3. Mojžíšova 21:1–24

  • Kněží mají být svatí a nesmí se znečistit (1–9)

  • Velekněz se nesmí znečistit (10–15)

  • Kněží nesmí mít tělesnou vadu (16–24)

21  Jehova dál mluvil k Mojžíšovi: „Promluv ke kněžím, Áronovým synům, a řekni jim: ‚Žádný kněz by se neměl znečistit kvůli mrtvému člověku* ze svého lidu.+  Ale může se znečistit kvůli blízkému pokrevnímu příbuznému, kvůli matce, otci, synovi, dceři nebo bratrovi  a také kvůli své sestře, pokud je to panna, která žije u něj* a ještě se nevdala.  Nesmí se znečistit a znesvětit kvůli ženě, která patří manželovi z jeho lidu.  Kněží by si neměli holit hlavu+ ani vousy po stranách a neměli by si dělat na těle řezné rány.+  Měli by být pro svého Boha svatí+ a neměli by znesvěcovat jeho jméno.+ Přinášejí Jehovovy ohnivé oběti, chléb* svého Boha, a proto mají být svatí.+  Neměli by se oženit s prostitutkou,+ s poskvrněnou ženou ani se ženou, se kterou se manžel rozvedl,+ protože kněz je pro svého Boha svatý.  Budete ho považovat za svatého,+ protože přináší chléb vašeho Boha. Měl by pro vás být svatý, protože já, Jehova, ten, kdo vás posvěcuje, jsem svatý.+  Pokud by se dcera kněze znesvětila tím, že by se dopustila prostituce, znesvětila by svého otce. Měla by být spálena v ohni.*+ 10  Velekněz, který je nad svými bratry, na jehož hlavu byl vylit olej pomazání+ a který byl slavnostně uveden do úřadu,* aby nosil kněžský oděv,+ by si neměl rozcuchat hlavu ani si roztrhnout oděv.+ 11  Neměl by se přiblížit k žádnému mrtvému člověku.*+ Nesmí se znečistit ani kvůli svému otci nebo matce. 12  Neměl by vycházet ze svatyně a neměl by znesvěcovat svatyni svého Boha.+ Je na něm totiž znamení zasvěcení, olej pomazání jeho Boha.+ Já jsem Jehova. 13  Vezme si za manželku ženu, která je panna.+ 14  Nesmí se oženit s vdovou, rozvedenou nebo poskvrněnou ženou ani s prostitutkou. Měl by si vzít za manželku pannu ze svého lidu. 15  Neměl by znesvětit své potomky* mezi svým lidem.+ Vždyť já jsem Jehova, který ho posvěcuje.‘“ 16  Jehova dál mluvil k Mojžíšovi: 17  „Řekni Áronovi: ‚Po všechny generace se nikdo z tvých potomků,* kdo má nějakou vadu, nesmí přiblížit, aby přinášel chléb svého Boha. 18  Nesmí se přiblížit nikdo, kdo má nějakou vadu: muž, který je slepý nebo chromý, má znetvořený obličej* nebo jednu končetinu příliš dlouhou, 19  muž se zlomenou nohou nebo rukou, 20  hrbatý nebo zakrslý* nebo muž s oční vadou, ekzémem, lišejem nebo poškozenými varlaty.+ 21  Nikdo z potomků* kněze Árona, kdo má nějakou vadu, se nesmí přiblížit, aby přinášel Jehovovy ohnivé oběti. Protože má vadu, nesmí se přiblížit, aby přinášel chléb svého Boha. 22  Chléb svého Boha z nejsvětějších+ a svatých věcí smí jíst.+ 23  Ale nesmí přijít k oponě+ ani se přiblížit k oltáři,+ protože má vadu. Neměl by znesvětit mou svatyni.+ Vždyť já jsem Jehova, který je posvěcuje.‘“+ 24  Mojžíš to tedy řekl Áronovi a jeho synům a všem Izraelitům.

Poznámky

Nebo „kvůli duši“.
Nebo „je mu blízká“.
Nebo „pokrm“, vztahuje se na oběti.
Tj. usmrcena a pak spálena.
Dosl. „jehož ruka se naplnila“.
Nebo „žádné mrtvé duši“. Hebr. slovo nefeš je zde spojeno s hebr. slovem, které znamená „mrtvý“.
Dosl. „semeno“.
Dosl. „semene“.
Dosl. „rozštěpený nos“.
Nebo možná „vyhublý“.
Dosl. „semene“.