Volgens Markus 12:1-44

  • Illustrasie van wrede landbouers (1-12)

  • God en die keiser (13-17)

  • Vraag oor opstanding (18-27)

  • Twee grootste gebooie (28-34)

  • Is die Christus die seun van Dawid? (35-37a)

  • Waarskuwing teen skrifgeleerdes (37b-40)

  • Arm weduwee se twee muntstukkies (41-44)

12  Toe het hy deur middel van illustrasies met hulle begin praat: “’n Man het ’n wingerd geplant+ en ’n heining daarom gesit en ’n wynpers uitgekap en ’n toring opgerig.+ Toe het hy dit aan landbouers verhuur en na die buiteland gereis.+  Op die regte tyd het hy ’n slaaf na die landbouers toe gestuur om van die druiwe van die wingerd by hulle te gaan haal.  Maar hulle het hom gevat, hom geslaan en hom met leë hande weggestuur.  Toe het hy ’n ander slaaf na hulle toe gestuur, en hulle het hom oor die kop geslaan en hom verneder.+  Hy het nog een gestuur, en hulle het hom doodgemaak. Hy het ook baie ander gestuur, en hulle het party geslaan en party doodgemaak.  Hy het nog net een oorgehad om te stuur, sy geliefde seun.+ Hy het hom laaste na hulle toe gestuur en gesê: ‘Hulle sal my seun respekteer.’  Maar daardie landbouers het vir mekaar gesê: ‘Dit is die erfgenaam.+ Kom ons maak hom dood, en die erfenis sal ons s’n wees.’  Toe het hulle hom gevat en hom doodgemaak en hom uit die wingerd uitgegooi.+  Wat sal die eienaar van die wingerd doen? Hy sal die landbouers kom doodmaak en die wingerd vir ander gee.+ 10  Het julle nog nooit die volgende gedeelte in die Skrif gelees nie? ‘Die steen wat die bouers verwerp het, het die belangrikste hoeksteen* geword.+ 11  Dit het van Jehovah* af gekom, en dit is wonderlik in ons oë.’”+ 12  Toe wou sy teenstanders hom gevange neem, maar hulle was bang vir die skare, want hulle het geweet dat hy hulle in gedagte gehad het toe hy die illustrasie vertel het. Hulle het dus van hom af weggegaan.+ 13  Daarna het hulle party van die Fariseërs en van Herodes se ondersteuners na hom toe gestuur sodat hulle Jesus kon kry om iets te sê wat hulle teen hom kan gebruik.+ 14  Toe hulle daar aankom, het hulle vir hom gesê: “Leermeester, ons weet dat u opreg is en niemand se goedkeuring soek nie, want u kyk nie na mense se uiterlike nie, maar u leer die waarheid oor God se weg. Is dit reg om hoofbelasting aan die keiser te betaal of nie? 15  Moet ons betaal of moet ons nie betaal nie?” Hy het geweet dat hulle skynheilig is en het vir hulle gesê: “Hoekom toets julle my? Bring vir my ’n denaʹrius* om na te kyk.” 16  Hulle het een gebring, en hy het vir hulle gevra: “Wie se beeld en titel is hierop?” Hulle het vir hom gesê: “Die keiser s’n.” 17  Jesus het toe gesê: “Betaal aan die keiser terug wat aan die keiser behoort,+ maar aan God wat aan God behoort.”+ En hulle was verstom oor wat hy gesê het. 18  Toe het die Sadduseërs, wat sê dat daar geen opstanding is nie,+ vir hom kom sê:+ 19  “Leermeester, Moses het vir ons geskryf dat as iemand sterf en sy vrou sonder kinders agterlaat, dan moet sy broer met die vrou trou en kinders gee vir sy broer wat gesterf het.+ 20  Daar was sewe broers. Die eerste broer het met ’n vrou getrou, maar toe hy sterf, het hy geen kinders agtergelaat nie. 21  Toe het die tweede broer met haar getrou, maar gesterf sonder om kinders agter te laat, en dieselfde met die derde broer. 22  Nie een van die sewe broers het kinders agtergelaat nie. Laastens het die vrou ook gesterf. 