3. Mojžíšova 18:1–30

 • Nedovolené pohlavní styky (1–30)

  • Nenapodobovat Kananejce (3)

  • Různé druhy incestu (6–18)

  • Během menstruace (19)

  • Homosexuální jednání (22)

  • Pohlavní styk se zvířaty (23)

  • Zůstaňte čistí, jinak vás země vyzvrátí (24–30)

18  Jehova dál mluvil k Mojžíšovi:  „Mluv k Izraelitům a řekni jim: ‚Já jsem Jehova, váš Bůh.+  Nebudete se chovat jako obyvatelé egyptské země, kde jste bydleli, ani jako obyvatelé kananejské země, kam vás přivádím.+ A nebudete se řídit jejich zvyky.  Měli byste jednat podle mých soudcovských rozhodnutí a dodržovat má nařízení a řídit se jimi.+ Já jsem Jehova, váš Bůh.  Budete dodržovat má nařízení a má soudcovská rozhodnutí. Každý, kdo to dělá, bude díky nim žít.+ Já jsem Jehova.  Nikdo z vás se nepřiblíží k nikomu ze svých blízkých příbuzných, aby s ním měl pohlavní styk.*+ Já jsem Jehova.  Nebudeš mít pohlavní styk se svým otcem a nebudeš mít pohlavní styk se svou matkou. Je to tvoje matka, nebudeš s ní mít pohlavní styk.  Nebudeš mít pohlavní styk s manželkou svého otce.+ Způsobil bys tím svému otci hanbu.*  Nebudeš mít pohlavní styk se svou sestrou, dcerou svého otce nebo dcerou své matky, ať se narodila ve stejné domácnosti, nebo ne.+ 10  Nebudeš mít pohlavní styk s dcerou svého syna nebo s dcerou své dcery, protože by sis tím způsobil hanbu.* 11  Nebudeš mít pohlavní styk s dcerou manželky svého otce, zplozenou tvým otcem, protože je to tvá sestra. 12  Nebudeš mít pohlavní styk se sestrou svého otce. Je to pokrevní příbuzná tvého otce.+ 13  Nebudeš mít pohlavní styk se sestrou své matky, protože je to pokrevní příbuzná tvé matky. 14  Nezpůsobíš hanbu* bratrovi svého otce tím, že bys měl pohlavní styk s jeho manželkou. Je to tvoje teta.+ 15  Nebudeš mít pohlavní styk se svou snachou.+ Je to manželka tvého syna, nebudeš s ní mít styk. 16  Nebudeš mít pohlavní styk s manželkou svého bratra,+ protože bys tím svému bratrovi způsobil hanbu.* 17  Nebudeš mít pohlavní styk s nějakou ženou i její dcerou.+ Ani si nevezmeš dceru jejího syna nebo dceru její dcery, abys s ní měl styk. Jsou to její blízké příbuzné. Je to hanebná věc.* 18  Neoženíš se se sestrou své manželky, aby se nestaly soupeřkami,+ a nebudeš s ní mít pohlavní styk, dokud je tvá manželka naživu. 19  Nepřiblížíš se k ženě, abys s ní měl pohlavní styk, když je nečistá v době menstruace.+ 20  Nebudeš mít pohlavní styk s manželkou svého bližního,* aby ses tím neznečistil.+ 21  Nedovolíš, aby byl někdo z tvých potomků obětován* Molekovi.+ Neznesvětíš tím jméno svého Boha.+ Já jsem Jehova. 22  Nelehneš si* s mužem stejně, jako si leháš se ženou.+ Je to odporná věc. 23  Muž nebude mít pohlavní styk se zvířetem, aby se tím neznečistil, a žena se nepostaví před zvíře, aby s ním měla styk.+ Je to proti tomu, co je přirozené. 24  Neznečišťujte se žádnou z těchto věcí. Tím vším se totiž znečistily národy, které před vámi vyháním.+ 25  Proto je ta země nečistá a potrestám její obyvatele za jejich provinění a ta země je vyzvrátí.+ 26  Ale vy budete dodržovat má nařízení a má soudcovská rozhodnutí+ a nebudete dělat žádnou z těch odporných věcí, ani vy, ani cizinci, kteří bydlí mezi vámi.+ 27  Vždyť všechny tyto odporné věci dělali lidé, kteří žili v té zemi před vámi,+ a teď je ta země nečistá. 28  Pak vás ta země nebude muset vyzvrátit kvůli tomu, že byste ji znečišťovali, stejně jako vyzvrátila národy, které v ní byly před vámi. 29  Každý, kdo udělá jakoukoli z těchto odporných věcí, bude usmrcen.* 30  Budete dodržovat svůj závazek vůči mně tím, že nebudete jednat podle žádného z těch odporných zvyků, které měly národy před vámi,+ abyste se jimi neznečistili. Já jsem Jehova, váš Bůh.‘“

Poznámky

Dosl. „aby odkryl nahotu“, zde i v dalších verších v kapitole, kromě 20. a 23. verše.
Dosl.: „Je to nahota tvého otce.“
Dosl. „jsou tvojí nahotou“.
Dosl. „neobnažíš nahotu“.
Dosl. „je to nahota tvého bratra“.
Nebo „nestoudné chování“.
Nebo „souseda, známého“.
Nebo „zasvěcen“.
Tj. nebudeš mít pohlavní styk.
Dosl. „odříznut ze středu svého lidu“.