3. Mojžíšova 15:1–33

  • Nečisté výtoky z pohlavních orgánů (1–33)

15  Jehova dál mluvil k Mojžíšovi a Áronovi:  „Mluvte k Izraelitům a řekněte jim: ‚Pokud má nějaký muž výtok z pohlavního údu,* je kvůli tomu nečistý.+  Je kvůli výtoku nečistý, ať z jeho pohlavního údu výtok vytéká, nebo se v něm zadržuje.  Každé lůžko, na které si lehne ten, kdo má výtok, bude nečisté a všechno, na co si sedne, bude nečisté.  Člověk, který se dotkne jeho lůžka, si vypere oděv, vykoupe se ve vodě a bude nečistý až do večera.+  Každý, kdo si sedne na předmět, na kterém seděl ten, kdo má výtok, si vypere oděv, vykoupe se ve vodě a bude nečistý až do večera.  Každý, kdo se dotkne těla toho, kdo má výtok, si vypere oděv, vykoupe se ve vodě a bude nečistý až do večera.  Pokud ten, kdo má výtok, plivne na někoho čistého, ten si vypere oděv, vykoupe se ve vodě a bude nečistý až do večera.  Každé sedlo, na kterém jel ten, kdo má výtok, bude nečisté. 10  Každý, kdo se dotkne něčeho, co měl ten člověk pod sebou, bude nečistý až do večera a každý, kdo takové věci ponese, si vypere oděv, vykoupe se ve vodě a bude nečistý až do večera. 11  Pokud by si ten, kdo má výtok,+ neumyl ruce ve vodě a někoho se dotkl, ten si vypere oděv, vykoupe se ve vodě a bude nečistý až do večera. 12  Hliněná nádoba, které se dotkl ten, kdo má výtok, by se měla rozbít a každá dřevěná nádoba by se měla omýt vodou.+ 13  Když výtok přestane a ten člověk se uzdraví, odpočítá sedm dnů na své očištění, vypere si oděv, vykoupe se v čerstvé vodě a bude čistý.+ 14  Osmý den vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata,+ přijde před Jehovu ke vchodu do stanu setkávání a dá je knězi. 15  A kněz je obětuje, jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť a vykoná pro něj kvůli jeho výtoku před Jehovou smíření. 16  Pokud má muž výron semene, vykoupe se celý ve vodě a bude nečistý až do večera.+ 17  Vypere ve vodě každý oděv a každou kůži, na které se semeno dostalo, a bude to nečisté až do večera. 18  Když si muž lehne* se ženou a má výron semene, vykoupou se ve vodě a budou nečistí až do večera.+ 19  Pokud má žena výtok krve, protože má menstruaci, bude nečistá sedm dnů.+ Každý, kdo se jí dotkne, bude nečistý až do večera.+ 20  Všechno, na co si během své menstruační nečistoty lehne, bude nečisté, a všechno, na co si sedne, bude nečisté.+ 21  Každý, kdo se dotkne jejího lůžka, si vypere oděv, vykoupe se ve vodě a bude nečistý až do večera. 22  Každý, kdo se dotkne nějakého předmětu, na kterém seděla, si vypere oděv, vykoupe se ve vodě a bude nečistý až do večera. 23  Kdo se dotkne lůžka nebo jiného předmětu, na kterém seděla, bude nečistý až do večera.+ 24  A pokud s ní muž bude mít pohlavní styk a dostane se na něj její menstruační nečistota,+ bude nečistý sedm dnů, a každé lůžko, na které si lehne, bude nečisté. 25  Když má nějaká žena výtok krve mnoho dnů+ a je to mimo dobu její pravidelné menstruace+ nebo pokud má menstruaci delší, než je obvyklé, bude nečistá celou dobu, kdy má výtok, jako během menstruační nečistoty. 26  Každé lůžko, na které si v době svého výtoku lehne, se stane nečistým stejně jako v době, kdy má menstruaci,+ a každý předmět, na který si sedne, se stane nečistým stejně jako v době její menstruační nečistoty. 27  Každý, kdo se těch věcí dotkne, bude nečistý. Vypere si oděv, vykoupe se ve vodě a bude nečistý až do večera.+ 28  Když její výtok přestane, odpočítá sedm dnů a potom bude čistá.+ 29  Osmý den vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata+ a přinese je knězi ke vchodu do stanu setkávání.+ 30  Jednoho ptáka dá kněz jako oběť za hřích a druhého jako zápalnou oběť a vykoná pro ni kvůli jejímu nečistému výtoku před Jehovou smíření.+ 31  Budete Izraelity chránit* před nečistotou, aby nezemřeli ve své nečistotě kvůli tomu, že by poskvrnili můj svatostánek, který je v jejich středu.+ 32  To je zákon o muži, který má výtok, o muži, který je nečistý kvůli výronu semene,+ 33  o ženě během její menstruační nečistoty,+ o jakémkoli muži nebo ženě, kteří mají výtok,+ a o muži, který má pohlavní styk s nečistou ženou.‘“

Poznámky

Dosl. „ze svého těla“.
Tj. má pohlavní styk.
Nebo „udržovat oddělené od“.