Volgens Markus 5:1-43

  • Jesus stuur demone in varke in (1-20)

  • Jaïrus se dogter; vrou raak aan Jesus se bo-klere (21-43)

5  Toe het hulle aan die oorkant van die see in die gebied van die Geraseners+ gekom.  En onmiddellik nadat Jesus uit die boot geklim het, het ’n man wat onder die beheer van ’n onrein gees was, tussen die grafte* uit na hom toe gekom.  Sy woonplek was tussen die grafte, en tot op daardie tydstip kon absoluut niemand hom vasbind nie, nie eers met ’n ketting nie.  Hy was dikwels met voetboeie en kettings vasgebind, maar hy het die kettings uitmekaargeruk en die voetboeie stukkend gebreek, en niemand het die krag gehad om hom te beheer nie.  En hy het heeltyd, dag en nag, in die grafte en in die berge geskree en homself met klippe stukkend gesny.  Maar toe hy Jesus van ver af sien, het hy gehardloop en voor hom neergebuig.+  Toe het hy met ’n harde stem uitgeroep: “Wat het ek met jou te doen, Jesus, Seun van die allerhoogste God? Sweer by God dat jy my nie sal pynig nie.”+  Want Jesus het reeds vir hom gesê: “Kom uit die man uit, jou onrein gees.”+  Jesus het vir hom gevra: “Wat is jou naam?” En hy het geantwoord: “My naam is Legioen, want ons is baie.” 10  Hy het Jesus oor en oor gesmeek om nie die geeste uit die land uit te stuur nie.+ 11  ’n Groot trop varke+ het daar by die berg gewei.+ 12  Toe het die geeste hom gesmeek en gesê: “Stuur ons in die varke in sodat ons in hulle kan ingaan.” 13  En hy het hulle toestemming gegee. Toe het die onrein geeste uitgekom en in die varke ingegaan, en die trop het oor die krans* gestorm, in die see in. Daar was omtrent 2 000 varke, en hulle het in die see verdrink. 14  Maar hulle oppassers het gevlug en die nuus in die stad en op die platteland gaan vertel, en mense het kom kyk wat gebeur het.+ 15  Toe het die mense na Jesus toe gekom, en hulle het die man daar sien sit wat onder die beheer van die demone was, die een wat voorheen die legioen gehad het. Hy het klere aangehad en was by sy volle verstand, en hulle het baie bang geword. 16  En die mense wat dit gesien het, het vir hulle vertel wat gebeur het met die man in wie daar demone was en met die varke. 17  Hulle het Jesus dus begin smeek om hulle gebied te verlaat.+ 18  Toe hy in die boot klim, het die man in wie daar voorheen demone was, Jesus gesmeek en gevra of hy saam met Jesus kan gaan.+ 19  Jesus het hom egter nie toegelaat nie, maar het vir hom gesê: “Gaan huis toe na jou familielede, en vertel vir hulle alles wat Jehovah* vir jou gedoen het en dat hy genade aan jou betoon het.” 20  Die man het weggegaan en alles wat Jesus vir hom gedoen het in die Dekapoʹlis* begin verkondig, en al die mense was verstom. 21  Nadat Jesus weer in die boot na die oorkant gegaan het, het ’n groot skare by hom bymekaargekom, en hy was by die see.+ 22  Een van die hoofbeamptes van die sinagoge, met die naam Jaïrus, het gekom, en toe hy hom sien, het hy voor sy voete neergeval.+ 23  Hy het hom oor en oor gesmeek en gesê: “My dogtertjie is baie siek.* Kom lê asseblief u hande op haar+ sodat sy gesond kan word en kan lewe.” 24  Toe het Jesus saam met hom gegaan, en ’n groot skare het hom gevolg en van alle kante af teen hom gedruk. 25  En daar was ’n vrou wat 12 jaar lank+ aan bloedvloeiing gely het.+ 26  Sy het baie gely* as gevolg van baie dokters en het al haar geld uitgegee, maar sy het nie beter geword nie – haar toestand het eerder erger geword. 27  Toe sy die nuus oor Jesus hoor, het sy van agter af deur die skare gekom en aan sy bo-kleed geraak,+ 28  want sy het heeltyd gesê: “As ek net aan sy bo-klere raak, sal ek gesond word.”+ 29  En onmiddellik het haar bloedvloeiing opgehou, en sy kon in haar liggaam voel dat sy van die ernstige siekte genees is. 30  Jesus het onmiddellik agtergekom dat krag uit hom uitgegaan het,+ en hy het in die skare omgedraai en gevra: “Wie het aan my bo-klere geraak?”+ 31  Maar sy dissipels het vir hom gesê: “U kan sien dat die skare teen u druk, en tog vra u: ‘Wie het aan my geraak?’” 32  Hy het nogtans rondgekyk om te sien wie dit gedoen het. 33  Die vrou, wat besef het wat met haar gebeur het, was bang en het gebewe. Sy het voor hom kom neerval en hom die volle waarheid vertel. 34  Hy het vir haar gesê: “Dogter, jou geloof het jou gesond gemaak. Gaan in vrede.+ Jy is van jou ernstige siekte genees.”+ 35  Terwyl hy nog gepraat het, het daar manne van die huis van die hoofbeampte van die sinagoge gekom en gesê: “U dogter het gesterf! Hoekom sou u die Leermeester nog langer lastig val?”+ 36  Maar Jesus het gehoor wat hulle gesê het en het vir die hoofbeampte van die sinagoge gesê: “Moenie bekommerd wees nie.* Beoefen net geloof.”+ 37  En hy het niemand toegelaat om saam met hom te gaan nie, behalwe Petrus, Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus.+ 38  Toe het hulle by die huis van die hoofbeampte van die sinagoge gekom, en hy het die mense gesien wat huil en uitroep en te kere gaan.+ 39  Nadat hy ingegaan het, het hy vir hulle gesê: “Hoekom huil julle en gaan julle so te kere? Die kind het nie gesterf nie. Sy slaap.”+ 40  Toe het hulle hom begin uitlag. Maar nadat hy hulle almal uitgestuur het, het hy die kind se pa en ma en die dissipels wat by hom was, geneem en ingegaan na waar die kind was. 41  Hy het toe die kind se hand geneem en vir haar gesê: “Taliʹta koemi.” Dit beteken: “Meisie, ek sê vir jou, staan op!”+ 42  En onmiddellik het die meisie opgestaan en begin loop. (Sy was 12 jaar oud.) Toe hulle dit sien, was hulle buite hulleself van vreugde. 43  Maar hy het hulle keer op keer* beveel om niemand hiervan te vertel nie,+ en hy het gesê dat hulle vir haar iets moet gee om te eet.

Voetnote

Of “gedenkgrafte”.
Of “teen die steilte af”.
Of “die Streek van Tien Stede”.
Of “is op haar laaste”.
Of “het baie pyn deurgemaak”.
Of “Hou op om bang te wees”.
Of “streng”.