Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Evangeli ya Joani

Likauhanyo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Linzwi lifetuha nama (1-18)

  • Bupaki bwanaafile Joani Mukolobezi (19-28)

  • Jesu ki Ngunyana wa Mulimu (29-34)

  • Balutiwa ba Jesu bapili (35-42)

  • Filipi ni Natanaele (43-51)

 • 2

  • Mukiti wa linyalo kwa Kana; kufetula mezi kuba waine (1-12)

  • Jesu ukenisa tempele (13-22)

  • Jesu uziba ze ku mutu (23-25)

 • 3

  • Jesu ni Nekudema (1-21)

   • Kupepwa sinca (3-8)

   • Mulimu naalatile lifasi (16)

  • Bupaki bwa Joani bwa mafelelezo ka za Jesu (22-30)

  • Yazwa kwahalimu (31-36)

 • 4

  • Jesu ni musali wa Musamaria (1-38)

   • Mulapele Mulimu “ka moya ni ka niti” (23, 24)

  • Masamaria babañata balumela ku Jesu (39-42)

  • Jesu ufolisa mwanaa nduna (43-54)

 • 5

  • Muuna yakula wafoliswa kwa Betesda (1-18)

  • Jesu ufiwa maata ki Ndatahe (19-24)

  • Babashwile bakautwa linzwi la Jesu (25-30)

  • Litaba ka za Jesu (31-47)

 • 6

  • Jesu ufepa ba 5,000 (1-15)

  • Jesu uzamaya fa mezi (16-21)

  • Jesu ki “sinkwa sa bupilo” (22-59)

  • Babañata basitataliswa ki manzwi a Jesu (60-71)

 • 7

  • Jesu kwa Mukiti wa Litabernakele (1-13)

  • Jesu uluta kwa mukiti (14-24)

  • Mibonelo yeshutana ka za Kreste (25-52)

 • 8

  • Ndate ufa bupaki ka za Jesu (12-30)

   • Jesu ki “liseli la lifasi” (12)

  • Bana ba Abrahama (31-41)

   • “Niti ika milukulula” (32)

  • Bana ba Diabulosi (42-47)

  • Jesu ni Abrahama (48-59)

 • 9

  • Jesu ufolisa muuna yanaapepilwe ali sibofu (1-12)

  • Muuna yafolisizwe ubuziwa ki Bafalisi (13-34)

  • Bubofu bwa Bafalisi (35-41)

 • 10

  • Balisana ni milaka ya lingu (1-21)

   • Jesu ki mulisana yomunde (11-15)

   • “Ninani lingu zeñwi” (16)

  • Majuda bakopana ni Jesu kwa Mukiti wa Kakulo (22-39)

   • Majuda babañata bahana kulumela (24-26)

   •  “Lingu zaka liteeleza kwa linzwi laka” (27)

   • Mwana uswalisana ni Ndate (30, 38)

  • Babañata mwabuse bwa Jordani balumela (40-42)

 • 11

  • Lifu la Lazaro (1-16)

  • Jesu uomba-omba Mareta ni Maria (17-37)

  • Jesu uzusa Lazaro (38-44)

  • Mulelo wa kubulaya Jesu (45-57)

 • 12

  • Maria usela Jesu oli kwa mahutu (1-11)

  • Jesu ukena sina mulena (12-19)

  • Jesu upolofita za lifu lahae (20-37)

  • Kutokwa tumelo kwa Majuda kutaleleza bupolofita (38-43)

  • Jesu naatezi kuto pilisa lifasi (44-50)

 • 13

  • Jesu utapisa mahutu a balutiwa bahae (1-20)

  • Jesu ubulela kuli Judasi uka mubeteka (21-30)

  • Mulao omunca (31-35)

   • “Haiba mulatana mwahalaa mina” (35)

  • Jesu upolofita kuli Pitrosi uka mulatula (36-38)

 • 14

  • Jesu ki yena feela nzila ya kuya ku Ndate (1-14)

   • ‘Ki na nzila, niti, ni bupilo’ (6)

  • Jesu usepisa moya okenile (15-31)

   • “Ndate ki yomuhulu ku na” (28)

 • 15

  • Swanisezo ya kota ya veine ya niti (1-10)

  • Taelo ya kubonisa lilato leliswana ni la Kreste (11-17)

   • ‘Hakuna lilato lelifita le’ (13)

  • Lifasi litoile balutiwa ba Jesu (18-27)

 • 16

  • Balutiwa ba Jesu bakona kubulaiwa (1-4a)

  • Musebezi wa moya okenile (4b-16)

  • Maswabi a balutiwa akafetuha tabo (17-24)

  • Jesu utuzi lifasi (25-33)

 • 17

  • Tapelo ya Jesu ya mafelelezo ni baapositola bahae (1-26)

   • Kuziba Mulimu kutahisa bupilo bobusa feli (3)

   • Bakreste haki ba lifasi (14-16)

   • “Linzwi lahao ki yona niti” (17)

   • “Nizibahalize libizo lahao” (26)

 • 18

  • Judasi ubeteka Jesu (1-9)

  • Pitrosi uitusisa mukwale (10, 11)

  • Jesu uiswa ku Annasi (12-14)

  • Pitrosi ulatula Jesu lwapili (15-18)

  • Jesu fapilaa Annasi (19-24)

  • Pitrosi ulatula Jesu lwabubeli ni lwabulaalu (25-27)

  • Jesu fapilaa Pilato (28-40)

   • “Mubuso waka haki wa lifasi le” (36)

 • 19

  • Jesu washapakiwa ni kusheununwa (1-7)

  • Pilato ubuza Jesu hape (8-16a)

  • Jesu ukokotelwa fa kota kwa Gologota (16b-24)

  • Lika zasiyela Jesu bo mahe (25-27)

  • Lifu la Jesu (28-37)

  • Kubulukiwa kwa Jesu (38-42)

 • 20

  • Libita lelili mukungulu (1-10)

  • Jesu ubonahala ku Maria Magdalena (11-18)

  • Jesu ubonahala kwa balutiwa bahae (19-23)

  • Tomasi wakakanya kono wakolwa hasamulaho (24-29)

  • Mulelo wa muputo wo (30, 31)

 • 21

  • Jesu ubonahala kwa balutiwa bahae (1-14)

  • Pitrosi ubonisa kuli walata Jesu (15-19)

   • “Fepa lingunyana zaka” (17)

  • Zekaezahala ku mulutiwa yanaalatwa ki Jesu (20-23)

  • Mafelelezo (24, 25)