3. Mojžíšova 9:1–24

  • Áron dává oběti (1–24)

9  Osmý den+ si Mojžíš zavolal Árona a jeho syny a izraelské starší.  Áronovi řekl: „Vezmi si telátko na oběť za hřích+ a berana na zápalnou oběť, oba zdravé, a přiveď je před Jehovu.  A Izraelitům řekni: ‚Vezměte kozla na oběť za hřích a tele a beránka, oba roční a zdravé, na zápalnou oběť  a býka a berana na oběti společenství,+ abyste je obětovali před Jehovou, a obilnou oběť+ smísenou s olejem. Dnes se vám totiž objeví Jehova.‘“+  Vzali tedy všechno, co Mojžíš přikázal, před stan setkávání. Potom všechen lid přišel blíž a postavil se před Jehovu.  A Mojžíš řekl: „Toto vám Jehova přikázal udělat, aby se vám objevila Jehovova sláva.“+  Potom Mojžíš řekl Áronovi: „Přistup k oltáři, předlož svou oběť za hřích+ a svou zápalnou oběť a vykonej smíření pro sebe+ a pro svůj rod. Pak předlož obětní dar lidu+ a vykonej pro ně smíření,+ jak Jehova přikázal.“  Áron okamžitě přistoupil k oltáři a porazil tele na oběť za hřích, která byla za něho.+  Jeho synové mu pak podali krev,+ on si v ní namočil prst a dal ji na rohy* oltáře a zbytek krve vylil u spodku oltáře.+ 10  Tuk, ledviny a tukový přívěsek na játrech z oběti za hřích nechal dýmat na oltáři, jak Jehova přikázal Mojžíšovi.+ 11  A maso a kůži spálil v ohni mimo tábor.+ 12  Potom Áron porazil zápalnou oběť, jeho synové mu podali krev a on jí pokropil oltář ze všech stran.+ 13  Podali mu kusy zápalné oběti a hlavu a on je nechal dýmat na oltáři. 14  Pak omyl střeva a holeně a nechal je dýmat na zápalné oběti na oltáři. 15  Potom přinesl obětní dar lidu. Vzal kozla na oběť za hřích lidu, porazil ho a obětoval ho jako tu první oběť za hřích. 16  A přinesl zápalnou oběť a naložil s ní podle předepsaného postupu.+ 17  Pak přinesl obilnou oběť.+ Nabral z ní hrst a nechal to dýmat na oltáři, navíc k ranní zápalné oběti.+ 18  Potom Áron porazil býka a berana na oběť společenství, která byla za lid. Jeho synové mu pak podali krev a on jí pokropil oltář ze všech stran.+ 19  Vzali tučné části býka,+ tučný ocas berana, tuk pokrývající vnitřní orgány, ledviny a tukový přívěsek na játrech+ 20  a všechny tyto tučné části umístili na hrudích obětovaných zvířat a Áron to nechal dýmat na oltáři.+ 21  Hruďmi a pravou nohou pohupoval před Jehovou sem a tam jako obětí pohupování, jak Mojžíš přikázal.+ 22  Potom Áron pozvedl ruce k lidu a požehnal mu.+ A sestoupil z místa, kde přinesl oběť za hřích, zápalnou oběť a oběti společenství. 23  Nakonec Mojžíš a Áron vešli do stanu setkávání, a když vyšli ven, požehnali lidu.+ Nato se všemu lidu objevila Jehovova sláva+ 24  a od Jehovy vyšel oheň+ a strávil zápalnou oběť a tučné části na oltáři. Když to všichni lidé viděli, začali křičet a padli tváří k zemi.+

Poznámky

Tj. výčnělky v podobě zvířecího rohu.