Volgens Markus 10:1-52

  • Die huwelik en egskeiding (1-12)

  • Jesus seën die kinders (13-16)

  • ’n Ryk man se vraag (17-25)

  • Opofferings vir die Koninkryk (26-31)

  • Jesus se dood weer voorspel (32-34)

  • Jakobus en Johannes se versoek (35-45)

    • Jesus ’n losprys vir baie (45)

  • Blinde Bartimeus word genees (46-52)

10  Hy het daarvandaan weggegaan en by die grens van Judeʹa oorkant die Jordaanrivier gekom. ’n Skare het weer by hom bymekaargekom, en soos gewoonlik het hy hulle begin leer.+  En Fariseërs het gekom om hom te toets, en hulle het vir hom gevra of ’n man van sy vrou mag skei.+  Hy het hulle geantwoord: “Wat het Moses julle beveel?”  Hulle het gesê: “Moses het toegelaat dat ’n skeibrief geskryf kan word en dat hy van haar kan skei.”+  Maar Jesus het vir hulle gesê: “Hy het hierdie gebod vir julle geskryf+ omdat julle harte so ongevoelig is.+  Maar van die begin van die skepping af ‘het Hy hulle man en vrou geskep.+  Daarom sal ’n man sy pa en sy ma verlaat,+  en die twee sal een vlees wees.’+ Hulle sal dus nie meer twee wees nie, maar een vlees.  Wat God dan onder een juk saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.”+ 10  Toe hulle weer in die huis was, het die dissipels hom hieroor begin uitvra. 11  Hy het vir hulle gesê: “Elkeen wat van sy vrou skei en met iemand anders trou, pleeg egbreuk+ teen haar, 12  en as ’n vrou ooit met iemand anders trou nadat sy van haar man geskei het, pleeg sy egbreuk.”+ 13  Mense het toe jong kinders na hom toe begin bring sodat hy hulle kan seën,* maar die dissipels het streng met hulle gepraat.+ 14  Jesus was baie ontevrede toe hy dit sien, en hy het vir hulle gesê: “Laat die jong kinders na my toe kom. Moet hulle nie probeer keer nie, want die Koninkryk van God behoort aan mense wat soos hulle is.+ 15  Ek verseker julle: Elkeen wat nie die Koninkryk van God soos ’n jong kind ontvang nie, sal glad nie daar ingaan nie.”+ 16  En hy het die kinders in sy arms geneem en hulle begin seën terwyl hy sy hande op hulle gelê het.+ 17  Toe hy vertrek het, het ’n man aangehardloop gekom en voor hom op sy knieë geval en vir hom gevra: “Goeie Leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te ontvang?”+ 18  Jesus het vir hom gesê: “Hoekom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, God.+ 19  Jy ken die gebooie: ‘Moenie moord pleeg nie,+ moenie egbreuk pleeg nie,+ moenie steel nie,+ moenie valslik getuig nie,+ moenie bedrog pleeg nie,+ eer* jou pa en jou ma.’”+ 20  Die man het vir hom gesê: “Leermeester, ek was van kleins af gehoorsaam aan al hierdie dinge.” 21  Jesus het na hom gekyk en liefde vir hom gevoel en gesê: “Daar is nog een ding wat jy moet doen: Gaan verkoop wat jy het en gee die geld vir die armes, en jy sal ’n skat in die hemel hê. En kom word my volgeling.”+ 22  Maar hy was baie hartseer toe hy die antwoord hoor en het weggegaan, want hy het baie besittings gehad.+ 23  Nadat Jesus rondgekyk het, het hy vir sy dissipels gesê: “Hoe moeilik sal dit tog vir mense met geld wees om in die Koninkryk van God in te gaan!”+ 24  Maar die dissipels was verbaas oor sy woorde. Jesus het toe vir hulle gesê: “Kinders, hoe moeilik is dit tog om in die Koninkryk van God in te gaan! 25  Dit is makliker vir ’n kameel om deur die oog van ’n naald te gaan as vir ’n ryk man om in die Koninkryk van God in te gaan.”+ 26  Hulle was nog meer verbaas en het hom* gevra: “Wie kan dan gered word?”+ 27  Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: “Vir mense is dit onmoontlik, maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik.”+ 28  Petrus het vir hom gesê: “Ons het alles agtergelaat en u gevolg.”