Rigters 20:1-48

  • Oorlog teen Benjaminiete (1-48)

20  Die hele gemeenskap van die Israeliete, van Dan+ tot Berseʹba sowel as die land Giʹlead,+ het dus soos een man voor Jehovah in Mispa+ bymekaargekom.  Toe het die hoofde van die volk en al die stamme van Israel hulle plek in die gemeente van God se volk ingeneem – 400 000 voetsoldate wat met swaarde gewapen was.+  Die Benjaminiete het gehoor dat die manne van Israel na Mispa gegaan het. Toe het die manne van Israel gesê: “Sê vir ons, hoe het hierdie verskriklike ding gebeur?”+  Toe het die Leviet,+ die vermoorde vrou se man, geantwoord: “Ek het saam met my byvrou na Giʹbea van Benjamin gegaan+ om daar te oornag.  En die inwoners* van Giʹbea het teen my opgestaan en die huis in die nag omsingel. Hulle wou my doodmaak, maar hulle het toe eerder my byvrou verkrag, en sy het gesterf.+  Daarom het ek my byvrou se liggaam geneem en dit opgesny en die stukke na elke gebied van Israel se erfdeel gestuur+ omdat hulle ’n skandelike ding in Israel gedoen het.  Nou moet julle almal, al die Israeliete wat hier bymekaar is, julle mening gee en ’n besluit neem.”+  Toe het die hele volk soos een man opgestaan en gesê: “Nie een van ons sal na sy tent of na sy huis teruggaan nie.  Dít is wat ons met Giʹbea sal doen: Laat ons deur middel van die lot manne kies om die stad aan te val.+ 10  Uit al die stamme van Israel sal ons 10 manne uit 100 manne neem, 100 uit 1 000 en 1 000 uit 10 000 om padkos vir die soldate te gaan kry, sodat hulle teen Giʹbea van Benjamin kan optree omdat hulle hierdie skandelike ding in Israel gedoen het.” 11  So het al die manne van Israel soos een man teen die stad bymekaargekom. 12  Toe het die stamme van Israel manne na al die stamlede van Benjamin gestuur om te sê: “Hoe kon so ’n verskriklike ding onder julle gebeur? 13  Lewer dan nou die slegte manne van Giʹbea aan ons oor,+ sodat ons hulle kan doodmaak en sodat ons dit wat sleg is, uit Israel kan verwyder.”+ Maar die Benjaminiete het geweier om na hulle Israelitiese broers te luister. 14  Toe het die Benjaminiete uit hulle stede na Giʹbea gekom om teen die manne van Israel te veg. 15  Op daardie dag het die Benjaminiete 26 000 manne wat met swaarde gewapen was, uit hulle stede opgeroep, buiten die 700 bekwame vegters van Giʹbea. 16  In hierdie leërmag was daar 700 bekwame vegters wat links was. Elkeen van hierdie manne kon ’n klip baie akkuraat* met ’n slingervel gooi en het nooit gemis nie. 17  Die manne van Israel, buiten Benjamin, het 400 000 manne opgeroep wat met swaarde gewapen was,+ en elkeen van hulle was ’n ervare vegter. 18  Hulle het opgestaan en na Bet-El gegaan om God se leiding te vra.+ Toe het die Israeliete gevra: “Wie van ons moet die leiding neem in die geveg teen die Benjaminiete?” Jehovah het geantwoord: “Juda moet die leiding neem.” 19  Daarna het die Israeliete in die oggend opgestaan en naby Giʹbea kamp opgeslaan. 20  Die manne van Israel het in gevegsformasie na Giʹbea gegaan om Benjamin aan te val. 21  Op daardie dag het die Benjaminiete uit Giʹbea uitgegaan en 22 000 manne van Israel doodgemaak. 22  Maar die leërmag van Israel het nie moed verloor nie en het weer in gevegsformasie na dieselfde plek gegaan waarheen hulle die eerste dag gegaan het. 23  Toe het die Israeliete opgegaan en tot die aand toe voor Jehovah gehuil en Jehovah se leiding gevra en gesê: “Moet ons weer teen ons broers, die Benjaminiete, gaan veg?”+ Jehovah het toe gesê: “Gaan veg teen hulle.” 24  Op die tweede dag het die Israeliete weer teen die Benjaminiete opgetrek. 25  Benjamin het ook op die tweede dag uit Giʹbea uitgegaan om teen Israel te veg, en hulle het nog 18 000 Israeliete wat met swaarde gewapen was, doodgemaak.+ 26  Toe het al die manne van Israel na Bet-El gegaan. Hulle het daar gesit en huil voor Jehovah,+ en op daardie dag het hulle tot die aand toe gevas+ en brandoffers+ en vrede-offers*+ voor Jehovah geoffer. 