3. Mojžíšova 20:1–27

  • Uctívání Moleka, spiritismus (1–6)

  • Buďte svatí a mějte úctu k rodičům (7–9)

  • Smrt za porušení sexuální morálky (10–21)

  • Buďte svatí, abyste mohli zůstat v zemi (22–26)

  • Spiritisté mají být usmrceni (27)

20  Jehova dál mluvil k Mojžíšovi:  „Řekni Izraelitům: ‚Každý Izraelita a každý cizinec žijící v Izraeli, který dá někoho ze svých potomků Molekovi, by měl být rozhodně usmrcen.+ Lid té země by ho měl ukamenovat.  Já sám se obrátím* proti tomu muži a usmrtím ho,* protože dal někoho ze svých potomků Molekovi a poskvrnil mé svaté místo+ a znesvětil mé svaté jméno.  Kdyby lid té země úmyslně zavíral oči před tím, že ten muž dává svého potomka Molekovi, a neusmrtil ho,+  pak se já sám obrátím* proti tomu muži a jeho rodině.+ Usmrtím toho muže* a všechny, kdo se spolu s ním dopouští prostituce s Molekem.  Pokud mi někdo bude nevěrný* a bude se obracet na spiritistická média+ a věštce,+ jistě se obrátím* proti němu a usmrtím ho.*+  Posvětíte se a stanete se svatými,+ protože já jsem Jehova, váš Bůh.  A budete dodržovat má nařízení a řídit se jimi.+ Já jsem Jehova, který vás posvěcuje.+  Pokud nějaký muž proklíná* svého otce nebo matku, měl by být rozhodně usmrcen.+ Proklínal svého otce nebo matku, a proto sám ponese odpovědnost za svou smrt.* 10  V případě muže, který se dopouští cizoložství s manželkou jiného muže, platí: Ten, kdo se dopouští cizoložství s manželkou svého bližního, by měl být rozhodně usmrcen – jak cizoložník, tak cizoložnice.+ 11  Muž, který má pohlavní styk s manželkou svého otce, způsobil svému otci hanbu.*+ Oba by měli být rozhodně usmrceni. Sami nesou odpovědnost za svou smrt.* 12  Pokud má muž pohlavní styk se svou snachou, oba by měli být rozhodně usmrceni. Jednali proti tomu, co je přirozené. Sami nesou odpovědnost za svou smrt.*+ 13  Pokud si muž lehne* s mužem, jako se lehá se ženou, oba udělali odpornou věc.+ Měli by být rozhodně usmrceni. Sami nesou odpovědnost za svou smrt.* 14  Pokud si muž vezme nějakou ženu i její matku, je to hanebná věc.*+ Měli by jeho i ty ženy spálit v ohni,*+ aby mezi vámi dál nedocházelo k hanebnému chování. 15  Pokud má muž pohlavní styk se zvířetem, měl by být rozhodně usmrcen a to zvíře byste měli také zabít.+ 16  Pokud se žena přiblíží k nějakému zvířeti, aby s ním měla pohlavní styk,+ zabiješ tu ženu i to zvíře. Měly by být rozhodně usmrceny. Samy nesou odpovědnost za svou smrt.* 17  Pokud si muž vezme svou sestru, dceru svého otce nebo dceru své matky, a má s ní pohlavní styk,* je to ostudné.+ Budou usmrceni* před očima synů svého lidu. Způsobil své sestře hanbu.* Měl by se ze svého provinění zodpovídat. 18  Pokud si muž lehne se ženou, která má menstruaci, a bude s ní mít pohlavní styk,* oba tím odkryli zdroj její krve.+ Oba budou usmrceni.* 19  Nebudeš mít pohlavní styk* se sestrou své matky ani se sestrou svého otce, protože bys tím způsobil své pokrevní příbuzné hanbu.+ Oba by se měli ze svého provinění zodpovídat. 20  Muž, který má pohlavní styk s manželkou svého strýce, způsobil svému strýci hanbu.*+ Měli by se ze svého hříchu zodpovídat a zemřou bezdětní. 21  Pokud si muž vezme manželku svého bratra, je to něco odpudivého.+ Způsobil tím svému bratrovi hanbu.* Zemřou bezdětní. 22  Budete dodržovat všechna má nařízení a všechna má soudcovská rozhodnutí+ a řídit se jimi,+ aby vás země, do které vás vedu a kde budete bydlet, nevyzvrátila.+ 23  Nebudete se řídit zvyky národů, které před vámi vyháním.+ Dělali totiž všechny tyto věci a jsou mi odporní.+ 24  Proto jsem vám řekl: „Vy se zmocníte jejich země a já vám ji dám do vlastnictví, zemi, která oplývá mlékem a medem.+ Já jsem Jehova, váš Bůh, který vás oddělil od národů.“+ 25  Budete rozlišovat mezi čistým a nečistým zvířetem a mezi čistým a nečistým ptákem.+ Nestaňte se odpornými kvůli nějakému zvířeti nebo ptákovi nebo čemukoli, co leze po zemi, co jsem oddělil, abyste to považovali za nečisté.+ 26  Budete pro mě svatí, protože já, Jehova, jsem svatý+ a odděluji vás od národů, abyste byli moji.+ 27  Každý, kdo je spiritistickým médiem nebo věštcem,* ať muž, nebo žena, by měl být rozhodně usmrcen.+ Měli by je ukamenovat. Sami nesou odpovědnost za svou smrt.‘“*

Poznámky

Dosl. „zaměřím svůj obličej“.
Dosl. „odříznu ho ze středu jeho lidu“.
Dosl. „zaměřím svůj obličej“.
Dosl. „odříznu toho muže ze středu jeho lidu“.
Nebo „bude se dopouštět duchovní prostituce“.
Dosl. „zaměřím svůj obličej“.
Dosl. „odříznu ho ze středu jeho lidu“.
Nebo „svolává zlo na“.
Dosl. „jeho krev je na něm“.
Dosl. „obnažil nahotu svého otce“.
Dosl.: „Jejich krev je na nich.“
Dosl.: „Jejich krev je na nich.“
Tj. bude mít pohlavní styk.
Dosl.: „Jejich krev je na nich.“
Tj. usmrtit a pak spálit.
Nebo „nestoudné chování“.
Dosl.: „Jejich krev je na nich.“
Dosl. „uvidí její nahotu a ona uvidí jeho nahotu“.
Dosl. „odříznuti“.
Dosl.: „Obnažil nahotu své sestry.“
Dosl. „obnaží její nahotu“.
Dosl. „odříznuti ze středu svého lidu“.
Dosl. „neobnažíš nahotu“.
Dosl. „obnažil nahotu svého strýce“.
Dosl.: „Obnažil nahotu svého bratra.“
Nebo „má ducha předpovídání“.
Dosl.: „Jejich krev je na nich.“