Sinulo Yefilwe ku Joani 12:1-17

  • Musali, mwana wamushimani, ni drakoni (1-6)

  • Mikaele ulwanisa drakoni (7-12)

    • Drakoni unepelwa fa lifasi (9)

    • Diabulosi waziba kuli usiyalezwi ki nako yenyinyani (12)

  • Drakoni unyandisa musali (13-17)

12  Cwale kwabonahala sisupo sesituna mwa lihalimu: Musali+ naaapezi lizazi, mi kweli neili kwatasaa mahutu ahae, mi kwa toho yahae nekunani kuwani ya bulena ya linaleli ze 12,  mi naaitwezi. Mi naalila kabakala kuutwa butuku mi naaziyelehile hanaabata kupepa.  Kwabonahala sisupo sesiñwi mwa lihalimu. Nabona drakoni+ yetuna ya mubala omufubelu sina mulilo, yenani litoho ze 7 ni manaka alishumi mi litoho zayona linani mishukwe* ye 7;  mi muhata wayona uhoha kalulo iliñwi kwa likalulo zetaalu za linaleli+ za lihalimu, mi yalinepela mwa lifasi.+ Mi drakoni yazwelapili kuyema fapilaa musali+ yo yanaatuha apepa, ilikuli hanaaka pepa, imize mwanaa hae.  Mi apepa mwana wamushimani,+ wamuuna, yakalisa macaba kaufela ka mulamu wa sipi.+ Mi mwanaa hae apamulwa* ni kuiswa ku Mulimu ni kwa lubona lwahae.  Mi musali asabela mwa lihalaupa, mwanani sibaka sesilukisizwe ki Mulimu, mi nebaka mufepela mwateñi ka mazazi a 1,260.+  Mi kwazuha ndwa mwa lihalimu: Mikaele*+ ni mangeloi ahae balwana ni drakoni, mi drakoni ni mangeloi ayona balwana ni bona  kono nebasika tula,* mi sibaka sabona nesisika fumanwa hape kwa lihalimu.  Ka mukwa ocwalo, drakoni+ yetuna yanepelwa mwa lifasi, yena noha yakale,+ yabizwa Diabulosi+ ni Satani,+ yanzaa kelusa lifasi kaufela;+ naanepezwi mwa lifasi,+ ni mangeloi ahae anepelwa hamoho ni yena mwa lifasi. 10  Nautwa linzwi lelituna mwa lihalimu, lelili: “Cwale ki kale kutaha kupiliswa+ ni maata ni Mubuso wa Mulimu waluna+ ni bulena bwa Kreste wahae, kakuli yanaatamelezanga banyani baluna litaba unepezwi mwa lifasi, yena yabatamanga litaba musihali ni busihu fapilaa Mulimu waluna!+ 11  Mi neba mutuzi+ kabakala mali a Ngunyana+ ni kabakala linzwi la bupaki+ bwabona, mi nebasika lata bupilo+ bwabona niha nebatalimani ni lifu. 12  Kabakaleo mutabe mina mahalimu ni mina babayahile ku ona! Bumai ki bwa lifasi ni liwate,+ kakuli Diabulosi ushetumukezi ku mina, inze ahalifile hahulu, ka kuziba kuli usiyalezwi ki nako yenyinyani.”+ 13  Cwale drakoni hane iboni kuli inepezwi mwa lifasi,+ yanyandisa musali+ yanaapepile mwana wamushimani. 14  Kono musali afiwa mafufa amabeli a mbande yetuna,+ kuli akone kufufela mwa lihalaupa kwa sibaka sahae, kwakayo fepiwa ka nako iliñwi ni linako ni hafu ya nako,*+ kwahule ni noha.+ 15  Mi noha yapoomokisa mezi mwa mulomo wayona inge nuka, mwamulaho wa musali, kuli imutibise ka nuka yeo. 16  Kono lifasi lato tusa musali, mi lifasi laatamisa mulomo walona ni kumiza nuka yenepoomokisizwe ki noha. 17  Drakoni yabifela musali, mi yayo lwanisa babasiyezi kwa bana*+ bahae, babamamela milao ya Mulimu ni babanani musebezi wa kupaka ka za Jesu.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “likuwani za silena.”
Kamba “aswalwa.”
Lelitalusa kuli “Ki Mañi Yaswana ni Mulimu?”
Kamba mwendi, “kono yona [fo kikuli, drakoni] neituzwi.”
Fo kikuli, linako zetaalu ni hafu.
Linzwi ka linzwi, “peu.”