesit en doodgemaak (4-21)

  • Gideon weier koningskap (22-27)

  • Opsomming van Gideon se lewe (28-35)

 • 9

  • Abimeleg word koning in Sigem (1-6)

  • Jotam se gelykenis (7-21)

  • Abimeleg se gewelddadige heerskappy (22-33)

  • Abimeleg val Sigem aan (34-49)

  • Vrou beseer Abimeleg; hy sterf (50-57)

 • 10

  • Rigters Tola en Jaïr (1-5)

  • Israel kom in opstand; toon berou (6-16)

  • Ammoniete bedreig Israel (17, 18)

 • 11

  • Rigter Jefta verdryf en later leier gemaak (1-11)

  • Jefta redeneer met Ammon (12-28)

  • Jefta se gelofte en sy dogter (29-40)

   • Dogter sal nooit trou nie (38-40)

 • 12

  • Konflik met Efraimiete (1-7)

   • Sjibbolet-toets (6)

  • Rigters Ibsan, Elon en Abdon (8-15)

 • 13

  • Engel besoek Manoag en sy vrou (1-23)

  • Simson gebore (24, 25)

 • 14

  • Rigter Simson soek Filistynse vrou (1-4)

  • Jehovah se gees help Simson om leeu dood te maak (5-9)

  • Simson se raaisel by troue (10-19)

  • Simson se vrou aan ander man gegee (20)

 • 15

  • Simson neem wraak op Filistyne (1-20)

 • 16

  • Simson in Gasa (1-3)

  • Simson en Delila (4-22)

  • Simson neem wraak en sterf (23-31)

 • 17

  • Miga se afgode en sy priester (1-13)

 • 18

  • Daniete op soek na grond (1-31)

   • Miga se afgode en priester weggeneem (14-20)

   • Lajis ingeneem; naam verander na Dan (27-29)

   • Afgodediens in Dan (30, 31)

 • 19

  • Benjaminiete se seksmisdaad in Gibea (1-30)

 • 20

  • Oorlog teen Benjaminiete (1-48)

 • 21

  • Benjamin as stam gered (1-25)