Danieli 11:1-45

 • Mbretërit e Persisë dhe të Greqisë (1-4)

 • Mbretërit e jugut dhe të veriut (5-45)

  • Del dikush që vjel taksa (20)

  • Thyhet Kreu i besëlidhjes (22)

  • Lëvdohet perëndia i fortesave (38)

  • Mbreti i jugut dhe mbreti i veriut shtyjnë njëri-tjetrin (40)

  • Lajme turbulluese nga lindja dhe nga veriu (44)

11  Unë qëndrova me të që ta forcoja e ta mbroja* gjatë vitit të parë të Darit,+ medit.  Ajo që do të të tregoj tani, është e vërtetë: Ja, në Persi do të dalin* edhe tre mbretër të tjerë dhe i katërti do të mbledhë pasuri më të mëdha se gjithë të tjerët. Kur të bëhet i fortë me anë të pasurive, ai do të ngrejë çdo gjë kundër mbretërisë së Greqisë.+  E do të dalë një mbret i fuqishëm; sundimi i tij do të ketë shtrirje të gjerë+ e ai do të bëjë si t’i pëlqejë.  Por, pasi të ketë dalë, mbretëria e tij do të thyhet e do të ndahet në katër pjesë, në të katër drejtimet,*+ por jo mes pasardhësve* të tij e jo me atë pushtet që sundoi ai; sepse mbretëria e tij do të shkulet me rrënjë e do t’u kalojë të tjerëve.  Dhe mbreti i jugut, domethënë një nga princat e tij, do të bëhet i fortë. Por do të dalë një tjetër më i fortë se ai, dhe sundimi i këtij do të ketë shtrirje të gjerë e fuqi sunduese më të madhe se e atij.  Pas disa vjetësh, ata do të lidhin një aleancë, dhe vajza e mbretit të jugut do të vijë te mbreti i veriut për të bërë një marrëveshje. Por ajo nuk do ta mbajë fuqinë e krahut të saj; edhe mbreti nuk do të qëndrojë, e as krahu i tij. Vajzën do ta dorëzojnë, madje edhe ata që e kishin sjellë aty, edhe të atin, edhe atë që e bëri të fortë në ato kohë.  Një filiz nga rrënjët e saj do të zërë pozitën e tij, do të lëvizë drejt ushtrisë, do të vijë kundër fortesës së mbretit të veriut, do të luftojë kundër tyre dhe do të dalë më i fortë.  Gjithashtu do të vijë në Egjipt bashkë me perënditë e tyre, me shëmbëlltyrat prej metali,* me sendet e dëshirueshme* prej argjendi e prej ari dhe me robërit. Për disa vjet do t’i rrijë larg mbretit të veriut,  i cili do të vijë kundër mbretërisë së mbretit të jugut, por më pas do të kthehet prapa në vendin e vet. 10  Bijtë e tij do të përgatiten për luftë e do të mbledhin një ushtri të fuqishme e shumë të madhe; ai do të përparojë patjetër e do të vërshojë si një përmbytje. Por do të kthehet pas dhe do të luftojë gjatë gjithë rrugës deri në fortesën e tij. 11  Mbreti i jugut do të hidhërohet dhe do të dalë e do të luftojë kundër tij, pra, kundër mbretit të veriut, i cili do të mobilizojë një turmë të madhe, por këtë do ta shtjerë në dorë tjetri. 12  Turma do të bëhet pre e tij. Zemra do t’i lartësohet. Ai do të bëjë të bien dhjetëra mijë veta, por nuk do ta shfrytëzojë pozitën e tij të fortë. 13  Mbreti i veriut do të kthehet e do të mobilizojë një turmë më të madhe se e para. Në fund të kohëve, pas disa vjetëve, ai do të vijë patjetër me një ushtri të madhe e të pajisur mirë. 14  Në ato kohë, shumë do të ngrihen kundër mbretit të jugut. Dhe njerëzit e dhunshëm* nga populli yt do të shkojnë pas tyre e do të përpiqen të nxjerrin të vërtetë një vegim,* por do të pengohen. 15  Mbreti i veriut do të vijë, do të ngrejë një ledh rrethues e do të pushtojë një qytet të fortifikuar. Krahët* e jugut nuk do të qëndrojnë, as njerëzit e tij të zgjedhur; ata s’do të kenë fuqi që të rezistojnë. 16  Ai që do të vijë kundër mbretit të jugut, do të bëjë si t’i pëlqejë e askush nuk do t’i bëjë dot ballë. Ai do të qëndrojë në vendin e Stolisë*+ dhe dora e tij do të jetë në gjendje të shfarosë. 17  Ai do të jetë i vendosur* që të vijë me gjithë forcën e mbretërisë së tij dhe do të bëjë një marrëveshje me të e do të veprojë me efektshmëri. Atij do t’i lejohet të shkatërrojë vajzën, dhe ajo nuk do të qëndrojë e nuk do të jetë më e tija. 18  Ai do t’i hedhë sytë nga vendet bregdetare e do të pushtojë shumë prej tyre. Një komandant do t’i japë fund poshtërimit që i bëri ky, prandaj nuk do të ketë më poshtërim prej këtij; ai do të bëjë që poshtërimi t’i bjerë atij që e poshtëroi. 19  Prandaj ai* do të kthehet prapa, drejt fortesave të vendit të vet, do të pengohet, do të bjerë e nuk do të gjendet. 20  Pozitën e tij do ta zërë dikush që do të dërgojë përmes mbretërisë së shkëlqyer dikë që vjel taksa,* por brenda pak ditëve ai do të thyhet, megjithatë, jo në zemërim e as në luftë. 21  Pozitën e tij do ta zërë një njeri i urryer,* të cilit nuk do t’i jepet madhështi mbretërore. Ai do të vijë gjatë një kohe kur njerëzit do të ndihen të sigurt* dhe do ta marrë mbretërinë me anë të lajkave.