Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Letra drejtuar galatasve

Kapitujt

1 2 3 4 5 6

Përmbajtja

 • 1

  • Përshëndetje (1-5)

  • Nuk ka një tjetër lajm të mirë (6-9)

  • Lajmi i mirë që predikon Pavli vjen nga Perëndia (10-12)

  • Kthimi në besim i Pavlit dhe fillimet e shërbimit (13-24)

 • 2

  • Pavli takohet me apostujt në Jerusalem (1-10)

  • Pavli ndreq Pjetrin (Kefën) (11-14)

  • Shpallen të drejtë vetëm falë besimit (15-21)

 • 3

  • Veprat e Ligjit kundrejt besimit (1-14)

   • «I drejti do të jetojë falë besimit» (11)

  • Premtimi abrahamik nuk bazohet te Ligji (15-18)

   • Krishti, pasardhësi i Abrahamit (16)

  • Origjina dhe qëllimi i Ligjit (19-25)

  • «Bij të Perëndisë nëpërmjet besimit» (26-29)

   • Ata që i përkasin Krishtit, pasardhës të Abrahamit (29)

 • 4

  • «Nuk jeni më skllevër, por bij» (1-7)

  • Meraku i Pavlit për galatasit (8-20)

  • Agara dhe Sara: dy besëlidhje (21-31)

   • Jerusalemi lart në qiell, nëna jonë, është i lirë (26)

 • 5

  • Liria e krishterë (1-15)

  • Të ecim sipas frymës së shenjtë (16-26)

   • Veprat e mishit mëkatar (19-21)

   • Fryti i frymës së shenjtë (22, 23)

 • 6

  • «Mbani barrët e njëri-tjetrit» (1-10)

   • Çfarë mbillet, korret (7, 8)

  • Rrethprerja nuk ka vlerë (11-16)

   • Një krijesë e re (15)

  • Përfundimi (17, 18)