Volgens Markus 3:1-35

  • Man met misvormde hand word genees (1-6)

  • Groot skare op die strand (7-12)

  • Die 12 apostels (13-19)

  • Laster teen heilige gees (20-30)

  • Jesus se ma en broers (31-35)

3  Hy het weer in ’n sinagoge ingegaan, en daar was ’n man met ’n misvormde* hand.+  En hulle het hom fyn dopgehou om te sien of hy die man op die Sabbat sou genees, sodat hulle hom kon beskuldig.  Hy het vir die man met die misvormde* hand gesê: “Staan op en kom na die middel toe.”  Daarna het hy vir hulle gevra: “Mag ’n mens op die Sabbat iets goeds of iets slegs doen, iemand se lewe* red of hom doodmaak?”+ Maar hulle het stilgebly.  Jesus het hulle kwaad aangekyk en was baie hartseer omdat hulle harte so ongevoelig was.+ Hy het vir die man gesê: “Steek jou hand uit.” En hy het dit gedoen, en sy hand het gesond geword.  Toe het die Fariseërs uitgegaan en onmiddellik saam met Herodes se ondersteuners+ planne beraam om hom dood te maak.  Maar Jesus het saam met sy dissipels na die see vertrek, en ’n groot skare uit Galileʹa en uit Judeʹa het hom gevolg.+  Selfs uit Jerusalem en uit Idumeʹa en van oorkant die Jordaanrivier en uit die omgewing van Tirus en Sidon het ’n groot skare na hom toe gekom toe hulle hoor van al die dinge wat hy doen.  En hy het vir sy dissipels gesê om ’n bootjie vir hom gereed te hou sodat die skare nie van alle kante af teen hom sou druk nie. 10  Omdat hy baie mense genees het, het almal met ernstige siektes om hom saamgedrom om aan hom te raak.+ 11  Selfs die onrein geeste+ het, elke keer as hulle hom gesien het, voor hom neergeval en uitgeroep en gesê: “U is die Seun van God.”+ 12  Maar dikwels het hy hulle streng beveel om nie bekend te maak wie hy is nie.+ 13  Hy het teen ’n berg opgegaan en dié wat hy gekies het,+ na hom toe geroep, en hulle het na hom toe gekom.+ 14  Hy het ’n groep van 12 gevorm,* wat hy ook apostels genoem het. Dit is hulle wat saam met hom sou gaan en wat hy sou uitstuur om te preek 15  en aan wie hy die gesag sou gee om demone uit te dryf.+ 16  Die groep van 12+ wat hy gevorm* het, het bestaan uit Simon, aan wie hy ook die naam Petrus+ gegee het, 17  Jakobus, die seun van Sebedeʹus, en Johannes, die broer van Jakobus (hy het hulle ook die naam Boanerʹges gegee, wat “seuns van die donder” beteken),+ 18  Andreʹas, Filippus, Bartolomeʹus, Matteʹus, Tomas, Jakobus, die seun van Alfeʹus, Taddeʹus, Simon, die Kananeër,* 19  en Judas Iskaʹriot, wat hom later verraai het. Toe het hy in ’n huis ingegaan, 20  en die skare het weer so om hulle saamgedrom dat hulle nie eers iets kon eet nie. 21  Maar toe sy familielede hiervan hoor, het hulle gegaan om hom te gaan haal, want hulle het gesê: “Hy het van sy kop af geraak.”+ 22  En die skrifgeleerdes wat van Jerusalem af gekom het, het gesê: “Hy het Beëlʹsebub* in hom, en hy dryf die demone uit deur middel van die heerser van die demone.”+ 23  Nadat hy hulle na hom toe geroep het, het hy illustrasies gebruik en vir hulle gesê: “Hoe kan Satan Satan uitdryf? 24  As ’n koninkryk verdeeld raak, kan daardie koninkryk nie bly staan nie,+ 25  en as ’n huis verdeeld raak, sal daardie huis nie kan bly staan nie. 26  En as Satan teen homself opgestaan het en verdeeld geraak het, kan hy nie bly staan nie, maar kom hy tot ’n einde. 27  Om die waarheid te sê, niemand kan in die huis van ’n sterk man ingaan en sy besittings steel as hy nie die sterk man eers vooraf vasbind nie. Slegs dan kan hy alles in sy huis vat. 28  Ek verseker julle: Mense sal alles vergewe word, ongeag watter sondes hulle pleeg en watter lasterlike dinge hulle sê. 29  Maar enigiemand wat teen die heilige gees laster, het tot in ewigheid geen vergifnis nie,+ maar is skuldig aan ewige sonde.”+ 30  Hy het dit gesê omdat hulle gesê het: “Hy het ’n onrein gees in hom.”+ 31  En sy ma en sy broers+ het gekom, en terwyl hulle buite gestaan het, het hulle iemand ingestuur om hom te roep.+ 32  ’n Skare het om hom gesit en hulle het vir hom gesê: “Kyk! U ma en u broers is buite en hulle roep u.”+ 33  Maar hy het hulle geantwoord: “Wie is my ma en my broers?” 34  Toe het hy gekyk na dié wat rondom hom gesit het en gesê: “Kyk, hier is my ma en my broers!+ 35  Elkeen wat die wil van God doen, is my broer en suster en ma.”+

Voetnote

Of “verlamde”.
Of “verlamde”.
Of “siel”.
Of “aangestel”.
Of “aangestel”.
Of “die ywerige”.
’n Naam vir Satan.