* 22  Krahët* e përmbytjes do të zhduken për shkak të tij dhe do të thyhen, e po kështu edhe Kreu+ i besëlidhjes.+ 23  Për shkak të aleancës që kanë bërë me të, ai do të veprojë me mashtrim dhe do të ngrihet e do të bëhet i fuqishëm me anë të një kombi të vogël. 24  Gjatë një kohe kur njerëzit do të ndihen të sigurt,* ai do të hyjë në pjesët më të pasura* të provincës e do të bëjë atë që s’e bënë etërit e tij dhe etërit e tyre. Do të shpërndajë mes tyre pre, plaçkë e të mira materiale e do të thurë intriga kundër vendeve të fortifikuara, por vetëm për njëfarë kohe. 25  Ai do të marrë zemër dhe do të mobilizohet për të sulmuar mbretin e jugut me një ushtri të madhe. Edhe mbreti i jugut do të përgatitet për luftë me një ushtri tejet të madhe e të fuqishme. Dhe ai* nuk do të qëndrojë, sepse kundër tij do të thurin intriga. 26  Rrënimi do t’i vijë nga duart e atyre që hanë ushqimet e tij të zgjedhura. Ushtria e tij do të zhduket* dhe shumë veta do të bien të vrarë. 27  Zemra e këtyre dy mbretërve do të priret të bëjë atë që është e keqe, dhe ata do të ulen në të njëjtën tryezë e do t’i thonë gënjeshtra njëri-tjetrit. Por asgjë s’do të ketë sukses, sepse fundi është ende për kohën e caktuar.+ 28  Mbreti i veriut do të kthehet në vendin e tij me një sasi të madhe të mirash materiale dhe zemra e tij do të jetë kundër besëlidhjes së shenjtë. Ai do të veprojë me efektshmëri dhe do të kthehet në vendin e tij. 29  Në kohën e caktuar do të kthehet dhe do të vijë kundër jugut. Por këtë herë nuk do të jetë si më parë, 30  sepse kundër tij do të vijnë anijet e Kitimit,+ dhe ai do të poshtërohet. Ai do të kthehet e do të shpallë me tërbim dënimin* kundër besëlidhjes së shenjtë+ dhe do të veprojë me efektshmëri. Pastaj do të kthehet dhe do ta drejtojë vëmendjen ndaj atyre që braktisin besëlidhjen e shenjtë. 31  Prej tij do të dalin krahë,* që do të ngrihen e do të përdhosin shenjtëroren+ dhe fortesën e do të heqin flijimin e vazhdueshëm.+ Ata do të vënë në vend gjënë e neveritshme që shkakton shkretim.+ 32  Me anë të lajkave,* mbreti i veriut do t’i çojë në apostazi ata që e hedhin poshtë besëlidhjen me ligësi. Por populli që e njeh Perëndinë e vet, do të triumfojë e do të veprojë me efektshmëri. 33  Dhe ata që kanë gjykim të thellë+ midis popullit, do të mësojnë shumë veta, por do të pengohen e do të bien viktima të shpatës, të flakëve, të robërisë e të plaçkitjes për disa ditë. 34  Mirëpo, kur të pengohen, atyre do t’u jepet pak ndihmë, dhe shumë veta do të bashkohen me ta me anë të lajkave.* 35  Kështu, disa nga ata që kanë gjykim të thellë, do të pengohen, që të rafinohen, të pastrohen, të zbardhen,+ deri në kohën e fundit, sepse fundi është ende për kohën e caktuar. 36  Mbreti i veriut do të bëjë si t’i pëlqejë, do të lartësohet e do të madhërohet mbi çdo perëndi dhe do të thotë gjëra skandaloze kundër Perëndisë së perëndive.+ Do të ketë sukses derisa Perëndia të tregojë indinjatën e tij; sepse ajo që është vendosur, do të ndodhë se s’bën. 37  Ai nuk do të tregojë respekt për Perëndinë e etërve të tij. Nuk do të respektojë as dëshirën e grave, as ndonjë perëndi tjetër, por do të madhërohet mbi këdo. 38  Përkundrazi* do t’i japë lavdi perëndisë së fortesave, një perëndie që etërit e tij nuk e njihnin. Do t’i japë lavdi me anë të arit, të argjendit, të gurëve të çmuar e të gjërave të dëshirueshme.* 39  Do të veprojë me efektshmëri kundër kalave më të fortifikuara, bashkë me një perëndi të huaj.* Do t’i mbulojë me lavdi të gjithë ata që e pranojnë* dhe do t’i vërë të sundojnë mes shumë vetave. Dhe do të ndajë* tokë kundrejt një çmimi. 40  Në kohën e fundit, mbreti i jugut dhe mbreti i veriut do të shtyjnë njëri-tjetrin,* dhe mbreti i veriut do të sulet kundër tij si stuhi, me karroca, me kalorës e me shumë anije; ai do të hyjë nëpër vende të ndryshme e do të vërshojë si një përmbytje. 41  Do të hyjë edhe në vendin e Stolisë*+ dhe shumë vende do të pengohen. Por këto vende do t’i shpëtojnë nga dora: Edomi, Moabi dhe pjesa kryesore e amonitëve. 42  Ai do ta shtrijë vazhdimisht dorën kundër vendeve. Dhe vendi i Egjiptit nuk do të shpëtojë. 43  Ai do të sundojë mbi thesaret e fshehura të arit e të argjendit dhe mbi gjithë gjërat e dëshirueshme* të Egjiptit. Libianët dhe etiopasit do të ndjekin gjurmët e tij. 44  Por do të ketë lajme që do ta turbullojnë, nga lindja dhe nga veriu. Prandaj ai do të dalë me tërbim të madh që të asgjësojë e të shfarosë shumë veta. 45  Do t’i ngulë tendat e tij mbretërore* ndërmjet detit të madh dhe malit të shenjtë të Stolisë.*+ Do të shkojë drejt fundit të tij dhe s’do të ketë asnjë që ta ndihmojë.

