Sinulo Yefilwe ku Joani 3:1-22

  • Litaba zeya kwa Sarde (1-6), kwa Filadelfia (7-13), kwa Laodisea (14-22)

3  “Uñolele lingeloi la puteho ya mwa Sarde, uli: Ze ki zona zabulela yanani mioya ya Mulimu+ ye 7 ni linaleli ze 7:+ ‘Naziba likezo zahao, kuli unani libizo* la kuli wapila, kono ushwile.+  Utone,+ mi utiise lika zesiyezi zenetuha lishwa, kakuli hanisika fumana misebezi yahao kuli ipetilwe ka kutala fapilaa Mulimu waka.  Ka mukwa ocwalo, uzwelepili kuhupula mone uliamuhelezi ni mone uliutwezi, mi uzwelepili kulimamela, mi ubake.+ Kaniti, konji haiba uzuha, nikataha sina lisholi,+ mi hauna kuziba nihanyinyani nako yenika taha ku wena.+  “‘Nihakulicwalo, unani batu basikai* mwa Sarde bane basika silafaza liapalo zabona,+ mi bakazamaya ni na mwa liapalo zesweu,+ kakuli baswanela.  Ka mukwa ocwalo, yatula+ ukaapeswa liapalo zesweu,+ mi nikamuta hanina kuzwisa* libizo lahae mwa buka ya bupilo,+ kono nikabulela libizo lahae patalaza fapilaa Ndate ni fapilaa mangeloi ahae.+  Yanani mazebe autwe seo moya usibulelela liputeho.’  “Uñolele lingeloi la puteho ya mwa Filadelfia, uli: Ze ki zona zabulela yakenile,+ wa niti,+ yanani sinotolo sa Davida,+ yakwalula kusina mutu yakona kukwala ni yakwala kusina yakona kukwalula:  ‘Naziba misebezi yahao—hakubone! Nibeile munyako okwaluzwi fapilaa hao,+ ili osakoni kukwalwa ki mutu. Mi naziba kuli unani maata amanyinyani, mi neumamezi linzwi laka ni kuli neusika latula libizo laka.  Hakubone! Nikatisa babazwa kwa sinagoge ya Satani babali ki Majuda, hailifo haki Majuda,+ kono bapuma—hakubone! Nikatahisa kuli batahe ni kuto kubama* kwa mahutu ahao mi nika bazibisa kuli nikulatile. 10  Bakeñisa kuli umamezi linzwi la kuitiisa kwaka,*+ ni na, nika kusileleza ka nako ya kulikiwa,+ yekatahela lifasi kaufela leliyahilwe ki batu, ili kuto lika babapila mwa lifasi. 11  Nitaha kapili.+ Uzwelepili kuswala ka taata seunani sona, kuli kusike kwaba ni mutu yaka kuamuha kuwani yahao ya bulena.+ 12  “‘Yatula—nika mueza musumo mwa tempele ya Mulimu waka, mi hana kuzwa mwateñi nikamuta, mi ku yena ni ka ñola libizo la Mulimu waka+ ni libizo la muleneñi wa Mulimu waka, yena Jerusalema Yomunca+ yashetumuka kuzwa kwa lihalimu ku Mulimu waka, ni libizo laka lelinca.+ 13  Yanani mazebe autwe seo moya usibulelela liputeho.’ 14  “Uñolele lingeloi la puteho ya mwa Laodisea,+ uli: Ze ki zona zabulela Ameni,+ paki+ yasepahala ni wa niti,+ yena makalelo a pupo yeezizwe ki Mulimu:+ 15  ‘Naziba likezo zahao, kuli haubati mi haucisi. Nilakaza kuli kambe wabata kamba kucisa. 16  Cwale bakeñisa kuli uenya feela mi haucisi+ kamba kubata,+ nika kutaza mwa mulomo waka. 17  Kakuli uli: “Nifumile+ mi niipumanezi bufumu mi hakuna senitokwile,” kono hauzibi kuli unyandile, washwisa makeke, u mubotana, u sibofu, mi uinzi mapunu, 18  nikueleza kuli uleke ku na gauda yekenisizwe ka mulilo kuli ukone kufuma, ni liapalo zesweu kuli ukone kuapeswa ni kuli kuswabisa kwa mapunu ahao kusike kwayanehiwa fa nalela,+ ni mulyani wa meeto kuli utoze mwa meeto ahao+ kuli ukone kubona.+ 19  “‘Benilata kaufela nabakalimela+ ni kubaeleza. Cwale ube ni tukufalelo mi ubake.+ 20  Hakubone! Niyemi fa sikwalo mi nangongota. Haiba mutu autwa linzwi laka ni kukwalula sikwalo, nikakena mwa ndu yahae ni kuca mulalelo ni yena mi ni yena ukaca ni na. 21  Yatula+ nika mufa kuina ni na mwa lubona lwaka,+ sina na, mone nitulezi mi naina+ ni Ndate mwa lubona lwahae. 22  Yanani mazebe autwe seo moya usibulelela liputeho.’”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “libubo.”
Linzwi ka linzwi, “mabizo asikai.”
Kamba “kutakula.”
Kamba “kuto bonisa likute.”
Kamba mwendi, “ulatelezi mutala wa kuitiisa kwaka.”