Volgens Markus 2:1-28

  • Jesus genees ’n verlamde man (1-12)

  • Jesus roep Levi (13-17)

  • Vraag oor vas (18-22)

  • Jesus, “Here van die Sabbat” (23-28)

2  Maar ná ’n paar dae het hy weer in Kaperʹnaum ingegaan, en die nuus het versprei dat hy by die huis is.+  Toe het daar so baie mense bymekaargekom dat daar nie meer plek was nie, nie eers by die deur nie, en hy het die woord van God aan hulle begin bekend maak.+  Hulle het ’n verlamde man na hom toe gebring wat deur vier mans gedra is.+  Maar as gevolg van die skare kon hulle hom nie tot by Jesus bring nie, en daarom het hulle ’n opening in die dak bokant Jesus gemaak. Daarna het hulle die draagbed waarop die verlamde man gelê het, laat sak.  Toe Jesus hulle sterk geloof sien,+ het hy vir die verlamde man gesê: “Kind, jou sondes is vergewe.”+  En party van die skrifgeleerdes het daar gesit en by hulleself gedink:*+  “Hoekom praat hierdie man so? Hy laster. Niemand behalwe God kan sondes vergewe nie.”+  Maar Jesus het onmiddellik besef dat hulle só onder mekaar redeneer, en daarom het hy vir hulle gesê: “Hoekom dink julle hierdie dinge?*+  Wat is makliker? Om vir die verlamde man te sê: ‘Jou sondes is vergewe,’ of om te sê: ‘Staan op en tel jou bed op en loop’? 10  Maar om julle te laat besef dat die Seun van die mens+ gesag het om sondes op die aarde te vergewe . . . ”+ Hy het toe vir die verlamde man gesê: 11  “Ek sê vir jou: Staan op, tel jou bed op en gaan na jou huis toe.” 12  Toe het hy opgestaan en onmiddellik sy draagbed opgetel en voor hulle almal uitgeloop. Hulle almal was verstom, en hulle het God geloof en gesê: “Ons het nog nooit so iets gesien nie.”+ 13  Hy het weer uitgegaan en langs die see geloop, en die hele skare het na hom toe bly kom, en hy het hulle begin leer. 14  Toe hy verder loop, het hy Levi, die seun van Alfeʹus, by die belastingkantoor sien sit, en hy het vir hom gesê: “Word my volgeling.” Toe het hy opgestaan en hom gevolg.+ 15  Later het Jesus in Levi se huis geëet,* en baie belastinggaarders* en sondaars het saam met hom en sy dissipels geëet,* want daar was baie van hulle wat hom gevolg het.+ 16  Maar toe die skrifgeleerdes van die Fariseërs sien dat hy saam met die sondaars en belastinggaarders eet, het hulle vir sy dissipels gevra: “Eet hy saam met belastinggaarders en sondaars?” 17  Toe Jesus dit hoor, het hy vir hulle gesê: “Mense wat sterk is, het nie ’n dokter nodig nie, maar mense wat siek is, het wel. Ek het nie gekom om regverdige mense te roep nie, maar sondaars.”+ 18  Johannes se dissipels en die Fariseërs het die gewoonte gehad om te vas. Toe het hulle gekom en vir hom gevra: “Hoekom vas Johannes se dissipels en die dissipels van die Fariseërs gereeld, maar u dissipels vas nie?”+ 19  Jesus het toe vir hulle gesê: “Die vriende van die bruidegom het geen rede om te vas terwyl die bruidegom+ by hulle is nie, of hoe? Solank hulle die bruidegom by hulle het, kan hulle nie vas nie. 20  Maar die dae sal kom wanneer die bruidegom van hulle af weggeneem sal word,+ en dan sal hulle op daardie dag vas. 21  Niemand werk ’n stuk ongekrimpte materiaal op ’n ou bo-kleed vas nie. As hy dit doen, sal die nuwe stuk van die ou stuk lostrek, en die skeur sal erger word.+ 22  En niemand gooi nuwe wyn in ou wynsakke nie. As hy dit doen, sal die wyn die sakke laat bars, en dan is die wyn verlore en die sakke stukkend. Maar nuwe wyn word in nuwe wynsakke gegooi.” 23  En terwyl hy op die Sabbat deur die graanlande geloop het, het sy dissipels graanare begin pluk.+ 24  Toe het die Fariseërs vir hom gesê: “Kyk hier! Hoekom doen hulle iets wat ’n mens nie op die Sabbat mag doen nie?” 25  Maar hy het vir hulle gesê: “Het julle nog nooit gelees wat Dawid gedoen het toe hy niks gehad het om te eet en hy en die manne by hom honger was nie?+ 26  Volgens die verslag oor die hoofpriester Abjaʹtar+ het hy in die huis van God ingegaan en die offerbrode* geëet, al was net die priesters toegelaat om daarvan te eet,+ en hy het ook vir die manne by hom daarvan gegee.” 27  Toe het hy vir hulle gesê: “Die Sabbat is daar vir die mens,+ en nie die mens vir die Sabbat nie. 28  Die Seun van die mens is dus selfs Here van die Sabbat.”+

Voetnote

Lett. “en in hulle harte geredeneer”.
Lett. “Hoekom redeneer julle oor hierdie dinge in julle harte?”
Of “was hy in Levi se huis aan tafel”.
Persone wat belasting vir die regering invorder.
Of “was saam met . . . aan tafel”.
Of “die aanbiedingsbrode”.