Volgens Markus 7:1-37

  • Tradisies van mense (1-13)

  • Onreinheid kom uit die hart (14-23)

  • Geloof van Siro-Fenisiese vrou (24-30)

  • Dowe man genees (31-37)

7  En die Fariseërs en party van die skrifgeleerdes wat van Jerusalem af gekom het, het om hom bymekaargekom.+  Hulle het gesien dat party van sy dissipels met onrein hande, dit wil sê ongewaste hande,* eet.  (Want die Fariseërs en al die Jode eet nie tensy hulle hulle hande tot by die elmboë gewas het nie. Hulle hou vas aan die tradisies van ons voorvaders,  en wanneer hulle van die mark af terugkom, eet hulle nie tensy hulle hulle gewas het nie. Daar is baie ander tradisies wat hulle ontvang het en waaraan hulle vashou, soos die doop van bekers en kanne en koperhouers.)+  Toe het hierdie Fariseërs en skrifgeleerdes vir hom gevra: “Hoekom gehoorsaam jou dissipels nie die tradisies van ons voorvaders nie? Hulle eet met onrein hande.”+  Hy het vir hulle gesê: “Julle skynheiliges, Jesaja was reg toe hy oor julle geprofeteer het, soos daar geskryf staan: ‘Hierdie volk eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af.+  Dit is verniet dat hulle my bly aanbid, want hulle leer gebooie van mense as leerstellings.’+  Julle verlaat die gebod van God en hou vas aan die tradisies van mense.”+  Hy het verder vir hulle gesê: “Julle verwerp die gebod van God op slinkse maniere sodat julle julle tradisies kan onderhou.+ 10  Moses het byvoorbeeld gesê: ‘Eer* jou pa en jou ma’,+ en: ‘Laat die persoon wat sy pa of ma beledig, doodgemaak word.’+ 11  Maar julle sê: ‘As iemand vir sy pa of sy ma sê: “Alles wat ek het waarmee ek julle sou kon ondersteun, is korban (dit wil sê ’n gawe wat aan God belowe is)”’ 12  dan laat julle hom niks meer vir sy pa of sy ma doen nie.+ 13  So maak julle die woord van God kragteloos deur julle tradisies wat julle oorgedra het.+ En julle doen baie ander soortgelyke dinge.”+ 14  Toe het hy die skare weer na hom toe geroep en vir hulle gesê: “Luister na my, almal van julle, en verstaan die betekenis.+ 15  Niks wat van buite af in ’n mens ingaan, kan hom onrein maak nie, maar wat uit ’n mens uitgaan, is wat hom onrein maak.”+ 16  *—— 17  Toe hy in ’n huis ingegaan het, weg van die skare af, het sy dissipels hom oor die illustrasie begin uitvra.+ 18  En hy het vir hulle gesê: “Is julle ook sonder begrip soos hulle? Besef julle nie dat niks wat van buite af in ’n mens ingaan, hom onrein kan maak nie? 19  Want dit gaan nie in sy hart in nie, maar in sy maag, en dan beland dit in die riool.” So het hy alle voedsel rein verklaar. 20  Verder het hy gesê: “Wat uit ’n mens uitkom, maak hom onrein.+ 21  Want van binne af, uit die hart van die mens,+ kom skadelike redenasies: seksuele onsedelikheid,* diefstal, moord, 22  egbreuk, gierigheid, goddelose dade, bedrog, skaamtelose gedrag,* jaloesie,* lastering, hoogmoed en onredelikheid. 23  Al hierdie goddelose dinge kom van binne af en maak ’n mens onrein.” 24  Hy het opgestaan en daarvandaan na die gebied van Tirus en Sidon gegaan.+ Daar het hy in ’n huis ingegaan, en hy wou nie hê dat enigiemand daarvan moet weet nie, maar hy kon nie onopgemerk bly nie. 25  Net toe hy daar aankom, het ’n vrou wie se dogtertjie ’n onrein gees gehad het, van hom gehoor en by sy voete kom neerval.+ 26  Die vrou was ’n Griek, van Siro-Fenisiese nasionaliteit,* en sy het hom bly vra om die demoon uit haar dogter uit te dryf. 27  Maar hy het vir haar gesê: “Laat die kinders eers versadig word, want dit is nie reg om die kinders se brood te vat en dit vir die hondjies te gooi nie.”+ 28  Sy het toe vir hom gesê: “Ja, meneer, en tog eet selfs die hondjies onder die tafel van die kindertjies se krummels.” 29  Hy het vir haar gesê: “Omdat jy dit gesê het, gaan huis toe. Die demoon het uit jou dogter uitgegaan.”+ 30  Toe het sy huis toe gegaan en die jong kind op die bed sien lê, en die demoon was weg.+ 31  Toe Jesus uit die gebied van Tirus terugkom, het hy deur Sidon en deur die gebied van die Dekapoʹlis*+ na die See van Galileʹa gegaan. 32  Hier het hulle ’n man wat doof was en ’n spraakgebrek gehad het,+ na hom toe gebring, en hulle het hom gesmeek om sy hand op hom te lê. 33  En hy het hom alleen eenkant toe geneem, weg van die skare af. Toe het hy sy vingers in die man se ore gesteek, en nadat hy gespoeg het, het hy aan die man se tong geraak.+ 34  En terwyl hy na die hemel opgekyk het, het hy diep gesug en vir hom gesê: “Efʹfata.” Dit beteken: “Word geopen.” 35  Toe is sy ore geopen+ en sy spraakgebrek is weggeneem, en hy het normaal begin praat. 36  Jesus het hulle beveel om vir niemand te vertel nie,+ maar hoe meer hy dit vir hulle gesê het, hoe meer het hulle dit verkondig.+ 37  Ja, hulle was baie verbaas+ en het gesê: “Hy het alles goed gedoen. Hy laat selfs die dowes hoor en die stommes praat.”+

Voetnote

Verwys na hande wat nie seremonieel gereinig is nie.
Of “Respekteer”.
Die meervoud van die Griekse woord por·neiʹa. Sien Woordelys.
Grieks: a·selʹgei·a. Sien Woordelys.
Of “’n afgunstige oog”.
Of “afkoms”.
Of “die Streek van Tien Stede”.