Taba Yende Yeneñozwi ki Joani 2:1-25

  • Mukiti wa linyalo kwa Kana; kufetula mezi kuba waine (1-12)

  • Jesu ukenisa tempele (13-22)

  • Jesu uziba ze ku mutu (23-25)

2  Mi fa lizazi labulaalu kwaba ni mukiti wa linyalo mwa Kana wa mwa Galilea, mi mahe Jesu naali kwateñi.  Jesu ni balutiwa bahae ni bona nebamemilwe kwa mukiti wa linyalo wo.  Waine hane ifelile, mahe Jesu ali ku yena: “Habana waine.”  Kono Jesu ali ku yena: “Musali, taba yeo iama cwañi na ni wena?* Nako yaka haisika fita kale.”  Mahe ali ku bane bafa lico: “Mueze saka mibulelela kaufela.”  Cwale nekunani linkwana za mezi ze 6 za kupanga fa macwe zenetomilwe fo, kulikana ni milao ya kuikenisa ya Majuda,+ mi ku yeñwi ni yeñwi yazona nekukona kukena litikanyezo za lika za mezi* zepeli kamba zetaalu.  Jesu ali ku bona: “Hamutaze mezi mwa linkwana.” Mi balitaza kulifitisa kwa mulomo.  Kihaa li ku bona: “Hamuke mwateñi cwale mi muiseze muzamaisi wa mukiti.” Kiha bamuiseza.  Muzamaisi wa mukiti hahupile mwa mezi ao anaase afetuzwi waine, ka kusaziba kwanaazwa (nihaike kuli batanga bane bakile mezi ao nebaziba), muzamaisi wa mukiti abiza munyali 10  mi ali ku yena: “Mutu kaufela ufanga batu waine yende pili, mi hase bakozwi kihona abafa yebusula. Wena ubulukile waine yende kufitela nako ye.” 11  Jesu naaezelize makazo yeo mwa Kana wa mwa Galilea sina makalelo a limakazo zahae, mi abonahaza kanya yahae,+ mi balutiwa bahae balumela ku yena. 12  Hakufelile zeo, Jesu ni mahe ni banyani bahae+ ni balutiwa bahae bashetumukela kwa Kapernauma,+ kono nebasika yo ina kwateñi mazazi amañata. 13  Cwale Paseka+ ya Majuda nese isutelezi, mi Jesu akambamela kwa Jerusalema. 14  Mwa tempele ayo fumana mwateñi babalekisa likomu ni lingu ni maiba,+ ni babacinca masheleñi inze bali mwa lipula zabona. 15  Cwale hasaezize pafa ya mihala, alelekela bao kaufela kwande a tempele ni lingu ni likomu zabona, mi asululela fafasi muwayawaya wa bane bacinca masheleñi mi afetaula litafule zabona.+ 16  Mi ali ku bane balekisa maiba: “Hamuzwise lika ze mo! Mutuhele kufetula ndu ya Ndate kuba ndu ya litekisano!”*+ 17  Balutiwa bahae kiha bahupula kuli kuñozwi kuli: “Nikaciwa ki kutukufalelwa ndu yahao.”+ 18  Ka mukwa ocwalo, Majuda bamualaba, bali: “Ki sifi sisupo seuka lubonisa,+ kakuli ueza lika ze?” 19  Jesu abaalaba, ali: “Mushandaule tempele ye, mi nika izusa mwa mazazi amalaalu.”+ 20  Cwale Majuda, bali: “Tempele ye, neiyahilwe ka lilimo ze 46, kono wena uizuse mwa mazazi amalaalu?” 21  Kono yena naabulela za tempele ya mubili wahae.+ 22  Kono cwale hanaazusizwe kwa bafu, balutiwa bahae bahupula kuli naabulelanga cwalo,+ mi balumela liñolo ni zanaabulezi Jesu. 23  Kono hanaali mwa Jerusalema kwa mukiti wa Paseka, batu babañata balumela libizo lahae, hababona limakazo zanaaeza. 24  Kono Jesu yena naasa basepi kabakala kuli naabaziba kaufelaa bona 25  ni kabakala kuli naasatokwi mutu yomuñwi kuli apake za mutu ku yena, kakuli yena naaziba sesili ku mutu.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Wena musali, ki nto mañi ku na ni wena?” Ye ki pulelo yebonisa kuhana taba. Kuitusisa linzwi la “musali” hakubonisi kutokwa likute.
Kubonahala kuli tikanyezo ya lika za mezi neli tikanyezo ya bati mone kukwana malita a 22. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “musika; pisinisi.”