Sinulo Yefilwe ku Joani 5:1-14

  • Muputo onani maswayo a 7 (1-5)

  • Ngunyana uunga muputo (6-8)

  • Ngunyana waswanela kumamutula maswayo (9-14)

5  Mi mwa lizoho la bulyo la Yainzi mwa lubona+ nabona muputo oñozwi buse bobuñwi ni bobuñwi, omanekilwe ka kutiisa ka maswayo a 7.  Mi nabona lingeloi lelimaata lelihuweleza ka linzwi lelituna, lili: “Ki mañi yaswanela kuapula muputo ni kumamutula maswayo aona?”  Kono ibe mwa lihalimu kamba mwa lifasi kamba mwatasaa lifasi nekusina yanaakona kuapula muputo wo kamba kubona zeñozwi mwateñi.  Nalila hahulu kabakala kuli nekusika fumanwa yaswanela kuapula muputo kamba kubona zeñozwi mwateñi.  Kono yomuñwi wa baana-bahulu ali ku na: “Tuhela kulila. Hakubone! Tau ya lusika lwa Juda,+ mubisi+ wa Davida,+ utuzi+ kuli aapule muputo ni kumamutula maswayo aona a 7.”  Mi mwahalaa lubona ni mwahalaa libupiwa zepila zeene ni mwahalaa baana-bahulu+ nabona ngunyana+ yenebonahala kuli ikile yabulaiwa,+ ya manaka a 7 ni meeto a 7, mi meeto ayemela mioya ya Mulimu ye 7+ yelumezwi mwa lifasi kaufela.  Honafo ataha, mi aanga muputo mwa lizoho la bulyo la yainzi mwa lubona.+  Hasaangile muputo, libupiwa zepila zeene ni baana-bahulu ba 24+ bakubama fapilaa Ngunyana, mi yomuñwi ni yomuñwi naanani harepa ni mikeke ya gauda mone kutezi insense. (Insense yeo iyemela litapelo za babakenile.)+  Mi baopela pina yenca,+ bali: “Waswanela kuunga muputo ni kumamutula maswayo aona, kakuli neubulailwe mi ka mali ahao neulekezi Mulimu batu+ babazwa mwa mishobo kaufela ni malimi* ni batu ni sicaba,+ 10  mi ubaezize kuba mubuso+ ni baprisita ku Mulimu waluna,+ mi bakabusa sina malena+ fahalimwaa lifasi.” 11  Mi natalima, mi nautwa linzwi la mangeloi amañata apotolohile lubona ni libupiwa zepila ni baana-bahulu, mi palo yaona neieza likiti zemashumi-shumi, za likiti zemashumi-shumi, ni likiti za likiti-kiti,+ 12  mi mangeloi ao naabulela ka linzwi lelituna, ali: “Ngunyana yanaabulailwe+ waswanela kufiwa maata a kuzamaisa ni bufumu ni butali ni maata ni likute ni kanya ni mbuyoti.”+ 13  Mi nautwa libupiwa kaufela mwa lihalimu ni mwa lifasi ni mwatasaa lifasi+ ni mwa liwate, ni lika kaufela zekuzona, halili: “Ku yainzi mwa lubona+ ni ku Ngunyana+ kufiwe tumbo ni likute+ ni kanya ni maata kamita ni kuya kuile.”+ 14  Libupiwa zepila zeene nelibulela, lili: “Ameni!” Mi baana-bahulu bakubama ni kulapela.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lipuo.”