Sinulo Yefilwe ku Joani 22:1-21

  • Nuka ya mezi a bupilo (1-5)

  • Mafelelezo (6-21)

    • ‘Taha! Unwe kwa mezi a bupilo afiwa feela’ (17)

    • “Taha, Mulena Jesu” (20)

22  Mi lanibonisa nuka ya mezi a bupilo,+ yebenya sina kristale, yebuba kuzwa kwa lubona lwa Mulimu ni lwa Ngunyana+  ni kuto fita fahalaa likululu la muleneñi. Mwabuse bobuñwi ni bobuñwi bwa nuka nekunani likota za bupilo zebeya miselo ha 12, inze libuzwisa miselo yazona kweli ni kweli. Mi matali a likota zeo neli a kufolisa macaba.+  Mi hakusana kuba ni sikuto sifi kamba sifi. Kono lubona lwa Mulimu ni lwa Ngunyana+ lukaba mwa muleneñi, mi batanga bahae baka muezeza sebelezo yekenile;  mi bakabona pata yahae,+ mi libizo lahae likañolwa fa lipata zabona.+  Hape busihu habusana kubateñi,+ mi habana kutokwa liseli la lambi kamba la lizazi, kakuli Jehova* Mulimu uka babenyiseza liseli,+ mi bakabusa sina malena kamita ni kuya kuile.+  Lali ku na: “Manzwi a asepahala mi ki a niti;+ ki cwalo, Jehova,* yena Mulimu yanaasusumelize bapolofita,+ ulumile lingeloi lahae kubonisa batanga bahae lika zelukela kuezahala hona cwale-cwale fa.  Hakubone! Nitaha kapili.+ Tabo ki ya mutu kaufela yamamela manzwi a bupolofita bobu mwa muputo wo.”+  Cwale na Joani, ki na yanaautwa ni kubona lika ze. Hase niliutwile ni kulibona, nakubama kwa mahutu a lingeloi lene linibonisa lika zeo kuli nililapele.  Kono lali ku na: “Utokomele! Usike waeza cwalo! Na ni mutanga feela sina wena ni wa mizwale bahao ba bapolofita ni wa babamamela manzwi a muputo wo. Ulapele Mulimu.”+ 10  Hape lali ku na: “Usike watiisa manzwi a bupolofita bwa muputo wo ka liswayo, kakuli nako yetomilwe i fakaufi. 11  Yasika luka azwelepili mwa kusaluka, mi yamasila azwelepili mwa masila ahae; kono yalukile azwelepili mwa kuluka, mi yakenile azwelepili mwa bukeni. 12  “‘Hakubone! Nitaha kapili, mi mupuzo onifa u ku na, kuli nikutiseze mutu ni mutu ka kuya ka musebezi wahae.+ 13  Ki na Alfa ni Omega,*+ wapili ni wa mafelelezo, makalelo ni mafelelezo. 14  Tabo ki ya babatapisa liapalo zabona,+ kuli babe ni tukelo ya kuya kwa likota za bupilo+ ni kuli bakene mwa muleneñi ka minyako yaona.+ 15  Kwande kuinzi linja* ni ba tumelo ya mioya ni ba muzamao wa buhule* ni babulai ni babalapela milimu ya maswaniso ni mutu kaufela yalata buhata ni kubulela buhata.’+ 16  “‘Na Jesu, nenilumile lingeloi laka kuto paka lika zeo ku mina kuli nituse liputeho. Ki na mubisi ni mwanaa Davida+ ni naleli ya kakusasana+ yebenya.’” 17  Mi moya ni munyaliwa+ baswalelezi kubulela, bali: “Taha!” Mi haike yautwa kaufela abulele, ali: “Taha!” Mi haike yashwile linyolwa kaufela atahe;+ haike yalata kaufela anwe kwa mezi a bupilo afiwa feela.+ 18  “Nipaka ku mutu kaufela yautwa manzwi a bupolofita bobu mwa muputo wo, nili: Haiba mutu aekeza sesiñwi kwa litaba ze,+ Mulimu uka muekeleza likoto zeñozwi mwa muputo wo;+ 19  mi haiba mutu azwisa sesiñwi kwa manzwi a mwa muputo wa bupolofita bo, Mulimu ukazwisa kabelo yahae kwa likota za bupilo+ ni mwa muleneñi okenile,+ zona lika zeñozwi mwa muputo wo. 20  “Yapaka lika ze, uli: ‘Ki cwalo, nitaha kapili.’”+ “Ameni! Taha, Mulena Jesu.” 21  Haike sishemo sa Mulena Jesu sibe ni babakenile.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “A ni Z.” Alfa ni Omega ki taku yapili ni ya mafelelezo mwa sipeleta sa Sigerike.
Fo kikuli, batu babaeza lika zenyenyisa mwa meeto a Mulimu.