Sinulo Yefilwe ku Joani 8:1-13

  • Liswayo labu 7 lamamutulwa (1-6)

  • Kuliza litolombita zapili zeene (7-12)

  • Bumai bobulaalu bwazibiswa (13)

8  Hamamutula+ liswayo labu 7,+ mwa lihalimu kwakuza ka nako yebato likana ni hafu ya hora.  Mi nabona mangeloi a 7+ ayemi fapilaa Mulimu, mi afiwa litolombita ze 7.  Lingeloi leliñwi, lelisweli piza ya gauda ya insense, lataha ni kuto yema kwa aletare,+ mi lafiwa insense yeñata+ kuli liife hamoho ni litapelo za babakenile kaufela fa aletare ya gauda+ yeneli fapilaa lubona.  Musi wa insense wakambama kuzwa mwa lizoho la lingeloi hamoho ni litapelo+ za babakenile fapilaa Mulimu.  Kono honafo lingeloi laanga piza ya insense, mi laitaza ka mulilo wa fa aletare ni kuinepela mwa lifasi. Mi kwataha mishika ni manzwi ni mamonyi+ a pula ni zikinyeho.  Mi mangeloi a 7 asweli litolombita ze 7+ aitukiseza kuliliza.  Lingeloi lapili laliza tolombita yalona. Mi kwataha pula ya macwe ni mulilo okopani ni mali, mi zanepelwa mwa lifasi;+ mi kalulo iliñwi kwa likalulo zetaalu za lifasi yacisiwa, ni kalulo iliñwi kwa likalulo zetaalu za likota yacisiwa, mi limela kaufela zetala zacisiwa.+  Lingeloi labubeli laliza tolombita yalona. Mi nto yeswana inge lilundu lelituna lelica mulilo yanepelwa mwa liwate.+ Mi kalulo iliñwi kwa likalulo zetaalu za liwate yafetuha mali;+  ni kalulo iliñwi kwa likalulo zetaalu za libupiwa zepila mwa liwate yashwa,+ mi kalulo iliñwi kwa likalulo zetaalu za lisepe yasinyeha. 10  Lingeloi labulaalu laliza tolombita yalona. Mi naleli yetuna yetuka sina lambi yawa kuzwa kwa lihalimu, mi yawela fa kalulo iliñwi kwa likalulo zetaalu za linuka ni fa maweluwelu a mezi.+ 11  Libizo la naleli yeo ki Simela Sesibaba. Mi kalulo iliñwi kwa likalulo zetaalu za mezi yafetuha simela sesibaba, mi batu babañata babulaiwa ki mezi, kakuli mezi ao naababisizwe.+ 12  Lingeloi labune laliza tolombita yalona. Mi kwanatwa kalulo iliñwi kwa likalulo zetaalu za lizazi+ hamoho ni kalulo iliñwi kwa likalulo zetaalu za kweli ni kalulo iliñwi kwa likalulo zetaalu za linaleli, ilikuli kalulo iliñwi kwa likalulo zetaalu zazona ikone kuunsufala+ mi kalulo iliñwi kwa likalulo zetaalu za musihali isike yafumana liseli, mi kube cwalo ni kwa busihu. 13  Mi natalima, mi nautwa mbande yefufa mwa mbyumbyulu haibulela ka linzwi lelituna, ili: “Bumai, bumai, bumai+ ku babayahile mwa lifasi kabakala mulumo wa litolombita zesiyezi za mangeloi amalaalu atuha aliza litolombita zaona!”+

Litaluso ze kwatasi