Volgens Markus 9:1-50

  • Jesus se voorkoms verander (1-13)

  • Demoonbesete seun word genees (14-29)

    • Alles moontlik vir iemand met geloof (23)

  • Jesus se dood weer voorspel (30-32)

  • Dissipels stry oor wie belangrikste is (33-37)

  • Wie nie teen ons is nie, is vir ons (38-41)

  • Struikelblokke (42-48)

  • “Julle moet sout in julle hê” (49, 50)

9  Verder het hy vir hulle gesê: “Ek verseker julle dat party van dié wat hier staan, beslis nie sal sterf voordat hulle gesien het dat die Koninkryk van God met krag gekom het nie.”+  Ses dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle alleen teen ’n hoë berg opgeneem. En sy voorkoms* het voor hulle verander:+  Sy bo-klere het begin glinster en het baie witter geword as wat enigiemand op aarde dit kon maak.  Eliʹa en Moses het ook aan hulle verskyn, en hulle het met Jesus gesels.  Toe het Petrus vir Jesus gesê: “Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons drie skuilings* oprig: een vir u, een vir Moses en een vir Eliʹa.”  Hy het eintlik nie geweet wat om te sê nie, want hulle was baie bang.  ’n Wolk het gevorm en oor hulle gekom, en ’n stem+ het uit die wolk gesê: “Dit is my Seun, die geliefde.+ Luister na hom.”+  En skielik, toe hulle rondkyk, het hulle gesien dat daar niemand meer by hulle is nie, behalwe Jesus.  Terwyl hulle van die berg afgekom het, het hy hulle streng beveel om vir niemand te vertel wat hulle gesien het+ voordat die Seun van die mens uit die dood opgestaan het nie.+ 10  Hulle het sy woorde ernstig opgeneem,* maar hulle het onder mekaar bespreek wat hierdie opstanding uit die dood kon beteken. 11  Hulle het hom begin uitvra en gesê: “Hoekom sê die skrifgeleerdes dat Eliʹa+ eers moet kom?”+ 12  Hy het vir hulle gesê: “Eliʹa sal beslis eers kom en alles herstel,+ maar hoekom is daar van die Seun van die mens geskryf dat hy baie dinge moet ly+ en verneder moet word?+ 13  Maar ek sê vir julle dat Eliʹa+ in werklikheid reeds gekom het, en hulle het aan hom gedoen net wat hulle wou, net soos daar van hom geskryf is.”+ 14  Toe hulle by die ander dissipels kom, het hulle gesien dat daar ’n groot skare om hulle is, en daar was skrifgeleerdes wat met hulle gestry het.+ 15  Maar die oomblik toe die skare Jesus sien, was hulle verbaas, en hulle het na hom toe gehardloop om hom te groet. 16  Hy het vir hulle gevra: “Waaroor stry julle met die mense?” 17  En iemand uit die skare het hom geantwoord: “Leermeester, ek het my seun na u toe gebring, want daar is ’n gees in hom wat veroorsaak dat hy nie kan praat nie.+ 18  Elke keer as die gees hom gryp, gooi hy hom op die grond neer, en dan kom skuim by sy mond uit en kners hy op sy tande en verloor hy sy krag. Ek het u dissipels gevra om die gees uit te dryf, maar hulle kon nie.” 19  Hy het hulle geantwoord: “Julle is so ’n ongelowige geslag!+ Hoe lank moet ek by julle bly? Hoe lank moet ek julle verdra? Bring hom na my toe.”+ 20  Hulle het die seun na Jesus toe gebring, maar toe die gees hom sien, het hy die kind dadelik stuiptrekkings laat kry. Nadat die kind op die grond neergeval het, het hy bly rondrol, en skuim het by sy mond uitgekom. 21  Toe het Jesus die pa gevra: “Hoe lank gebeur dit al met hom?” Hy het gesê: “Van kleins af, 22  en die gees het hom dikwels in die vuur en ook in die water gegooi om hom dood te maak. Maar as u enigiets kan doen, betoon genade aan ons en help ons.” 23  Jesus het vir hom gesê: “Hoekom sê jy: ‘As u kan’? Alles is moontlik vir die een wat geloof het.”