Sinulo Yefilwe ku Joani 10:1-11

  • Lingeloi lelimaata lelisweli muputonyana (1-7)

    • “Nako ya kulibelela ifelile” (6)

    • Kunutu yekenile ikafeliswa (7)

  • Joani uca muputonyana (8-11)

10  Mi nabona lingeloi leliñwi lelimaata inze lishetumuka kuzwa kwa lihalimu, leliapezi lilu, mi fa toho yalona nekunani nambwamutalati, mi pata yalona neiswana sina lizazi,+ mi mahutu alona naaswana ni misumo ya mulilo,  mi mwa lizoho lalona nelisweli muputonyana one uputuluzwi. Mi lahata fa liwate ka lihutu lalona la bulyo, kono lahata fa lifasi ka lihutu lalona la nzohoto,  mi lahuwa ka linzwi lelituna sina tau haibuluma.+ Mi hase lihuwile, mishika+ ye 7 yabulela.  Cwale mishika ye 7 hase ibulezi, nabata kuñola, kono nautwa linzwi lelizwa kwa lihalimu,+ lelili: “Utiise ka liswayo litaba zebulezwi ki mishika ye 7, mi usike waliñola.”  Lingeloi lene niboni inze liyemi fa liwate ni fa lifasi layemiseza lizoho lalona la bulyo kwa lihalimu,  mi lakonka ka Yapila kamita ni kuya kuile,+ yanaabupile lihalimu ni ze ku lona ni lifasi ni ze ku lona ni liwate ni ze ku lona,+ lali: “Nako ya kulibelela ifelile.  Kono mwa mazazi elituha liliza tolombita+ yalona lingeloi labu 7,+ kunutu yekenile+ yeo Mulimu naashaezi sina taba yende kwa batanga bahae bona bapolofita,+ ikafitiswa kwa mafelelezo ayona.”  Mi nautwa linzwi lelizwa kwa lihalimu+ halibulela ni na hape, lali: “Hakuye, uyo nga muputo oputuluzwi o mwa lizoho la lingeloi leliyemi fa liwate ni fa lifasi.”+  Naya ku lingeloi mi nalitaluseza kuli linife muputonyana wo. Lali ku na: “Haku uunge mi uuce,+ mi ukababisa mwa mba yahao, kono mwa mulomo wahao ukautwahala munati sina linosi.” 10  Naanga muputonyana wo mwa lizoho la lingeloi ni kuuca,+ mi mwa mulomo waka neuutwahala munati sina linosi,+ kono hase niucile, mwa mba yaka kwababa. 11  Mi bali ku na: “Ulukela kupolofita hape ka za batu ni macaba ni malimi* ni malena babañata.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lipuo.”