Volgens Markus 15:1-47

  • Jesus voor Pilatus (1-15)

  • In die openbaar bespot (16-20)

  • Aan ’n paal gehang by Golgota (21-32)

  • Jesus se dood (33-41)

  • Jesus word begrawe (42-47)

15  Onmiddellik met dagbreek het die hoofpriesters, die ouermanne en die skrifgeleerdes, die hele Sanheʹdrin, saam besluit wat om met Jesus te doen, en hulle het Jesus geboei en hom weggelei en hom aan Pilatus oorgelewer.+  Pilatus het toe vir hom gevra: “Is jy die Koning van die Jode?”+ Hy het geantwoord: “U het dit self gesê.”+  Maar die hoofpriesters het hom van baie dinge beskuldig.  Pilatus het hom weer begin ondervra en gesê: “Het jy niks om te sê nie?+ Hoor jy nie waarvan hulle jou alles beskuldig nie?”+  Maar Jesus het niks verder geantwoord nie, en dit het Pilatus verbaas.+  Pilatus het gewoonlik by elke fees een gevangene vrygelaat vir wie die volk gevra het.+  Op daardie tyd was ’n man met die naam Barabʹbas in die tronk saam met ander wat moord gepleeg het toe hulle teen die regering in opstand gekom het.  Toe het die skare gekom en begin vra dat Pilatus doen wat hy gewoonlik vir hulle gedoen het.  Hy het hulle geantwoord: “Wil julle hê dat ek die Koning van die Jode vir julle moet vrylaat?”+ 10  Want Pilatus het geweet dat die hoofpriesters hom uit jaloesie* oorgelewer het.+ 11  Maar die hoofpriesters het die skare opgesteek om te vra dat hy eerder Barabʹbas vir hulle moet vrylaat.+ 12  Pilatus het weer geantwoord en vir hulle gevra: “Wat moet ek dan doen met die een wat julle die Koning van die Jode noem?”+ 13  Hulle het weer eens uitgeroep: “Hang hom aan die paal!”+ 14  Maar Pilatus het vir hulle gevra: “Hoekom? Wat het hy gedoen wat sleg is?” Maar hulle het al hoe harder uitgeroep: “Hang hom aan die paal!”+ 15  Omdat Pilatus die skare tevrede wou stel, het hy Barabʹbas vir hulle vrygelaat, en nadat hy Jesus met ’n sweep laat slaan het,+ het hy hom oorgelewer om aan ’n paal gehang te word.+ 16  Die soldate het hom toe weggelei in die binnehof in, dit wil sê in die goewerneur se woning in, en hulle het die hele afdeling bymekaargeroep.+ 17  Hulle het vir hom ’n pers mantel aangetrek en ’n kroon van dorings gevleg en dit vir hom opgesit. 18  En hulle het vir hom begin sê: “Goeiedag, Koning van die Jode!”+ 19  Hulle het hom ook met ’n riet op die kop geslaan en op hom gespoeg, en hulle het op hulle knieë gegaan en voor hom neergebuig.* 20  Uiteindelik, nadat hulle hom bespot het, het hulle die pers mantel uitgetrek en sy bo-klere vir hom aangetrek. Toe het hulle hom uitgelei om hom aan ’n paal te hang.+ 21  En hulle het ’n verbyganger, ’n sekere Simon van Sireʹne, wat van die platteland af gekom het, die pa van Aleksander en Rufus, gedwing om Jesus se folterpaal* te dra.+ 22  Toe het hulle hom na die plek gebring wat Golʹgota genoem word. Dit beteken “skedelplek”.+ 23  Hier het hulle vir hom wyn probeer gee wat met bedwelmende mirre gemeng is,+ maar hy wou dit nie hê nie. 24  Hulle het hom aan die paal gehang en sy bo-klere onder mekaar verdeel deur die lot daaroor te werp om vas te stel wat elkeen sou kry.+ 25  Dit was die derde uur* toe hulle hom aan die paal gehang het. 26  Die opskrif van die aanklag teen hom het gesê: “Die Koning van die Jode.”+ 27  Hulle het ook twee rowers langs hom aan pale gehang, een aan sy regterkant en een aan sy linkerkant.+ 28  *—— 29  Die mense wat daar verbygegaan het, het hom beledig. Hulle het hulle koppe geskud+ en gesê: “Ha! Jy wat die tempel sou afbreek en dit in drie dae sou opbou,+ 30  red jouself deur van die folterpaal* af te kom.” 31  Die hoofpriesters en die skrifgeleerdes het hom ook onder mekaar bespot en gesê: “Hy het ander gered, maar hy kan homself nie red nie!+ 32  Laat die Christus, die Koning van Israel, nou van die folterpaal* afkom, sodat ons kan sien en glo.”+ Selfs dié wat langs hom aan pale gehang is, het hom beledig.+ 33  Op die sesde uur* het die hele land donker geword, tot die negende uur* toe.+ 34  En op die negende uur het Jesus met ’n harde stem uitgeroep: “Eli, Eli, lama sabagtaʹni?” Dit beteken: “My God, my God, waarom het u my verlaat?”+ 35  Toe party van dié wat daar naby gestaan het, dit hoor, het hulle begin sê: “Kyk! Hy roep Eliʹa.” 36  Toe het iemand gehardloop en ’n spons vol suur wyn gemaak. Hy het dit op ’n riet gesit en dit vir hom gegee om te drink+ en gesê: “Wag! Kom ons kyk of Eliʹa hom kom afhaal.” 37  Maar Jesus het hard uitgeroep en gesterf.*+ 38  Die gordyn* van die heiligdom+ het van bo tot onder in twee geskeur.+ 39  En toe die militêre offisier, wat reg oorkant hom gestaan het, sien dat hy onder hierdie omstandighede gesterf het, het hy gesê: “Hierdie man was beslis God se Seun.”+ 40  Daar was ook vrouens wat alles van ’n afstand af dopgehou het. Onder hulle was Maria Magdaleʹna sowel as Maria, wat die ma van Jakobus die Mindere en van Joses was, en ook Saloʹme.+ 41  Toe Jesus in Galileʹa was, het hulle gewoonlik saam met hom gegaan en hom bedien.+ Baie ander vrouens wat saam met hom na Jerusalem gekom het, was ook daar. 42  Toe dit reeds laatmiddag was, en omdat dit die Voorbereidingsdag was, dit wil sê die dag voor die Sabbat, 43  het Josef van Arimateʹa gekom en die moed bymekaargeskraap om na Pilatus toe te gaan en vir Jesus se liggaam te vra. Josef was ’n vooraanstaande lid van die Raad, wat self ook vir die Koninkryk van God gewag het.+ 44  Pilatus het egter gewonder of Jesus al dood is, en hy het die militêre offisier laat roep en hom gevra of Jesus al gesterf het. 45  Toe Pilatus bevestiging by die militêre offisier gekry het, het hy die liggaam vir Josef gegee. 46  Nadat hy fyn linne gekoop het en hom afgehaal het, het hy hom in die fyn linne toegedraai en hom in ’n graf* neergelê+ wat uit rots gekap was. Toe het hy ’n klip voor die ingang van die graf gerol.+ 47  Maar Maria Magdaleʹna en Maria die ma van Joses het bly kyk na die plek waar hy neergelê is.+

Voetnote

Of “afguns”.
Of “aan hom eer bewys”.
D.w.s. omtrent 09:00.
D.w.s. omtrent 12:00.
D.w.s. omtrent 15:00.
Of “sy laaste asem uitgeblaas”.
Of “voorhangsel”.
Of “gedenkgraf”.