Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Libri i Levitikut

Kapitujt

Përmbajtja

 • 1

  • Blatimi i djegur (1-17)

 • 2

  • Blatimi në drithë (1-16)

 • 3

  • Blatimi në bashkësi (1-17)

   • Mos hani dhjamë ose gjak (17)

 • 4

  • Blatimi për mëkatin (1-35)

 • 5

  • Mëkate specifike dhe blatimet përkatëse (1-6)

   • Të tregohen mëkatet e të tjerëve (1)

  • Blatime zëvendësuese për të varfrit (7-13)

  • Blatimi për fajin kur dikush ka mëkatuar pa dashje (14-19)

 • 6

  • Informacion shtesë për blatimin për fajin (1-7)

  • Udhëzime për blatimet (8-30)

   • Blatimi i djegur (8-13)

   • Blatimi në drithë (14-23)

   • Blatimi për mëkatin (24-30)

 • 7

  • Udhëzime për blatimet (1-21)

   • Blatimi për fajin (1-10)

   • Blatimi në bashkësi (11-21)

  • Ndalohet ngrënia e dhjamit ose e gjakut (22-27)

  • Racioni i priftërinjve (28-36)

  • Përmbledhje e blatimeve (37, 38)

 • 8

  • Emërimi i priftërisë aronike (1-36)

 • 9

  • Aroni paraqet blatime (1-24)

 • 10

  • Zjarri nga Jehovai vret Nadabin dhe Abihun (1-7)

  • Rregulla për priftërinjtë në lidhje me të ngrënët dhe të pirët (8-20)

 • 11

  • Kafshët e pastra dhe të papastra (1-47)

 • 12

  • Pastrimi i grave pas lindjes (1-8)

 • 13

  • Rregulla për lebrën (1-46)

  • Lebra në rroba (47-59)

 • 14

  • Pastrimi nga lebra (1-32)

  • Pastrimi i shtëpive të infektuara (33-57)

 • 15

  • Sekrecione të papastra nga organet gjinore (1-33)

 • 16

  • Dita e Shlyerjes (1-34)

 • 17

  • Tabernakulli, vendi i flijimeve (1-9)

  • Ndalohet ngrënia e gjakut (10-14)

  • Rregulla për kafshët e ngordhura (15, 16)

 • 18

  • Marrëdhënie seksuale të paligjshme (1-30)

   • Mos imitoni kananitët (3)

   • Forma të ndryshme incesti (6-18)

   • Gjatë menstruacioneve (19)

   • Akte homoseksuale (22)

   • Marrëdhënie seksuale me kafshë (23)

   • ‘Qëndroni të pastër, përndryshe vendi do t’ju vjellë’ (24-30)

 • 19

  • Ligje të ndryshme për shenjtërinë (1-37)

   • Mënyra e duhur e korrjes (9, 10)

   • Merak për të shurdhrit dhe të verbrit (14)

   • Shpifja (16)

   • Mos mbani mëri (18)

   • Ndalohen magjia dhe spiritizmi (26, 31)

   • Ndalohen tatuazhet (28)

   • Respekt për të moshuarit (32)

   • Si të trajtohen të huajt (33, 34)

 • 20

  • Adhurimi i Molekut; spiritizmi (1-6)

  • Jini të shenjtë dhe respektoni prindërit (7-9)

  • Vdekje për kriminelët seksualë (10-21)

  • Jini të shenjtë që të qëndroni gjatë në vend (22-26)

  • Ekzekutimi i spiritistëve (27)

 • 21

  • Priftërinj, të shenjtë e të pandotur (1-9)

  • Kryeprifti të mos ndotet (10-15)

  • Priftërinjtë nuk duhet të kenë të meta fizike (16-24)

 • 22

  • Pastërtia priftërore dhe ngrënia e gjërave të shenjta (1-16)

  • Pranohen vetëm kafshë të shëndetshme (17-33)

 • 23

  • Ditët e shenjta dhe festat (1-44)

   • Sabati (3)

   • Festa e Kalimit (4, 5)

   • Festa e Bukëve Pa Maja (6-8)

   • Paraqitja e fryteve të para (9-14)

   • Festa e Javëve (15-21)

   • Mënyra e duhur e korrjes (22)

   •  Festa e Buçitjes së Trumbetave (23-25)

   • Dita e Shlyerjes (26-32)

   • Festa e Kasolleve (33-43)

 • 24

  • Vaj për llambat e tabernakullit (1-4)

  • Bukët e paraqitjes (5-9)

  • Blasfemuesi i emrit të Perëndisë vritet me gurë (10-23)

 • 25

  • Viti i Sabatit (1-7)

  • Viti i Jubileut (8-22)

  • Rikthimi i pronës (23-34)

  • Si të trajtohen të varfrit (35-38)

  • Ligje për skllavërinë (39-55)

 • 26

  • Qëndroni larg idhujtarisë (1, 2)

  • Bekimet e bindjes (3-13)

  • Ndëshkimet e mosbindjes (14-46)

 • 27

  • Shpengimi i gjërave të zotuara (1-27)

  • Gjëra që ndahen veç pa asnjë kusht për Jehovain (28, 29)

  • Shpengimi i së dhjetës (30-34)