Shënime në fund të faqes

Ose «të isha si një fortesë për të».
Ose «do të ngrihen».
Fjalë për fjalë «katër erërat e qiejve».
Ose «brezave të ardhshëm».
Ose «shtatoret e derdhura».
Ose «e çmuara».
Ose «bijtë e kusarëve».
Ose «Ushtritë».
Ose «e Bukurisë».
Fjalë për fjalë «do të drejtojë fytyrën e tij».
Me sa duket i referohet mbretit të veriut.
Ose «një mbikëqyrës të rreptë».
Ose «i përbuzur».
Një mundësi tjetër «pa paralajmërim».
Ose «të intrigave».
Ose «Ushtritë».
Një mundësi tjetër «pa paralajmërim».
Ose «e majme».
Me sa duket i referohet mbretit të veriut.
Ose «do të përmbytet».
Ose «e do të sulet me furi».
Ose «ushtri».
Ose «të hipokrizisë; të fjalëve të sheqerosura».
Ose «të hipokrizisë; të fjalëve të sheqerosura».
Ose «Por, në pozitën e tij».
Ose «të çmuara».
Ose «me ndihmën e një perëndie të huaj».
Një mundësi tjetër «këdo që miraton».
Ose «do të shpërndajë».
Ose «do të kacafyten me njëri-tjetrin».
Ose «e Bukurisë».
Ose «e çmuara».
Ose «tendat e tij si një pallat».
Ose «të Bukurisë».