Sinulo Yefilwe ku Joani 4:1-11

  • Pono yebonisa Jehova mwa lihalimu (1-11)

    • Jehova uinzi mwa lubona lwahae (2)

    • Baana-bahulu ba 24 mwa mabona (4)

    • Libupiwa zepila zeene (6)

4  Zeo halifelile, natalima, mi nabona sikwalo sesikwaluhile mwa lihalimu, mi linzwi lapili lene niutwile neliswana inge la tolombita, inze libulela ku na, lili: “Kambamela kwanu, mi nika kubonisa lika zelukela kuezahala.”  Honafo, hamulaho wa zeo, naipumana mwa maata a moya okenile, mi nabona lubona loluinzi mwa sibaka salona mwa lihalimu, mi nekunani yanaainzi mwa lubona lo.+  Mi yainzi, naabonahala inge licwe la jaspe+ ni licwe la sardiyo,* mi lubona nelupotolohilwe ki nambwamutalati yanaabonahala inge emeralda.+  Lubona nelupotolohilwe ki mabona a 24, mi mwa mabona ao nekuinzi baana-bahulu ba 24+ babaapezi liapalo zesweu, mi kwa litoho zabona nebaapezi likuwani za bulena za gauda.  Mwa lubona nekuzwa lumonyi+ lwa pula ni manzwi ni mishika;+ mi nekunani lilambi ze 7 za mulilo zenetuka fapilaa lubona, mi zeo liyemela mioya ya Mulimu ye 7.+  Fapilaa lubona nekunani nto yeswana ni liwate lene libonahala inge gilasi,+ sina kristale. Fahalaa lubona, ni kulupotoloha, nekunani libupiwa zepila zeene+ zenetezi meeto kwapili ni kwamulaho.  Sibupiwa sesipila sapili nesiswana ni tau,+ mi sibupiwa sesipila sabubeli nesiswana ni pohwana,+ mi sibupiwa sesipila sabulaalu+ nesinani pata yeswana ni ya mutu, mi sibupiwa sesipila sabune+ nesiswana ni mbande yefufa.+  Haili libupiwa zepila zeene zeo, sesiñwi ni sesiñwi sazona nesinani mafufa a 6; nelitezi meeto kupotoloha mubili wazona kaufela ni kwatasi.+ Mi musihali ni busihu, neliswalelela kubulela lili: “Ki yakenile, ki yakenile, ki yakenile Jehova*+ Mulimu, Yamaata Kaufela, yena yanaali teñi ni yaliteñi ni yataha.”+  Nako kaufela libupiwa zeo hane lifa kanya ni likute ni buitumelo ku yainzi mwa lubona, Yena yapila kamita ni kuya kuile,+ 10  baana-bahulu ba 24+ bawa ka mañwele fapilaa Yainzi mwa lubona ni kulapela yapila kamita ni kuya kuile, mi banepela likuwani zabona za bulena fapilaa lubona, inze bali: 11  “Waswanela, wena Jehova* Mulimu waluna, kufiwa kanya+ ni likute+ ni maata,+ kakuli neubupile lika kaufela,+ mi ki kabakala tato yahao hane libile teñi ni hane libupilwe.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “licwe la butokwa lelifubelu.”