3. Mojžíšova 22:1–33

  • Čistota kněží a jedení svatých věcí (1–16)

  • Přijatelné jsou jen zdravé oběti (17–33)

22  Jehova dál mluvil k Mojžíšovi:  „Řekni Áronovi a jeho synům, aby byli opatrní, když zachází* se svatými věcmi, které mi Izraelité posvěcují, a neznesvěcovali mé svaté jméno.+ Já jsem Jehova.  Řekni jim: ‚Po všechny vaše generace bude platit, že když se někdo z vašich potomků přiblíží ke svatým věcem, které Izraelité posvěcují Jehovovi, a přitom bude nečistý, bude usmrcen.*+ Já jsem Jehova.  Nikdo z Áronových potomků, kdo je malomocný+ nebo má výtok,+ nesmí jíst ze svatých věcí, dokud nebude čistý,+ ani ten, kdo se dotkne někoho, kdo se znečistil mrtvým člověkem,*+ ani muž, který bude mít výron semene,+  ani muž, který se dotkne nečistého drobného tvora+ nebo se dotkne člověka, který je z nějakého důvodu nečistý a může ho znečistit.+  Člověk, který se něčeho z toho dotkne, bude nečistý až do večera. Nesmí jíst nic ze svatých věcí a měl by se vykoupat ve vodě.+  Až slunce zapadne, bude čistý a potom může sníst něco ze svatých věcí, protože je to jeho pokrm.+  Neměl by se znečistit ani tím, že by jedl zvíře, které bylo nalezeno mrtvé nebo bylo roztrháno divokými zvířaty.+ Já jsem Jehova.  Budou dodržovat svůj závazek vůči mně, aby se neprovinili hříchem a nemuseli zemřít za to, že znesvětili svaté věci. Já jsem Jehova, který je posvěcuje. 10  Nikdo nepovolaný* nesmí jíst nic svatého.+ Žádný cizinec, který žije u kněze, ani najatý dělník nesmí jíst nic svatého. 11  Ale pokud by si kněz za své peníze někoho koupil, takový člověk to smí jíst. Také otroci narození v jeho domě smí jíst jeho pokrm.+ 12  Pokud by se dcera kněze vdala za někoho, kdo není kněz,* nesmí ze svatých příspěvků jíst. 13  Ale pokud by dcera kněze ovdověla nebo byla rozvedená a neměla děti a vrátila by se do domu svého otce, kde žila v mládí, pokrm svého otce smí jíst.+ Ale nesmí ho jíst nikdo nepovolaný.* 14  A pokud někdo sní svatou věc nedopatřením, přidá k její ceně pětinu a dá to jako svatou oběť knězi.+ 15  Kněží by tedy neměli znesvětit svaté věci, které Izraelité přinášejí Jehovovi,+ 16  a dovolit jim svaté věci jíst. Tím by Izraelitům přivodili trest za jejich provinění. Vždyť já jsem Jehova, který je posvěcuje.‘“ 17  Jehova dál mluvil k Mojžíšovi: 18  „Promluv k Áronovi a jeho synům a všem Izraelitům. Řekni jim: ‚Když nějaký Izraelita nebo cizinec žijící v Izraeli přináší Jehovovi zápalnou oběť,+ aby splnil své slavnostní sliby nebo dal dobrovolnou oběť,+ 19  pokud má získat schválení, měl by přivést zdravého býka, beránka nebo kozla.+ 20  Nepřivedete nic, co má nějakou vadu,+ protože byste nezískali schválení. 21  Když někdo přináší Jehovovi oběť společenství,+ aby splnil slavnostní slib nebo jako dobrovolnou oběť, pokud má získat schválení, mělo by to být zdravé zvíře z hovězího dobytka nebo z ovcí a koz. Nemělo by mít žádnou vadu. 22  Žádná oběť by neměla být slepá, neměla by mít zlomeninu, řeznou ránu, bradavice, strupovitost ani lišej. Nic takového nepřivedete Jehovovi ani nedáte takovou oběť Jehovovi na oltář. 23  Býka nebo ovci, kteří mají jednu končetinu příliš dlouhou nebo příliš krátkou, smíš přivést jako dobrovolnou oběť, ale takové zvíře nebude přijato, když půjde o oběť spojenou se slavnostním slibem. 24  Zvíře, které má poškozená, rozdrcená, odtržená nebo odříznutá varlata, Jehovovi nepřivedete. Taková zvířata nebudete ve své zemi obětovat. 25  Žádná taková zvířata nepřijmete ani z ruky cizince, abyste to přinesli jako chléb pro svého Boha, protože jsou postižená a mají vadu. Nebudou přijata, nezískáte jimi schválení.‘“ 26  Jehova dál mluvil k Mojžíšovi: 27  „Když se narodí býk, beránek nebo kozel, zůstane se svou matkou sedm dnů.+ Od osmého dne může být přijat jako obětní dar, jako ohnivá oběť Jehovovi. 28  Pokud jde o býka nebo ovci, neporazíte je i jejich mládě ve stejný den.+ 29  Pokud obětujete Jehovovi oběť díkůvzdání,+ měli byste ji obětovat tak, abyste získali schválení. 30  Měla by se jíst ten den. Nic z ní nenecháte až do rána.+ Já jsem Jehova. 31  Budete dodržovat má přikázání a řídit se jimi.+ Já jsem Jehova. 32  Neznesvětíte mé svaté jméno+ a budu mezi Izraelity posvěcen.+ Já jsem Jehova, ten, kdo vás posvěcuje+ 33  a kdo vás vyvádí z Egypta, abych byl vaším Bohem.+ Já jsem Jehova.“

Poznámky

Dosl. „aby se drželi odděleni od“.
Dosl. „odříznut z místa přede mnou“.
Nebo „znečistil duší“.
Dosl. „cizí“, tj. ten, kdo není z Áronova rodu.
Nebo „za někoho cizího“.
Dosl. „cizí“, tj. ten, kdo není z Áronova rodu.