3. Mojžíšova 2:1–16

2  A pokud někdo přináší Jehovovi jako obětní dar obilnou oběť,+ jeho obětním darem bude jemná mouka. Polije ji olejem a dá na ni kadidlovou pryskyřici.+  Pak ji přinese k synům Árona, kněžím, a kněz nabere plnou hrst jemné mouky s olejem a všechnu kadidlovou pryskyřici a nechá to dýmat na oltáři jako zástupnou část oběti,*+ jako ohnivou oběť, která příjemně voní* Jehovovi.  Co z obilné oběti zbude, patří Áronovi a jeho synům+ jako něco nejsvětějšího+ z Jehovových ohnivých obětí.  Pokud přinášíš obilnou oběť pečenou v peci, měla by být z jemné mouky. Měly by to být nekvašené prstencové chleby uhnětené s olejem nebo nekvašené oplatky potřené olejem.+  Pokud je tvým obětním darem obilná oběť z plechu na pečení,+ měla by být z jemné mouky uhnětené s olejem, nekvašená.  Rozlámeš ji na kousky a poliješ ji olejem.+ Je to obilná oběť.  Pokud je tvým obětním darem obilná oběť připravená v hrnci, měla by být z jemné mouky s olejem.  Obilnou oběť, která byla takto připravena, přineseš Jehovovi. Předáš ji knězi a ten ji přinese k oltáři.  A kněz odebere trochu z obilné oběti jako zástupnou část*+ a nechá to dýmat na oltáři jako ohnivou oběť, která příjemně voní* Jehovovi.+ 10  Co z obilné oběti zbude, patří Áronovi a jeho synům jako něco nejsvětějšího z Jehovových ohnivých obětí.+ 11  Žádná obilná oběť, kterou přinesete Jehovovi, by neměla být kvašená.+ Nenecháte dýmat žádný kvas ani med jako ohnivou oběť Jehovovi. 12  Kvas a med můžete přinášet Jehovovi jako obětní dar z prvního ovoce,+ ale nesmí se dávat na oltář jako příjemná* vůně. 13  Každou obilnou oběť ochutíš solí. Nedopustíš, aby na tvé obilné oběti chyběla sůl, protože ti bude připomínat smlouvu mezi tebou a tvým Bohem. S každým svým obětním darem přineseš sůl.+ 14  Pokud budeš Jehovovi přinášet obilnou oběť z prvních zralých plodů, měl bys přinést zrní z mladých klasů,* pražené na ohni a rozdrcené. Je to obilná oběť z prvních zralých plodů.+ 15  Dáš na ni olej a položíš na ni kadidlovou pryskyřici. Je to obilná oběť. 16  Kněz vezme trochu drceného zrní s olejem a všechnu kadidlovou pryskyřici a nechá to dýmat jako zástupnou část oběti,*+ jako ohnivou oběť Jehovovi.

Poznámky

Nebo „připomínku celé oběti“.
Nebo „je usmiřující vůní“, dosl. „uklidňující vůní“.
Nebo „je usmiřující vůní“, dosl. „uklidňující vůní“.
Nebo „připomínku celé oběti“.
Nebo „usmiřující“, dosl. „uklidňující“.
Nebo „přinést zelené klasy“.
Nebo „připomínku celé oběti“.