3. Mojžíšova 5:1–19

  • Konkrétní hříchy a požadované oběti (1–6)

    • Podat zprávu o hříchu někoho jiného (1)

  • Oběti, které můžou přinášet chudí (7–13)

  • Oběti za vinu v případě neúmyslných hříchů (14–19)

5  Pokud někdo slyšel veřejnou výzvu, aby svědčil,*+ ale nepodá zprávu o tom, čeho byl svědkem, co viděl nebo o čem se dozvěděl, hřeší a bude se ze svého provinění zodpovídat.  Nebo když se někdo dotkne něčeho nečistého, i kdyby to bylo nevědomky – ať mrtvoly nečistého divokého zvířete, nebo mrtvoly nečistého hospodářského zvířete, nebo mrtvoly nečistého drobného tvora+ – je nečistý a provinil se.  Nebo v případě, že se někdo nevědomky dotkne lidské nečistoty+ – čehokoli nečistého, co ho může znečistit – a pak se to dozví, provinil se.  Nebo pokud někdo ukvapeně přísahá, že udělá něco dobrého nebo špatného, ať je to cokoli, a neuvědomil si to, ale pak si uvědomí, že přísahal ukvapeně, provinil se.*+  Pokud se někdo proviní jednou z těchto věcí, ať vyzná,+ jakým způsobem zhřešil.  Za hřích, kterého se dopustil, také Jehovovi přinese oběť za vinu,+ ovečku nebo kozičku jako oběť za hřích. A kněz pro něj za jeho hřích vykoná smíření.  Pokud si ale nemůže dovolit ovci, pak jako oběť za vinu za ten hřích přinese Jehovovi dvě hrdličky nebo dvě holoubata,+ jedno na oběť za hřích a jedno na zápalnou oběť.+  Přinese je knězi, který předloží nejdřív to na oběť za hřích. Natrhne mu hlavu zepředu na krku, ale neoddělí ji.  Trochu krve oběti za hřích stříkne na stranu oltáře a zbytek krve se vylije ke spodku oltáře.+ Je to oběť za hřích. 10  S druhým naloží jako se zápalnou obětí podle předepsaného postupu.+ A kněz pro něj vykoná smíření za hřích, kterého se dopustil, a bude mu odpuštěno.+ 11  Pokud si nemůže dovolit dvě hrdličky nebo dvě holoubata, pak přinese jako svou oběť za hřích, kterého se dopustil, desetinu efa*+ jemné mouky na oběť za hřích. Nepřidá k ní olej ani na ni nepoloží kadidlovou pryskyřici, protože je to oběť za hřích. 12  Přinese ji knězi a kněz z ní vezme plnou hrst jako zástupnou část oběti,* položí ji na Jehovovy ohnivé oběti na oltáři a nechá ji dýmat. Je to oběť za hřích. 13  Kněz pro něj vykoná smíření za hřích, kterého se dopustil, za kterýkoli z těchto hříchů, a bude mu odpuštěno.+ Zbytek oběti připadne knězi+ jako v případě obilné oběti.‘“+ 14  Jehova dál mluvil k Mojžíšovi a řekl: 15  „Pokud se někdo zachová nevěrně a nedopatřením zhřeší proti Jehovovým svatým věcem,+ přinese Jehovovi jako oběť za vinu zdravého berana.+ Jeho cena v šekelech* stříbra bude stanovena podle standardního šekelu svatého místa.*+ 16  A dá náhradu za hřích, kterého se dopustil proti svatému místu, a přidá pětinu ceny.+ Dá to knězi a ten pro něj vykoná smíření+ tím, že předloží berana jako oběť za vinu, a bude mu odpuštěno.+ 17  Pokud někdo zhřeší a nevědomky udělá jednu z věcí, které Jehova zakazuje, provinil se a bude se ze svého provinění zodpovídat.+ 18  Vezme zdravého berana podle stanovené ceny a přivede ho knězi na oběť za vinu.+ Kněz pro něj vykoná smíření za neúmyslnou chybu, které se nevědomky dopustil, a bude mu odpuštěno. 19  Je to oběť za vinu. Opravdu se provinil proti Jehovovi.“

Poznámky

Dosl. „slyšel hlas proklínání“. Pravděpodobně oznámení o přestupku, při kterém se svolávalo prokletí na viníka nebo na svědka, který o tom nepodá zprávu.
Zřejmě to znamená, že člověk svou přísahu neplní.
Desetina efa odpovídala 2,2 l. Viz příloha B14.
Nebo „připomínku celé oběti“.
Šekel odpovídal 11,4 g. Viz příloha B14.
Nebo „podle svatého šekelu“.