Sinulo Yefilwe ku Joani 6:1-17

 • Ngunyana umamutula maswayo apili a 6 (1-17)

  • Mutuli upahami pizi yesweu (1, 2)

  • Yapahami pizi yefubelu sina mulilo ukazwisa kozo (3, 4)

  • Yapahami pizi yensu ukatisa lukupwe (5, 6)

  • Yapahami pizi yeseta ubizwa Lifu (7, 8)

  • Bane babulailwe ba mwatasaa aletare (9-11)

  • Zikinyeho yetuna (12-17)

6  Mi nabona Ngunyana+ hamamutula liswayo lapili kwa maswayo a 7,+ mi nautwa sesiñwi sa libupiwa zepila zeene+ hasibulela ka linzwi leliutwahala inge mushika, sili: “Taha!”  Mi natalima, mi nabona pizi yesweu,+ mi yanaa ipahami naasweli buta; mi naafilwe kuwani ya bulena,+ mi aya inze atula ni kufeleleza tulo yahae.+  Hamamutula liswayo labubeli, nautwa sibupiwa sesipila sabubeli+ hasili: “Taha!”  Kwazwa pizi yeñwi yefubelu sina mulilo, mi yanaa ipahami afiwa maata a kuzwisa kozo mwa lifasi kuli batu babulayane, mi afiwa mukwale omutuna.+  Hamamutula liswayo labulaalu,+ nautwa sibupiwa sesipila sabulaalu+ hasili: “Taha!” Mi natalima, mi nabona pizi yensu, mi yanaa ipahami naasweli likala zepeli mwa lizoho lahae.  Nautwa nto yeneutwahala inge linzwi mwahalaa libupiwa zepila zeene, haili: “Kilo iliñwi ya buloto ilekwe dinari*+ iliñwi, mi makilo amalaalu amabele alekwe dinari iliñwi; mi usike wasinya oli ya olive ni waine.”+  Hamamutula liswayo labune, nautwa linzwi la sibupiwa sesipila sabune,+ hasili: “Taha!”  Mi natalima, mi nabona pizi yeseta, mi yanaa ipahami naabizwa Lifu. Mi Libita* neli mulatelela fakaufi. Mi bafiwa maata fahalimwaa kalulo yabune ya lifasi, kuli babulaye ka mukwale omutelele ni ka tala+ ni ka butuku bobubulaya ni ka libatana za lifasi.+  Hamamutula liswayo labuketalizoho, nabona mwatasaa aletare+ mioyo*+ ya bane babulailwe kabakala linzwi la Mulimu ni kabakala bupaki bone bafile.+ 10  Bahuwa ka linzwi lelituna, bali: “Mulena Yapahami ka Kufitisisa, yakenile ni wa niti,+ ukaanga nako yekuma kai usa atuli ni kufa koto babayahile mwa lifasi babasuluzi mali aluna?”+ 11  Mi yomuñwi ni yomuñwi wabona afiwa siapalo sesisweu,+ mi babulelelwa kuli bapumule nakonyana yesiyezi, kufitela fone ikakwanela palo ya batanga ka bona ni mizwale babona bane batuha babulaiwa sina mone babulaezwi bona.+ 12  Mi nabona hamamutula liswayo labu 6, mi kwaezahala zikinyeho yetuna; mi lizazi launsufala sina lisila la mukita leliezizwe fa boya,* mi kweli kaufelaa yona yafetuha sina mali,+ 13  mi linaleli za lihalimu zawela mwa lifasi sina kota ya feiga moibulumukisezanga lifeiga zayona zesika buzwa hainyungiwa ki moya omutuna. 14  Mi lihalimu lazwisiwa sina muputo oputiwa,+ mi lilundu kaufela ni sioli kaufela zatutiswa mwa libaka zazona.+ 15  Mi malena ba lifasi, makwambuyu, bazamaisi ba masole, bafumi, babamaata, mutanga kaufela, ni mutu kaufela yalukuluhile baipata mwa mikoti ya mwa macwe ni mwahalaa macwe a mwa malundu.+ 16  Mi baswalelezi kubulelela malundu ni macwe, bali: “Hamu luwele+ ni kulupata ku Yainzi mwa lubona+ ni kwa buhali bwa Ngunyana,+ 17  kakuli lizazi lelituna la buhali bwabona litile,+ mi ki mañi yakona kuyema?”+

Litaluso ze kwatasi

Neli sheleñi ya muwayawaya ya silivera ya kwa Roma yeneilikana ni tuwelo yanaafiwanga mutu ka zazi. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “Hadesi,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kubonahala kuli liama kwa mali abona a bupilo anaasuluzwi fa aletare. Mubone Litaluso za Manzwi.
Mwendi boya bwa puli.