3. Mojžíšova 1:1–17

1  A Jehova zavolal Mojžíše a promluvil k němu ze stanu setkávání:+  „Mluv k Izraelitům* a řekni jim: ‚Když chce někdo z vás přinést Jehovovi obětní dar z hospodářských zvířat, měl by ho přinést z hovězího dobytka nebo z ovcí a koz.+  Pokud je jeho obětním darem zápalná oběť z hovězího dobytka, měl by přivést zdravého samce.+ Měl by ho z vlastní vůle+ přivést před Jehovu ke vchodu do stanu setkávání.  Položí ruku na hlavu zápalné oběti a bude v jeho prospěch přijata, aby se pro něj dosáhlo smíření.  Potom bude mladý býk před Jehovou poražen a synové Árona, kněží,+ přinesou krev k oltáři, který je u vchodu do stanu setkávání, a tou krví pokropí oltář ze všech stran.+  Zápalná oběť bude stažena z kůže a rozsekána na kusy.+  Synové Árona, kněží, dají na oltář oheň+ a narovnají na oheň dříví.  Pak na dříví, které hoří na oltáři, narovnají kusy oběti+ spolu s hlavou a lojem.*  Střeva a holeně budou omyty vodou a kněz to všechno nechá dýmat na oltáři jako zápalnou oběť, ohnivou oběť, která příjemně voní* Jehovovi.+ 10  Pokud je jeho obětním darem zápalná oběť z mladých ovcí nebo koz,+ měl by přivést zdravého samce.+ 11  Bude poražen před Jehovou u severní strany oltáře a synové Árona, kněží, pokropí jeho krví oltář ze všech stran.+ 12  Bude rozsekán na kusy a spolu s hlavou a lojem* je kněz narovná na dříví, které hoří na oltáři. 13  Střeva a holeně budou omyty vodou a kněz to všechno přinese na oltář a nechá to na něm dýmat. Je to zápalná oběť, ohnivá oběť, která příjemně voní* Jehovovi. 14  Pokud ale Jehovovi přináší jako zápalnou oběť ptáky, pak přinese svůj obětní dar z hrdliček nebo z holoubat.+ 15  Kněz přinese ptáka na oltář, natrhne mu hlavu a nechá ho dýmat na oltáři, ale jeho krev nechá vykapat na stěnu oltáře. 16  Odstraní mu vole a peří a hodí to vedle oltáře na východní stranu, na místo pro popel.*+ 17  Roztrhne ho u křídel, ale nerozdělí ho na dvě části. Potom ho kněz nechá dýmat na oltáři na hořícím dříví. Je to zápalná oběť, ohnivá oběť, která příjemně voní* Jehovovi.

Poznámky

Dosl. „synům Izraele“.
Nebo „tukem kolem ledvin“.
Nebo „je usmiřující vůní“, dosl. „uklidňující vůní“.
Nebo „tukem kolem ledvin“.
Nebo „je usmiřující vůní“, dosl. „uklidňující vůní“.
Nebo „mastný popel“, tj. popel nasáklý tukem z obětí.
Nebo „je usmiřující vůní“, dosl. „uklidňující vůní“.