Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Libri i Numrave

Kapitujt

Përmbajtja

 • 1

  • Regjistrimi i burrave për ushtri (1-46)

  • Levitët nuk regjistrohen për ushtri (47-51)

  • Organizimi i kampit (52-54)

 • 2

  • Kampi organizohet në ndarje trifisëshe (1-34)

   • Ndarja e Judës në lindje (3-9)

   • Ndarja e Rubenit në jug (10-16)

   • Kampi i Levit në mes (17)

   • Ndarja e Efraimit në perëndim (18-24)

   • Ndarja e Danit në veri (25-31)

   • Numri total i meshkujve të regjistruar (32-34)

 • 3

  • Djemtë e Aronit (1-4)

  • Levitët zgjidhen të shërbejnë (5-39)

  • Shpengohen të parëlindurit (40-51)

 • 4

  • Shërbimi i kehathitëve (1-20)

  • Shërbimi i gershonitëve (21-28)

  • Shërbimi i meraritëve (29-33)

  • Përmbledhje e regjistrimit (34-49)

 • 5

  • Karantina për të papastrit (1-4)

  • Rrëfimi dhe dëmshpërblimi (5-10)

  • Prova me ujë kur dyshohet për kurorëshkelje (11-31)

 • 6

  • Zotimi i nazireut (1-21)

  • Bekimi priftëror (22-27)

 • 7

  • Blatimet për inaugurimin e tabernakullit (1-89)

 • 8

  • Aroni ndez shtatë llambat (1-4)

  • Levitët pastrohen dhe fillojnë të shërbejnë (5-22)

  • Kufizimet e moshës për shërbimin e levitëve (23-26)

 • 9

  • Rregullimi për ta mbajtur më vonë Festën e Kalimit (1-14)

  • Reja dhe zjarri mbi tabernakull (15-23)

 • 10

  • Trumbetat e argjendta (1-10)

  • Nisja nga Sinai (11-13)

  • Radha e marshimit (14-28)

  • Hobabit i kërkohet të bëhet udhërrëfyes për Izraelin (29-34)

  • Lutja e Moisiut kur niset kampi (35, 36)

 • 11

  • Ankimi sjell zjarr nga Perëndia (1-3)

  • Populli qan për mish (4-9)

  • Moisiu ndihet i paaftë (10-15)

  • Jehovai u jep frymën e tij 70 pleqve (16-25)

  • Eldadi dhe Medadi; Josiu bëhet xheloz për Moisiun (26-30)

  • Dërgohen shkurtat; populli ndëshkohet për grykësi (31-35)

 • 12

  • Miriami dhe Aroni flasin kundër Moisiut (1-3)

   • Moisiu më zemërbuti nga të gjithë (3)

  • Jehovai mbron Moisiun (4-8)

  • Miriamin e zë lebra (9-16)

 • 13

  • 12 vëzhguesit dërgohen në Kanan (1-24)

  • Raport negativ nga 10 vëzhgues (25-33)

 • 14

  • Populli do që të kthehet në Egjipt (1-10)

   • Raport pozitiv nga Josiu dhe Kalebi (6-9)

  • Jehovai zemërohet; Moisiu ndërhyn (11-19)

  • Ndëshkimi: 40 vjet në shkretëtirë (20-38)

  • Amalekitët mundin Izraelin (39-45)

 • 15

  • Ligjet për blatimet (1-21)

   • I njëjti ligj për vendësin dhe të ardhurin (15, 16)

  • Blatimet për mëkatet e paqëllimshme (22-29)

  • Ndëshkimet për mëkatet e qëllimshme (30, 31)

  • Ekzekutohet njeriu që shkeli Sabatin (32-36)

  • Rrobat duhet të kenë thekë në fund (37-41)

 • 16

  • Rebelimi i Korahut, i Datanit dhe i Abiramit (1-19)

  • Gjykohen rebelët (20-50)

 • 17

  • Shkopi i Aronit lëshon sythe si shenjë (1-13)

 • 18

  • Detyrat e priftërinjve dhe të levitëve (1-7)

  • Racioni priftëror (8-19)

   • Besëlidhja e kripës (19)

  • Levitët duhet të marrin dhe të japin të dhjetën (20-32)

 • 19

  • Lopa e kuqe dhe uji që pastron (1-22)

 •  20

  • Miriami vdes në Kadesh (1)

  • Moisiu godet shkëmbin dhe mëkaton (2-13)

  • Edomi nuk lejon Izraelin të kalojë përmes territorit të tij (14-21)

  • Vdekja e Aronit (22-29)

 • 21

  • Mundet mbreti i Aradit (1-3)

  • Gjarpri prej bakri (4-9)

  • Marshimi i Izraelit përqark Moabit (10-20)

  • Mundet Sihoni, mbreti amorit (21-30)

  • Mundet Ogu, mbreti amorit (31-35)

 • 22

  • Balaku i ofron shpërblim Balamit (1-21)

  • Gomarica e Balamit flet (22-41)

 • 23

  • Shprehja e 1-rë proverbiale e Balamit (1-12)

  • Shprehja e 2-të proverbiale e Balamit (13-30)

 • 24

  • Shprehja e 3-të proverbiale e Balamit (1-11)

  • Shprehja e 4-t proverbiale e Balamit (12-25)

 • 25

  • Mëkati i Izraelit me gratë moabite (1-5)

  • Finehasi vepron kundër mëkatarëve (6-18)

 • 26

  • Regjistrimi i 2-të i fiseve të Izraelit (1-65)

 • 27

  • Bijat e Zelofehadit (1-11)

  • Moisiu ia lë detyrën Josiut (12-23)

 • 28

  • Rregullat për blatime të ndryshme (1-31)

   • Blatimet e përditshme (1-8)

   • Për Sabatin (9, 10)

   • Blatimet mujore (11-15)

   • Për Festën e Kalimit (16-25)

   • Për Festën e Javëve (26-31)

 • 29

  • Rregullat për blatime të ndryshme (1-40)

   • Dita e buçitjes së trumbetave (1-6)

   • Dita e Shlyerjes (7-11)

   • Festa e Kasolleve (12-38)

 • 30

  • Zotimet e burrave (1, 2)

  • Zotimet e grave dhe të bijave (3-16)

 • 31

  • Hakmarrja kundër Midianit (1-12)

   • Vritet Balami (8)

  • Udhëzime për plaçkën e luftës (13-54)

 • 32

  • Vendbanimet në lindje të Jordanit (1-42)

 • 33

  • Etapat e udhëtimit të izraelitëve në shkretëtirë (1-49)

  • Udhëzime për pushtimin e Kananit (50-56)

 • 34

  • Kufijtë e Kananit (1-15)

  • Caktohen burra për të ndarë vendin (16-29)

 • 35

  • Qytetet e levitëve (1-8)

  • Qytetet e strehimit (9-34)

 • 36

  • Ligji për martesën e trashëgimtareve të tokës (1-13)