Přejít k článku

Přejít na obsah

3. Mojžíšova (Leviticus)

Kapitoly

Stručný přehled

 • 1

 • 2

 • 3

  • Oběti společenství (1–17)

   • Nejíst tuk ani krev (17)

 • 4

 • 5

  • Konkrétní hříchy a požadované oběti (1–6)

   • Podat zprávu o hříchu někoho jiného (1)

  • Oběti, které můžou přinášet chudí (7–13)

  • Oběti za vinu v případě neúmyslných hříchů (14–19)

 • 6

 • 7

  • Pokyny k obětem (1–21)

  • Je zakázáno jíst tuk a krev (22–27)

  • Kněžský podíl (28–36)

  • Závěrečná slova k obětem (37, 38)

 • 8

  • Uvedení Árona a jeho synů do kněžského úřadu (1–36)

 • 9

  • Áron dává oběti (1–24)

 • 10

  • Oheň od Jehovy zabíjí Nadaba a Abihua (1–7)

  • Předpisy pro kněze ohledně pití a jídla (8–20)

 • 11

  • Čistá a nečistá zvířata (1–47)

 • 12

  • Očišťování po porodu (1–8)

 • 13

  • Předpisy ohledně malomocenství (1–46)

  • Malomocenství na oděvech (47–59)

 • 14

  • Očišťování od malomocenství (1–32)

  • Očišťování infikovaných domů (33–57)

 • 15

  • Nečisté výtoky z pohlavních orgánů (1–33)

 • 16

 • 17

  • Místem pro oběti je svatostánek (1–9)

  • Je zakázáno jíst krev (10–14)

  • Předpisy o zvířatech, která byla nalezena mrtvá (15, 16)

 • 18

  • Nedovolené pohlavní styky (1–30)

   • Nenapodobovat Kananejce (3)

   • Různé druhy incestu (6–18)

   • Během menstruace (19)

   • Homosexuální jednání (22)

   • Pohlavní styk se zvířaty (23)

   • Zůstaňte čistí, jinak vás země vyzvrátí (24–30)

 • 19

  • Různé zákony týkající se svatosti (1–37)

   • Správné sklízení úrody (9, 10)

   • Ohleduplnost k hluchým a slepým (14)

   • Pomluvy (16)

   • Necítit zášť (18)

   • Magie a spiritismus jsou zakázány (26, 31)

   • Tetování je zakázáno (28)

   • Úcta ke starým lidem (32)

   • Zacházení s cizinci (33, 34)

 • 20

  • Uctívání Moleka, spiritismus (1–6)

  • Buďte svatí a mějte úctu k rodičům (7–9)

  • Smrt za porušení sexuální morálky (10–21)

  • Buďte svatí, abyste mohli zůstat v zemi (22–26)

  • Spiritisté mají být usmrceni (27)

 • 21

  • Kněží mají být svatí a nesmí se znečistit (1–9)

  • Velekněz se nesmí znečistit (10–15)

  • Kněží nesmí mít tělesnou vadu (16–24)

 • 22

  • Čistota kněží a jedení svatých věcí (1–16)

  • Přijatelné jsou jen zdravé oběti (17–33)

 • 23

  • Svaté dny a svátky (1–44)

   • Sabat (3)

   • Pesach (4, 5)

   • Svátek nekvašených chlebů (6–8)

   • Obětní dar z prvních plodů úrody (9–14)

   • Svátek týdnů (15–21)

   • Správné sklízení úrody (22)

   • Svátek troubení na trubku (23–25)

   • Den smíření (26–32)

   • Svátek chýší (33–43)

 • 24

  • Olej do lamp ve svatostánku (1–4)

  • Chléb vystavení (5–9)

  • Ukamenování muže, který se rouhal Božímu jménu (10–23)

 • 25

 • 26

  • Vyhýbat se modlářství (1, 2)

  • Požehnání za poslušnost (3–13)

  • Trest za neposlušnost (14–46)

 • 27