+ 29  Jesus het gesê: “Ek verseker julle dat elkeen wat huis of broers of susters of ma of pa of kinders of landerye ter wille van my en ter wille van die goeie nuus verlaat het,+ 30  nou in hierdie tyd 100 keer soveel sal kry – huise, broers, susters, ma’s, kinders en landerye, met vervolginge+ – en in die wêreld* wat kom, die ewige lewe. 31  Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en baie wat laaste is, sal eerste wees.”+ 32  Terwyl hulle op pad Jerusalem toe was, het Jesus voor hulle uit gegaan. Die dissipels was verbaas, maar die mense wat hulle gevolg het, het bang geword. Hy het die Twaalf weer eenkant geneem en vir hulle die dinge begin vertel wat met hom sou gebeur:+ 33  “Ons is op pad na Jerusalem, en die Seun van die mens sal aan die hoofpriesters en die skrifgeleerdes oorgelewer word. Hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom aan mense van die nasies oorlewer, 34  en hulle sal hom bespot en op hom spoeg en hom met ’n gésel* slaan en hom doodmaak, maar drie dae later sal hy opstaan.”+ 35  Jakobus en Johannes, die seuns van Sebedeʹus,+ het na hom toe gekom en vir hom gesê: “Leermeester, ons wil hê dat u vir ons moet doen wat ons u vra.”+ 36  Hy het vir hulle gevra: “Wat wil julle hê moet ek vir julle doen?” 37  Hulle het geantwoord: “Wanneer u mag* ontvang, laat een van ons toe om aan u regterhand te sit, en een aan u linkerhand.”+ 38  Maar Jesus het vir hulle gesê: “Julle weet nie waarvoor julle vra nie. Kan julle die beker drink wat ek drink, of gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word?”+ 39  Hulle het vir hom gesê: “Ons kan.” Toe het Jesus vir hulle gesê: “Julle sal die beker drink wat ek drink, en julle sal gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word.+ 40  Maar om aan my regterhand of aan my linkerhand te sit, is nie myne om te gee nie, maar dit behoort aan dié vir wie dit voorberei is.” 41  Toe die tien ander hiervan hoor, het hulle kwaad geword vir Jakobus en Johannes.+ 42  Maar Jesus het hulle na hom toe geroep en vir hulle gesê: “Julle weet dat dié wat as heersers van die nasies beskou word, oor die mense baasspeel en dat hulle leiers* hulle oorheers.+ 43  Dit moenie so onder julle wees nie. As iemand onder julle groot wil wees, moet hy julle dienaar wees,+ 44  en as iemand onder julle die eerste wil wees, moet hy almal se slaaf wees. 45  Want selfs die Seun van die mens het gekom, nie om gedien te word nie, maar om te dien+ en om sy lewe te gee as ’n losprys in ruil vir baie.”+ 46  Toe het hulle in Jeʹrigo aangekom. Maar toe hy en sy dissipels en ’n groot skare Jeʹrigo verlaat, het hulle Bartimeʹus (die seun van Timeʹus), ’n blinde bedelaar, langs die pad sien sit.+ 47  Toe hy hoor dat dit Jesus die Nasarener is, het hy begin uitroep en gesê: “Seun van Dawid,+ Jesus, betoon genade aan my!”+ 48  Baie het hom streng beveel om stil te bly, maar hy het al hoe meer uitgeroep: “Seun van Dawid, betoon genade aan my!” 49  Toe het Jesus stilgestaan en gesê: “Roep hom.” Hulle het dus die blinde man geroep en vir hom gesê: “Wees bly! Staan op. Hy roep jou.” 50  Hy het sy bo-kleed eenkant gegooi, opgespring en na Jesus toe gegaan. 51  Toe het Jesus vir hom gevra: “Wat wil jy hê moet ek vir jou doen?” Die blinde man het vir hom gesê: “Rabboeʹni,* laat my weer sien.” 52  Jesus het vir hom gesê: “Gaan. Jou geloof het jou gesond gemaak.”+ En onmiddellik kon hy weer sien,+ en hy het hom begin volg.

Voetnote

Of “sodat hy sy hande op hulle kan lê”.
Of “respekteer”.
Of moontlik “vir mekaar”.
Of “stelsel van dinge”. Sien Woordelys.
Of “heerlikheid”.
Lett. “grotes”.
Beteken “leermeester”.