3. Mojžíšova 11:1–47

  • Čistá a nečistá zvířata (1–47)

11  Potom Jehova řekl Mojžíšovi a Áronovi:  „Řekněte Izraelitům: ‚Ze všech živých tvorů na zemi* smíte jíst+  všechna zvířata, která mají úplně rozdělené kopyto a přežvykují.  Ale následující zvířata, která přežvykují nebo mají rozdělené kopyto, nesmíte jíst: Velblouda, který sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto. Je pro vás nečistý.+  Ani damana,+ protože sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto. Je pro vás nečistý.  Ani zajíce, protože sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto. Je pro vás nečistý.  Ani prase,+ protože sice má úplně rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje. Je pro vás nečisté.  Nesmíte jíst jejich maso ani se dotknout jejich mrtvého těla. Jsou pro vás nečistí.+  Ze všeho, co je ve vodách, ať v mořích, nebo řekách, smíte jíst všechno, co má ploutve a šupiny.+ 10  Ale všechno v mořích a řekách, co nemá ploutve a šupiny, jakýkoli drobný tvor nebo jiný živý tvor ve vodách, je pro vás něčím odporným. 11  Ano, měli by pro vás být něčím odporným. Nesmíte jíst jejich maso+ a budete si hnusit jejich mrtvá těla. 12  Všechno ve vodách, co nemá ploutve a šupiny, je pro vás něčím odporným. 13  Tyto létající tvory si budete hnusit a neměli by se jíst, protože jsou něčím odporným: orel,+ orlovec říční, sup hnědý,+ 14  luňák červený, luňák hnědý, 15  všechny druhy krkavců, 16  pštros, sova, racek, všechny druhy sokolů, 17  sýček, kormorán, kalous, 18  labuť, pelikán, sup, 19  čáp, všechny druhy volavek, dudek a netopýr. 20  Všichni okřídlení drobní tvorové* lezoucí po čtyřech jsou pro vás něčím odporným. 21  Ze všech okřídlených drobných tvorů, kteří se pohybují po čtyřech, smíte jíst jen ty, kteří mají nad svýma nožkama skákavé nohy a skáčou jimi po zemi. 22  Smíte z nich jíst tyto: různé druhy stěhovavých sarančat, jiných jedlých sarančat,+ cvrčků a kobylek. 23  Všichni ostatní okřídlení drobní tvorové se čtyřma nohama jsou pro vás něčím odporným. 24  Těmi byste se znečistili. Každý, kdo se dotkne jejich mrtvého těla, bude nečistý až do večera.+ 25  Každý, kdo vezme do ruky jejich mrtvé tělo, by si měl vyprat oděv.+ Bude nečistý až do večera. 26  Jakékoli zvíře, které má rozdělené kopyto, ale ne úplně, a nepřežvykuje, je pro vás nečisté. Každý, kdo se ho dotkne, bude nečistý.+ 27  Všichni živí tvorové, kteří chodí po čtyřech a mají tlapy, jsou pro vás nečistí. Každý, kdo se dotkne jejich mrtvého těla, bude nečistý až do večera. 28  Kdo ponese jejich mrtvé tělo, měl by si vyprat oděv+ a bude nečistý až do večera.+ Jsou pro vás nečistí. 29  Toto jsou drobní tvorové pohybující se po zemi, kteří jsou pro vás nečistí: slepec, myš,+ všechny druhy ještěrů, 30  gekon, velký ještěr, čolek, písečný ještěr a chameleon. 31  Tito drobní tvorové jsou pro vás nečistí.+ Každý, kdo se dotkne jejich mrtvého těla, bude nečistý až do večera.+ 32  A všechno, na co jejich mrtvé tělo spadne, ať je to dřevěné nádobí, oděv, kůže, nebo pytlovina, bude nečisté. Jakýkoli kus nádobí, který se používá, by se měl ponořit do vody a bude nečistý až do večera. Pak bude čistý. 33  Pokud spadnou do hliněné nádoby, rozbijete ji, a cokoli v ní bylo, bude nečisté.+ 34  Jakékoli jídlo, které přijde do styku s vodou z takové nádoby, bude nečisté. A cokoli by v takové nádobě bylo k pití, bude nečisté. 35  Všechno, na co spadne jejich mrtvé tělo, bude nečisté. Ať je to pec, nebo podstavec pod hrnec,* mají být rozbity. Jsou nečisté a nečisté pro vás zůstanou. 36  Jenom pramen a nádrž* pro uchovávání vody budou dál čisté, ale každý, kdo se dotkne jejich mrtvého těla, bude nečistý. 37  Pokud jejich mrtvé tělo spadne na nějaké semeno, které má být zaseto, semeno je čisté. 38  Ale pokud se semeno zalije vodou a spadne na něj část jejich mrtvého těla, bude pro vás nečisté. 39  Pokud zdechne zvíře, které smíte jíst, ten, kdo se dotkne jeho mrtvého těla, bude nečistý až do večera.+ 40  Kdo sní cokoli z jeho mrtvého těla, měl by si vyprat oděv a bude nečistý až do večera.+ Kdo jeho mrtvé tělo odnáší, měl by si vyprat oděv a bude nečistý až do večera. 41  Všichni drobní tvorové pohybující se po zemi jsou něčím odporným.+ Nesmí se jíst. 42  Nesmíte jíst žádného drobného tvora, který se plazí po břiše, který chodí po čtyřech nebo který má velký počet nohou. Jsou něčím odporným.+ 43  Nestaňte se odpornými kvůli nějakému drobnému tvorovi, neznečistěte se a nestaňte se kvůli nim nečistými.+ 44  Vždyť já jsem Jehova, váš Bůh.+ Posvětíte se a stanete se svatými,+ protože já jsem svatý.+ Neznečistíte se tedy žádným drobným tvorem, který se pohybuje po zemi. 45  Vždyť já jsem Jehova, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem.+ Budete svatí,+ protože já jsem svatý.+ 46  To je zákon o zvířatech, létajících tvorech, všech živých tvorech,* kteří se pohybují ve vodách, a všech drobných tvorech,* kteří se pohybují po zemi, 47  aby se rozlišovalo mezi nečistým a čistým a mezi živými tvory, kteří se smí jíst, a těmi, kteří se jíst nesmí.‘“+

Poznámky

Nebo „suchozemských zvířat“.
Nebo „všechen hmyz“.
Tj. podstavec, na kterém se v hrnci ohřívalo jídlo.
Nebo „cisterna“.
Nebo „duších“.
Nebo „duších“.