1 Malena 17:1-24

  • Mupolofita Elia upolofita kuli kukaba ni linanga (1)

  • Elia ufepiwa ki mañwalala (2-7)

  • Elia upotela mbelwa mwa Sarepta (8-16)

  • Mwanaa mbelwa washwa mi wazusiwa (17-24)

17  Cwale Elia*+ wa kwa Tishibe, yanaazwa kwa Giliadi,+ ali ku Akabe: “Ka Jehova Mulimu wa Isilaele yapila, yena yenisebeleza,* hakuna kuba ni puka kamba pula mwa lilimo ze, konji ka linzwi laka!”+  Linzwi la Jehova lataha ku yena, lali:  “Zwa mo, mi ulibe kwa neku la upa, uyo ipata kwa Musindi wa Keriti,* kwa upa wa Jordani.  Ukanwanga mezi mwa nukana, mi nikalaela mañwalala kuli akutisezange lico kwateñi.”+  Honafo afunduka mi aeza ka kuya ka linzwi la Jehova; aya mi ayo ina kwatuko a Musindi wa Keriti,* kwa upa wa Jordani.  Mi mañwalala naamutisezanga sinkwa ni nama kakusasana mi naamutisezanga sinkwa ni nama manzibwana, mi Elia naanwanga mezi mwa nukana.+  Kono hamulaho wa mazazinyana, nukana yakala,+ kakuli pula neisa neli mwa naha.  Cwale linzwi la Jehova lataha ku yena, lali:  “Nanuha, uye kwa Sarepta, muleneñi wa Sidoni, mi uyo ina kwateñi. Bona! Nikalaela musali wa mbelwa wa kwateñi kuli akufange lico.”+ 10  Kihaa nanuha mi aya kwa Sarepta. Hafitile kwa munyako wa muleneñi, nekunani musali wa mbelwa yanaalwalela likota. Amubiza mi ali ku yena: “Nakupa, haku nitiseze mezinyana mwa komoki ninwe.”+ 11  Hanaaya kuyo muungela mezi, Elia ali ku yena: “Nakupa, nitiseze sinkwa mwa lizoho lahao.” 12  Musali yo aalaba, ali: “Ka Jehova Mulimu wahao yapila, hanina sinkwa, kwandaa fulaulonyana mwa nkwana yetuna ni olinyana mwa nkwana yenyinyani.+ Fa, nilwalela tukotanyana, mi nikakena mwahali ni yoeza sico saka ni mwanaka. Hase lucile, kihona lukashwa.” 13  Cwale Elia ali ku yena: “Usike wasaba. Kena mwahali uyo eza moubulelezi. Kono pili uniezeze sinkwanyana sa laundi ka zesiyezi, mi unitiseze sona. Kihona ukayo eza sinkwa sahao ni mwanaa hao. 14  Kakuli Jehova Mulimu wa Isilaele sabulela ki se, uli: ‘Fulaulo ye mwa nkwana yetuna haina kufela, ni oli ye mwa nkwana yenyinyani haina kufela, kufitela lizazi lakanelisa pula mwa naha Jehova.’”+ 15  Kihaa ya mi aeza mwanaa mubulelezi Elia, mi yena ni Elia ni ba ndu yahae baca ka mazazi amañata.+ 16  Fulaulo yeneli mwa nkwana yetuna neisika fela, ni oli yeneli mwa nkwana yenyinyani neisika fela, kulikana ni linzwi la Jehova lanaabulezi ka Elia. 17  Zeo halifelile, mwanaa musali yena muñaa ndu, akula, mi butuku bwahae bwatotobela hahulu kuli mane atuhela kubuyela.+ 18  Musali yo kihaa li ku Elia: “Nikufoselizeñi,* wena muuna wa Mulimu wa niti? Kana utezi kuto nihupulisa mulatu waka ni kubulaya mwanaka?”+ 19  Kono Elia ali ku yena: “Nife mwanaa hao.” Amuunga mwa mazoho ahae, amuisa mwa muzuzu wa fahalimu, mwanaaina, mi amulobaza fa mumbeta wahae.+ 20  Aitilelela ku Jehova, ali: “Wena Jehova Mulimu waka,+ kana kikuli hape seuziyeza mbelwa yo yeniina ku yena ka kubulaya mwanaa hae?” 21  Elia apatama fahalimwaa mwana halaalu mi aitilelela ku Jehova, ali: “Wena Jehova Mulimu waka, nakukupa, bupilo* bwa mwana yo bukutele ku yena.” 22  Jehova autwa kupo ya Elia,+ mi bupilo* bwa mwana bwakutela ku yena, mi apila.+ 23  Cwale Elia aanga mwana, amushetumukiseza mwa ndu kuzwa mwa muzuzu wa fahalimu mi amufa mahe; mi Elia ali: “Bona, mwanaa hao wapila.”+ 24  Musali kihaa li ku Elia: “Cwale naziba kuli luli u muuna wa Mulimu+ ni kuli linzwi la Jehova leli mwa mulomo wahao ki la niti.”

Litaluso ze kwatasi

Lelitalusa “Mulimu Waka ki Jehova.”
Linzwi ka linzwi, “yeniyemi fapilaa hae.”
Kamba “Mulapo wa Keriti.”
Kamba “Mulapo wa Keriti.”
Kamba “Ninani taba mañi ni wena, . . .?”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”