Sinulo Yefilwe ku Joani 15:1-8

  • Mangeloi a 7 asweli likoto ze 7 (1-8)

    • Pina ya Mushe ni ya Ngunyana (3, 4)

15  Mi nabona mwa lihalimu pono yeñwi, yetuna ni yekomokisa, ya mangeloi a 7+ asweli likoto ze 7. Zeo ki zona likoto za mafelelezo, kakuli buhali bwa Mulimu bukafita fa mafelelezo ka zona.+  Mi nabona nto yeswana inge liwate la gilasi+ lelikopani ni mulilo, mi babatuzi+ sibatana ni siswaniso+ sasona ni nombolo ya libizo+ lasona nebayemi kwa liwate la gilasi, inze basweli liharepa za Mulimu.  Nebaopela pina ya Mushe+ mutangaa Mulimu ni pina ya Ngunyana,+ bali: “Misebezi yahao ki yemituna mi yakomokisa,+ wena Jehova* Mulimu, Yamaata Kaufela.+ Linzila zahao lilukile mi ki za niti,+ wena Mulena wa kamita.+  Wena Jehova,* ki mañi luli yasike akusaba, ni yasike akanyisa libizo lahao, kakuli ki wena unosi yasepahala?+ Kakuli macaba kaufela akataha ni kuto lapela fapilaa hao,+ kabakala kuli litaelo zahao zelukile lipatuluzwi.”  Zeo halifelile, natalima, mi sibaka sesikenile sa tende ya bupaki+ sakwalulwa mwa lihalimu,+  mi mangeloi a 7 aanani likoto ze 7+ azwa mwa sibaka sesikenile, aapezi masila a line akenile, abenya, mi naaitamile makanda a gauda mwa lifuba.  Sesiñwi sa libupiwa zepila zeene, safa mangeloi a 7 mikeke ya gauda ye 7 yenetezi buhali bwa Mulimu,+ yapila kamita ni kuya kuile.  Mi sibaka sesikenile satala musi kabakala kanya ya Mulimu+ ni kabakala maata ahae, mi nekusina yanaakona kukena mwa sibaka sesikenile kufitela likoto ze 7+ za mangeloi a 7 lifezwa.

Litaluso ze kwatasi