Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Letra drejtuar hebrenjve

Kapitujt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Përmbajtja

 • 1

  • Perëndia flet me anë të Birit të tij (1-4)

  • Biri—më i lartë se engjëjt (5-14)

 • 2

  • Të kushtojmë më shumë vëmendje se zakonisht (1-4)

  • Perëndia ia nënshtroi çdo gjë Jezuit (5-9)

  • Jezui dhe vëllezërit e tij (10-18)

   • Kryepërfaqësuesi i shpëtimit të tyre (10)

   • Kryeprift i mëshirshëm (17)

 • 3

  • Jezui—më i madh se Moisiu (1-6)

   • Perëndia ka ndërtuar gjithçka (4)

  • Paralajmërim për mungesën e besimit (7-19)

   • «Sot, nëse e dëgjoni zërin e tij» (7, 15)

 • 4

  • Rreziku për të mos hyrë në pushimin e Perëndisë (1-10)

  • Nxitje për të hyrë në pushimin e Perëndisë (11-13)

   • Fjala e Perëndisë është e gjallë (12)

  • Jezui—kryeprifti i madh (14-16)

 • 5

  • Jezui—më i lartë se kryepriftërinjtë njerëzorë (1-10)

   • «Ti do të jesh prift si Melkisedeku» (6, 10)

   • Mësoi bindjen nga vuajtjet (8)

   • Mjeti për shpëtimin e përhershëm (9)

  • Paralajmërim kundër papjekurisë (11-14)

 • 6

  • Të sulemi drejt pjekurisë (1-3)

  • Ata që largohen nga besimi, e gozhdojnë përsëri në shtyllë Birin (4-8)

  • Të jeni të sigurt për shpresën (9-12)

  • Të sigurt për premtimet e Perëndisë (13-20)

   • Premtimi dhe betimi i Perëndisë janë të pandryshueshëm (17, 18)

 • 7

  • Melkisedeku—mbret dhe prift unik (1-10)

  • Epërsia e priftërisë së Krishtit (11-28)

   • Krishti—në gjendje të na shpëtojë vërtet (25)

 • 8

  • Tabernakulli—një hije e gjërave qiellore (1-6)

  • Krahasohet besëlidhja e vjetër me të renë (7-13)

 • 9

  • Shërbimi i shenjtë në shenjtëroren tokësore (1-10)

  •  Krishti hyn në qiell me gjakun e vet (11-28)

   • Ndërmjetës i një besëlidhjeje të re (15)

 • 10

  • Flijimet në kafshë—të pamjaftueshme (1-4)

   • Ligji—një hije (1)

  • Flijimi i Krishtit u ofrua një herë e mirë (5-18)

  • Udha e re e hyrjes që të çon në jetë (19-25)

   • Të mos lëmë pas dore mbledhjet tona (24, 25)

  • Paralajmërim kundër mëkatit me dashje (26-31)

  • Guxim dhe besim për të qëndruar (32-39)

 • 11

  • Përkufizimi i besimit (1, 2)

  • Shembuj besimi (3-40)

   • Pa besim është e pamundur të kesh pëlqimin e Perëndisë (6)

 • 12

  • Jezui—Përsosësi i besimit tonë (1-3)

   • Re e madhe dëshmitarësh (1)

  • Të mos shpërfillim disiplinën e Jehovait (4-11)

  • Bëjini të drejta shtigjet për këmbët tuaja (12-17)

  • I afrohen Jerusalemit qiellor (18-29)

 • 13

  • Nxitjet dhe përshëndetjet e fundit (1-25)

   • Mos harroni mikpritjen (2)

   • Martesa të nderohet (4)

   • Bindjuni atyre që marrin drejtimin (7, 17)

   • Paraqitini Perëndisë një flijim lëvdimi (15, 16)