23  Wie se vrou sal sy in die opstanding wees? Want al sewe was met haar getroud.” 24  Jesus het vir hulle gesê: “Julle misgis julle, want julle ken nie die Skrif nie en ook nie die krag van God nie.+ 25  Want wanneer hulle uit die dood opstaan, trou mans nie en word vrouens ook nie in die huwelik gegee nie, maar hulle is soos engele in die hemel.+ 26  Het julle nie in die boek van Moses gelees wat God vir hom by die doringbos gesê het nie? God het van die opstanding gepraat toe hy gesê het: ‘Ek is die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob.’+ 27  Hy is nie ’n God van die dooies nie, maar van die lewendes. Julle misgis julle heeltemal.”+ 28  Een van die skrifgeleerdes het nader gekom en gehoor hoe hulle redeneer. Hy het geweet dat Jesus vir hulle ’n goeie antwoord gegee het en het hom gevra: “Wat is die heel eerste* gebod?”+ 29  Jesus het geantwoord: “Die eerste gebod is: ‘Hoor, o Israel, Jehovah* ons God is een Jehovah,* 30  en jy moet Jehovah* jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel* en met jou hele verstand en met al jou krag.’+ 31  Die tweede gebod is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’+ Daar is geen ander gebod wat belangriker is as hierdie twee nie.” 32  Die skrifgeleerde het vir hom gesê: “Leermeester, wat u gesê het, is goed en is waar: ‘Hy is Een, en daar is geen ander God nie,’+ 33  en om hom lief te hê met jou hele hart en met jou hele verstand en met al jou krag en om jou naaste lief te hê soos jouself, is baie meer werd as al die heelbrandoffers en offerandes.”+ 34  Jesus kon sien dat hy intelligent geantwoord het en het vir hom gesê: “Jy is nie ver van die Koninkryk van God af nie.” Niemand het die moed gehad om hom nog iets te vra nie.+ 35  Maar terwyl Jesus die mense in die tempel geleer het, het hy gevra: “Hoekom sê die skrifgeleerdes dat die Christus Dawid se seun is?+ 36  Deur die heilige gees+ het Dawid self gesê: ‘Jehovah* het vir my Here gesê: “Sit aan my regterhand totdat ek jou vyande onder jou voete plaas.”’+ 37  Dawid self noem hom ‘Here’. Hoe kan hy dan sy seun wees?”+ Die groot skare het dit geniet om na hom te luister. 38  Terwyl hy die mense geleer het, het hy gesê: “Pasop vir die skrifgeleerdes wat in lang klere wil rondloop en op die markpleine gegroet wil word+ 39  en die voorste* sitplekke in die sinagoges en die beste plekke by aandetes wil hê.+ 40  Hulle beroof die weduwees van hulle besittings* en doen lang gebede net om deur mense gesien te word. Hulle sal ’n strenger* oordeel ontvang.” 41  Toe het hy gaan sit waar hy die skatkiste+ kon sien en begin kyk hoe die skare geld in die skatkiste gooi, en ’n aantal ryk mense het baie muntstukke ingegooi.+ 42  En ’n arm weduwee het gekom en twee muntstukkies van baie min waarde* ingegooi.+ 43  Hy het toe sy dissipels na hom toe geroep en vir hulle gesê: “Ek verseker julle dat hierdie arm weduwee meer ingegooi het as al die ander mense wat geld in die skatkiste gegooi het.+ 44  Want hulle almal het uit hulle oorvloed ingegooi, maar al is sy baie arm,* het sy alles ingegooi wat sy gehad het, alles waarvan sy moes lewe.”+

Voetnote

Lett. “die hoof van die hoek”.
Of “belangrikste”.
Of “beste”.
Lett. “Hulle verslind die huise van die weduwees”.
Of “swaarder”.
Lett. “twee lepta, wat ’n quadrans is”. Sien Aanh. B14.
Of “ly sy gebrek”.