Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Libri i Danielit

Kapitujt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Përmbajtja

 • 1

  • Jerusalemin e rrethojnë babilonasit (1, 2)

  • Stërvitje e veçantë për të rinjtë me prejardhje mbretërore që ishin robër (3-5)

  • Besnikëria e katër hebrenjve vihet në provë (6-21)

 • 2

  • Mbreti Nabukodonosor shikon një ëndërr që e shqetëson (1-4)

  • Asnjë i mençur nuk është në gjendje të tregojë ëndrrën (5-13)

  • Danieli i kërkon ndihmë Perëndisë (14-18)

  • Lëvdon Perëndinë ngaqë i zbulon të fshehtën (19-23)

  • Danieli i tregon ëndrrën mbretit (24-35)

  • Interpretimi i ëndrrës (36-45)

   • Guri i Mbretërisë do të thërrmojë shëmbëlltyrën (44, 45)

  • Mbreti e nderon Danielin (46-49)

 • 3

  • Shëmbëlltyra prej ari e mbretit Nabukodonosor (1-7)

   • Urdhëron të adhurojnë shëmbëlltyrën (4-6)

  • Tre hebrenjtë akuzohen për mosbindje (8-18)

   • «Ne nuk do t’u shërbejmë perëndive të tua» (18)

  • I hedhin në furrën e zjarrtë (19-23)

  • Shpëtojnë nga zjarri në mënyrë të mrekullueshme (24-27)

  • Mbreti lëvdon Perëndinë e hebrenjve (28-30)

 • 4

  • Mbreti Nabukodonosor pranon mbretërimin e Perëndisë (1-3)

  • Mbreti sheh në ëndërr një pemë (4-18)

   • Kalojnë shtatë kohë që nga prerja e pemës (16)

   • Perëndia është Sovran mbi njerëzimin (17)

  • Danieli interpreton ëndrrën (19-27)

  • Përmbushja e parë e ëndrrës te mbreti (28-36)

   • Mbreti çmendet për shtatë kohë (32, 33)

  • Mbreti lëvdon Perëndinë e qiejve (37)

 • 5

  • Gostia e mbretit Belshazar (1-4)

  • Shkrimi në mur (5-12)

  • Danielit i kërkojnë të interpretojë shkrimin në mur (13-25)

  • Interpretimi: Babilonia do të bjerë (26-31)

 • 6

  • Zyrtarë persë thurin plane kundër Danielit (1-9)

  • Danieli vazhdon të lutet (10-15)

  • Danielin e hedhin në gropën e luanëve (16-24)

  • Mbreti Dar nderon Perëndinë e Danielit (25-28)

 • 7

  • Vegimi për katër bishat (1-8)

   • Del një bri i vogël arrogant (8)

  • I Lashti i Ditëve gjykon (9-14)

   • Një bir njeriu bëhet mbret (13, 14)

  • Danielit i tregohet interpretimi (15-28)

   • Katër bishat janë katër mbretër (17)

   • Të shenjtët do të marrin mbretërinë (18)

   • Do të dalin dhjetë brirë, ose mbretër (24)

 • 8

  • Vegimi për dashin dhe për cjapin (1-14)

   • Një bri i vogël vepron me arrogancë (9-12)

   • Derisa të kalojnë 2.300 mbrëmje dhe mëngjese (14)

  • Gabrieli interpreton vegimin (15-27)

   • Shpjegimi për dashin dhe për cjapin (20, 21)

   • Del një mbret me fytyrë të egër (23-25)

 • 9

  • Danieli rrëfehet në lutje (1-19)

   • Shtatëdhjetë vite shkretim (2)

  • Gabrieli vjen te Danieli (20-23)

  • Parathuhen shtatëdhjetë javë profetike (24-27)

   • Mesia do të shfaqet pas 69 javësh (25)

   • Mesia do të vritet (26)

   • Qyteti dhe vendi i shenjtë do të shkatërrohen (26)

 • 10

  • Një lajmëtar nga Perëndia viziton Danielin (1-21)

   • Mikaeli ndihmon engjëllin (13)

 • 11

  • Mbretërit e Persisë dhe të Greqisë (1-4)

  • Mbretërit e jugut dhe të veriut (5-45)

   • Del dikush që vjel taksa (20)

   • Thyhet Kreu i besëlidhjes (22)

   • Lëvdohet perëndia i fortesave (38)

   •  Mbreti i jugut dhe mbreti i veriut shtyjnë njëri-tjetrin (40)

   • Lajme turbulluese nga lindja dhe nga veriu (44)

 • 12

  • ‘Koha e fundit’ dhe më tej (1-13)

   • Mikaeli do të ngrihet (1)

   • Ata me gjykim të thellë do të ndriçojnë (3)

   • Njohuria e vërtetë do të jetë e bollshme (4)

   • Danieli do të ngrihet për të marrë pjesën e tij (13)