Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Buka ya 1 Malena

Likauhanyo

Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Davida ni Abishagi (1-4)

  • Adonija ubata kuba mulena (5-10)

  • Natani ni Bati-sheba baa­nga muhato (11-27)

  • Davida ulaela kuli Salumoni atoziwe (28-40)

  • Adonija usabela kwa aletare (41-53)

 • 2

  • Davida ulaelela Salumoni (1-9)

  • Davida washwa; Salumoni uina mwa lubona (10-12)

  • Mulelo wa Adonija utahisa kuli abulaiwe (13-25)

  • Abiatare walelekwa; Joabi wabulaiwa (26-35)

  • Shimei wabulaiwa (36-46)

 • 3

  • Salumoni unyala mwanaa Faro (1-3)

  • Jehova uiponahaza ku Salumoni mwa tolo (4-15)

   • Salumoni uikupela butali (7-9)

  • Salumoni uatulela basali bababeli babapepile bana (16-28)

 • 4

  • Zamaiso ya Salumoni (1-19)

  • Batu bapila hande mwa puso ya Salumoni (20-28)

   • Kupila mwa buiketo mwatasaa kota ya veine ni ya feiga (25)

  • Butali bwa Salumoni ni mashitanguti ahae (29-34)

 • 5

  • Mulena Hiramu ufa Salumoni lika za kuyahisa (1-12)

  • Babeleki ba Salumoni babakenyizwe misebezi ya kuhapeleza (13-18)

 • 6

  • Salumoni uyaha tempele (1-38)

   • Muzuzu wa mwahali hahulu (19-22)

   • Likerubimi (23-28)

   •  Maswaniso a kucakula, likwalo, lapa la mwahali (29-36)

   • Tempele iyahiwa mwa lilimo zebato ba ze 7 (37, 38)

 • 7

  • Ndu ya bulena ya Salumoni (1-12)

  • Hiramu wa sikwala utusa Salumoni (13-47)

   • Misumo yemibeli ya kopa (15-22)

   • Liwate la sipi yeshengunuzwi (23-26)

   • Likoloi zelishumi ni mikeke ya kopa (27-39)

  • Lisebeliso za gauda zafezwa kueziwa (48-51)

 • 8

  • Aleka ikenywa mwa tempele (1-13)

  • Salumoni ubulela kwa sicaba (14-21)

  • Tapelo ya Salumoni ya kukakula tempele (22-53)

  • Salumoni ufuyaula sicaba (54-61)

  • Matabelo ni mukiti wa kakulo (62-66)

 • 9

  • Jehova uiponahaza ku Salumoni hape (1-9)

  • Mpo ya Salumoni ku Mulena Hiramu (10-14)

  • Misebezi ya Salumoni ye­shutana-­shutana (15-28)

 • 10

  • Mulena wamusali wa kwa Sheba upotela Salumoni (1-13)

  • Sifumu sesituna sa Salumoni (14-29)

 • 11

  • Basali ba Salumoni bakelusa pilu yahae (1-13)

  • Bahanyezi balwanisa Salumoni (14-25)

  • Jeroboami usepiswa kufiwa masika alishumi (26-40)

  • Salumoni washwa; Roboami uba mulena (41-43)

 • 12

  • Roboami ualaba ka buhali (1-15)

  • Masika alishumi afetuhela mulena (16-19)

  • Jeroboami uezwa mulena wa Isilaele (20)

  • Roboami uhaniswa kulwanisa Isilaele (21-24)

  • Jeroboami ukalisa bulapeli bwa kulapela manamani (25-33)

 • 13

  • Bupolofita ka za aletare ya mwa Betele (1-10)

   • Aletare ipazuha fahali (5)

  • Muuna wa Mulimu upalelwa kuipeya kuutwa (11-34)

 • 14

  • Bupolofita bwa Akija bwa ziyezi yekatahela Jeroboami (1-20)

  • Roboami ubusa Juda (21-31)

   • Shishaki ulwanisa Jerusalema (25, 26)

 • 15

  • Abijami, mulena wa Juda (1-8)

  • Asa, mulena wa Juda (9-24)

  • Nadabi, mulena wa Isilaele (25-32)

  • Baasha, mulena wa Isilaele (33, 34)

 • 16

  • Jehova uatula Baasha (1-7)

  • Ela, mulena wa Isilaele (8-14)

  • Zimiri, mulena wa Isilaele (15-20)

  • Omiri, mulena wa Isilaele (21-28)

  • Akabe, mulena wa Isilaele (29-33)

  • Hiele uyaha sinca Jeriko (34)

 • 17

  • Mupolofita Elia upolofita kuli kukaba ni linanga (1)

  • Elia ufepiwa ki mañwalala (2-7)

  • Elia upotela mbelwa mwa Sarepta (8-16)

  • Mwanaa mbelwa washwa mi wazusiwa (17-24)

 • 18

  • Elia ukopana ni Obadia ni Akabe (1-18)

  • Elia ni bapolofita ba Baale kwa Karmele (19-40)

   • ‘Kutozeza kafa ni kafa’ (21)

  • Kufela kwa linanga la lilimo zetaa­lu ni licika (41-46)

 • 19

  • Elia wabaleha kusaba Jezabele yabata kumubulaya (1-8)

  • Jehova uiponahaza ku Elia kwa Horebe (9-14)

  • Elia utalusezwa kuli atoze Hazaele, Jehu, ni Elisha (15-18)

  • Elisha uketiwa kuli ayole Elia (19-21)

 • 20

  • Masiria balwanisa Akabe (1-12)

  • Akabe utula Masiria (13-34)

  • Bupolofita bwa kozi yekatahela Akabe (35-43)

 • 21

  • Akabe ulakaza simu ya veine ya Nabote (1-4)

  • Jezabele ulukisa kuli Nabote abulaiwe (5-16)

  • Lushango lwa Elia lwa ziyezi yekatahela Akabe (17-26)

  • Akabe waikokobeza (27-29)

 • 22

  • Tumelelano ya Josafati ni Akabe (1-12)

  • Mikaya upolofita za kutulwa kwa sicaba (13-28)

   • Moya wa buhata okapuma Akabe (21, 22)

  • Akabe wabulaiwa kwa Ramoti-giliadi (29-40)

  • Josafati ubusa Juda (41-50)

  • Akazia mulena wa Isilaele (51-53)