3. Mojžíšova 17:1–16

  • Místem pro oběti je svatostánek (1–9)

  • Je zakázáno jíst krev (10–14)

  • Předpisy o zvířatech, která byla nalezena mrtvá (15, 16)

17  Jehova dál mluvil k Mojžíšovi:  „Mluv k Áronovi a jeho synům a ke všem Izraelitům a řekni jim: ‚Toto Jehova přikázal:  „Pokud nějaký muž z Izraele porazí býka, beránka nebo kozla v táboře nebo mimo tábor,  místo aby ho přivedl ke vchodu do stanu setkávání a přinesl ho jako obětní dar Jehovovi před Jehovovým svatostánkem, tomu muži bude počítána vina za prolitou krev. Prolil krev a bude usmrcen.*  Je to proto, aby oběti, které teď Izraelité obětují v širém poli, přinášeli Jehovovi ke vchodu do stanu setkávání a dávali je knězi. Budou je obětovat Jehovovi jako oběti společenství.+  A kněz pokropí krví Jehovův oltář u vchodu do stanu setkávání a tuk nechá dýmat jako příjemnou* vůni Jehovovi.+  Neměli by už přinášet své oběti démonům v kozlí podobě,*+ se kterými se dopouštějí prostituce.+ To bude pro vás trvalé nařízení po všechny vaše generace.“‘  Měl bys jim říct: ‚Pokud nějaký muž z Izraele nebo cizinec, který bydlí mezi vámi, obětuje zápalnou nebo jinou oběť  a nepřinese ji ke vchodu do stanu setkávání, aby ji dal Jehovovi, bude usmrcen.*+ 10  Pokud nějaký muž z Izraele nebo cizinec, který bydlí mezi vámi, bude jíst jakoukoli krev,+ obrátím se* proti tomu, kdo jí krev, a usmrtím ho.* 11  Život* tvora* je totiž v krvi+ a já jsem vám ji dal na oltář,+ abyste se se mnou mohli usmířit, protože je to krev, která usmiřuje+ prostřednictvím života* v sobě. 12  Proto jsem řekl Izraelitům: „Nikdo z vás nebude jíst krev ani žádný cizinec, který bydlí mezi vámi,+ nebude jíst krev.“+ 13  Pokud nějaký Izraelita nebo cizinec, který bydlí mezi vámi, uloví divoké zvíře nebo ptáka, kteří se smí jíst, vylije jeho krev+ a pokryje ji prachem. 14  Život* každého tvora* je totiž jeho krev, protože v ní je život.* Proto jsem Izraelitům řekl: „Nebudete jíst krev žádného tvora, protože život* každého tvora je jeho krev. Každý, kdo ji bude jíst, bude usmrcen.“*+ 15  Pokud někdo, ať Izraelita, nebo cizinec, jí zvíře, které bylo nalezeno mrtvé nebo bylo roztrháno divokým zvířetem,+ vypere si oděv, vykoupe se ve vodě a bude nečistý až do večera.+ Potom bude čistý. 16  Ale pokud si oděv nevypere a nevykoupe se,* bude se ze svého provinění zodpovídat.‘“+

Poznámky

Dosl. „odříznut ze středu svého lidu“.
Nebo „usmiřující“, dosl. „uklidňující“.
Dosl. „kozlům“.
Dosl. „odříznut ze svého lidu“.
Dosl. „zaměřím svůj obličej“.
Dosl. „odříznu ho ze středu jeho lidu“.
Nebo „duše“.
Nebo „duše“.
Dosl. „těla“.
Nebo „duše“.
Dosl. „těla“.
Nebo „duše“.
Nebo „duše“.
Dosl. „odříznut“.
Dosl. „své tělo“.