27  Daarna het die manne van Israel Jehovah se leiding gevra,+ want in daardie dae was die ark van die verbond van die ware God daar. 28  In daardie dae het Piʹnehas,+ die seun van Eleaʹsar, die seun van Aäron, voor die Ark gedien.* Hulle het gevra: “Moet ons weer teen ons broers, die Benjaminiete, gaan veg of moet ons ophou?”+ Jehovah het geantwoord: “Gaan veg, want môre sal ek hulle in julle hand gee.” 29  Toe het Israel manne reg rondom Giʹbea laat wegkruip.+ 30  Die Israeliete het op die derde dag teen die Benjaminiete gaan veg, en hulle het in gevegsformasie teen Giʹbea opgetrek, net soos die ander kere.+ 31  Toe die Benjaminiete uitgaan om teen die leërmag te veg, is hulle van die stad af weggelok.+ Toe het hulle, soos die ander kere, die manne op die grootpaaie begin aanval en party van hulle doodgemaak. Die een grootpad gaan na Bet-El en die ander na Giʹbea. Hulle het ongeveer 30 Israeliete in die oop veld doodgemaak.+ 32  Toe het die Benjaminiete gesê: “Ons is besig om hulle te verslaan, soos voorheen.”+ Maar die Israeliete het gesê: “Ons sal terugtrek en hulle van die stad af weglok tot op die grootpaaie.” 33  Al die manne van Israel het toe uit hulle plekke opgestaan en in gevegsformasie na Baäl-Tamar gegaan terwyl die Israelitiese manne wat weggekruip het, uit hulle wegkruipplekke gekom het en Giʹbea bestorm het. 34  So het 10 000 bekwame manne uit die hele Israel voor Giʹbea gekom, en die geveg was intens. Maar die Benjaminiete het nie geweet dat ’n ramp op hulle wag nie. 35  Jehovah het Benjamin voor Israel verslaan,+ en op daardie dag het die Israeliete 25 100 manne in Benjamin doodgemaak, wat almal met swaarde gewapen was.+ 36  Toe die manne van Israel teruggetrek het, het die Benjaminiete gedink dat hulle die Israeliete amper verslaan het,+ maar die Israeliete het teruggetrek omdat hulle vertrou het op die manne wat hulle om Giʹbea laat wegkruip het.+ 37  Die manne wat weggekruip het, het vinnig opgetree en Giʹbea bestorm. Toe het die manne uitgesprei en al die inwoners van die stad met die swaard doodgemaak. 38  Die manne van Israel het gereël dat die manne wat om die stad weggekruip het, ’n rooksein uit die stad moet laat opstyg. 39  Toe die Israeliete in die geveg omdraai, het die manne van Benjamin hulle aangeval en ongeveer 30 manne van Israel doodgemaak,+ en hulle het gesê: “Ons is beslis besig om hulle te verslaan, net soos in die vorige geveg.”+ 40  Maar die sein het as ’n rookkolom uit die stad begin opstyg. Toe die manne van Benjamin omkyk, het hulle gesien hoe die hele stad in vlamme opgaan. 41  Toe het die manne van Israel omgedraai, en die manne van Benjamin het paniekbevange geword, want hulle het besef dat rampspoed hulle getref het. 42  Daarom het hulle voor die manne van Israel gevlug in die rigting van die wildernis, maar hulle kon nie wegkom van die geveg nie. Die manne wat uit die stede gekom het, het saam met die manne van Israel geveg. 43  Hulle het die Benjaminiete omsingel en hulle agternagesit sonder om ’n oomblik te rus. Hulle het hulle oos van Giʹbea uitgewis. 44  Uiteindelik is 18 000 manne van Benjamin doodgemaak, almal magtige vegters.+ 45  Die manne van Benjamin het omgedraai en na die Rimmon-rots in die wildernis gevlug.+ Die Israeliete het 5 000 van hulle op die grootpaaie doodgemaak, en hulle het hulle bly agternasit tot by Gidom. So het hulle nog 2 000 manne doodgemaak. 46  Op daardie dag is altesaam 25 000 Benjaminiete doodgemaak. Hulle almal was magtige vegters wat met swaarde gewapen was.+ 47  Maar 600 manne het na die Rimmon-rots in die wildernis gevlug, en hulle het vier maande lank op die Rimmon-rots gebly. 48  En die manne van Israel het teruggegaan en die Benjaminiete aangeval, en hulle het die inwoners van die stede, elke mens en dier wat oorgebly het, met die swaard doodgemaak. En hulle het al die stede aan die brand gesteek.

Voetnote

Of moontlik “grondeienaars”.
Lett. “tot op ’n haar”.
Of “gemeenskapsoffers”.
Lett. “gestaan”.