+ 24  Onmiddellik het die kind se pa uitgeroep: “Ek het geloof! Help my waar ek geloof nodig het!”+ 25  Toe Jesus sien dat ’n skare vinnig op pad na hulle toe is, het hy streng met die onrein gees gepraat en vir hom gesê: “Jou stom en dowe gees, ek beveel jou: Gaan uit hom uit en moenie weer in hom ingaan nie!”+ 26  Nadat hy geskree het en baie stuiptrekkings gekry het, het die gees uitgekom. Dit het gelyk asof die kind dood is, en daarom het die meeste van die mense gesê: “Hy is dood!” 27  Maar Jesus het die kind se hand geneem en hom opgehelp, en hy het opgestaan. 28  En Jesus het in ’n huis ingegaan, en toe hy en sy dissipels alleen was, het hulle vir hom gevra: “Hoekom kon ons hom nie uitdryf nie?”+ 29  Hy het vir hulle gesê: “Hierdie soort kan net deur middel van gebed uitgedryf word.” 30  Hulle het daarvandaan vertrek en deur Galileʹa gegaan. Maar hy wou nie hê dat enigiemand daarvan moet uitvind nie, 31  want hy was besig om sy dissipels te leer. Hy het vir hulle gesê: “Die Seun van die mens gaan verraai word en aan mense oorgelewer word, en hulle sal hom doodmaak,+ maar al word hy doodgemaak, sal hy drie dae later opstaan.”+ 32  Maar hulle het nie sy woorde verstaan nie, en hulle was bang om hom uit te vra. 33  Hulle het in Kaperʹnaum gekom. En toe hy in die huis was, het hy vir hulle gevra: “Waaroor het julle op die pad gestry?”+ 34  Hulle het stilgebly, want hulle het op die pad onder mekaar gestry oor wie die grootste is. 35  Toe het hy gaan sit en die Twaalf geroep en vir hulle gesê: “As enigiemand die eerste wil wees, moet hy die laaste van almal en almal se dienaar wees.”+ 36  Toe het hy ’n jong kind tussen hulle laat staan. Hy het sy arms om hom gesit en vir hulle gesê: 37  “Elkeen wat ’n jong kind soos hierdie op grond van my naam ontvang,+ ontvang my ook, en elkeen wat my ontvang, ontvang nie net vir my nie, maar ook Hom wat my gestuur het.”+ 38  Johannes het vir hom gesê: “Leermeester, ons het iemand gesien wat demone uitdryf deur u naam te gebruik, en ons het hom probeer keer omdat hy nie een van ons is nie.”+ 39  Maar Jesus het gesê: “Moet hom nie probeer keer nie, want daar is niemand wat ’n kragtige werk in my naam sal doen wat gou iets slegs oor my sal kan sê nie. 40  Want wie nie teen ons is nie, is vir ons.+ 41  Ek verseker julle dat elkeen wat vir julle ’n beker water gee om te drink omdat julle aan Christus behoort,+ beslis nie sy beloning sal verloor nie.+ 42  Maar as enigiemand een van hierdie kleintjies wat geloof het, laat struikel, sal dit vir hom beter wees as ’n meulsteen* om sy nek gehang word en hy in die see gegooi word.+ 43  “As jou hand ooit vir jou ’n struikelblok is, kap dit af. Dit is vir jou beter om vermink in die lewe in te gaan as om met twee hande in Gehenʹna* in te gaan, in die vuur wat nie geblus kan word nie.+ 44  *—— 45  En as jou voet vir jou ’n struikelblok is, kap dit af. Dit is vir jou beter om kreupel in die lewe in te gaan as om met twee voete in Gehenʹna* gegooi te word.+ 46  *—— 47  En as jou oog vir jou ’n struikelblok is, gooi dit weg.+ Dit is vir jou beter om een oog te hê en in die Koninkryk van God in te gaan as om met twee oë in Gehenʹna* gegooi te word,+ 48  waar die wurm nie doodgaan nie en die vuur nie geblus word nie.+ 49  “Want elkeen moet met vuur gesout word.+ 50  Sout is goed, maar as die sout ooit sy krag verloor, hoe sal dit weer sout gemaak word?+ Julle moet sout in julle hê+ en vrede onder mekaar bewaar.”+

Voetnote

Of “gedaante”.
Of “tente”.
Of moontlik “dit vir hulleself gehou”.
Of “’n meulsteen wat deur ’n donkie gedraai word”.