1 Malena 5:1-18

  • Mulena Hiramu ufa Salumoni lika za kuyahisa (1-12)

  • Babeleki ba Salumoni babakenyizwe misebezi ya kuhapeleza (13-18)

5  Hiramu mulena wa Tire+ hautwile kuli Salumoni utozizwe kuba mulena mwa sibaka sa ndatahe, aluma batanga bahae ku Salumoni, kakuli Hiramu naabanga mulikanaa Davida kamita.*+  Cwale Salumoni alumela Hiramu+ liñusa, ali:  “Waziba kuli ndate, yena Davida, naasakoni kuyahela libizo la Jehova Mulimu wahae ndu kabakala kulwanisa lila zeñata, kufitela Jehova amukonisa kutula lila zahae.+  Kono cwale Jehova Mulimu waka unifile pumulo mwa maneku kaufela.+ Hakuna yanilwanisa mi hakuna nto yemaswe yeezahala.+  Kabakaleo, nibata kuyahela libizo la Jehova Mulimu waka ndu, sina Jehova mwanaasepiselize Davida, yena ndate, kuli: ‘Mwanaa hao yenika beya mwa lubona lwahao kukuyola, ki yena yakayahela libizo laka ndu.’+  Cwale laela batu bahao kuli banilemele likota za sidare za kwa Lebanoni.+ Batanga baka ni batanga bahao bakasebeza hamoho, mi nikalifa batanga bahao ka kuya ka tifo yeuka toma, kakuli waziba kuli ku luna hakuna yaziba kulema likota sina mobalemelanga Masidoni.”+  Hiramu hautwile manzwi a Salumoni, anyakalala hahulu, mi ali: “Kulumbekwe Jehova kacenu, kakuli ufile Davida mwana yabutali kuli abuse sicaba sesituna* se!”+  Hiramu kihaa lumela Salumoni liñusa, ali: “Niutwile manzwi eu nilumezi. Nikaeza seubata kaufela, nikufe likota za sidare ni za junipa.+  Batanga baka baka lizwisa kwa Lebanoni balishetumukiseze kwa liwate, mi nika litama hamoho kuli liiswe ka liwate kwa sibaka seuka nibulelela. Nikalaela batu kulitamulula kwa sibaka seo, mi ukayo liinga kwateñi. Haili wena, ukafumanela ba ndu yaka lico.”+ 10  Mi Hiramu afa Salumoni likota kaufela za sidare ni za junipa zanaabata. 11  Salumoni yena afa Hiramu lico za buloto zeeza litikanyo za kori* ze 20,000 za ba ndu ya Hiramu ni litikanyo za kori ze 20 za oli ya olive yende hahulu.* Salumoni naafanga Hiramu lika zeo silimo ni silimo.+ 12  Mi Jehova afa Salumoni butali, sina mwanaa musepiselize.+ Mi kwaba ni kozo mwahalaa Hiramu ni Salumoni, mi bubeli bwabona baeza tumelelano. 13  Mulena Salumoni aketa baana mwa Isilaele kaufela kuli baeze misebezi yahae; baana bane baketilwe+ neli ba 30,000. 14  Ka kweli ni kweli naalumanga baana ba 10,000 kwa Lebanoni. Nebainanga kweli iliñwi kwa Lebanoni, ni likweli zepeli kwa mandu abona; mi Adoniramu+ naazamaisa baana bane bahapelelizwe kusebeza. 15  Salumoni naanani babeleki ba misebezi yemiñwi kaufela* ba 70,000, ni babeti ba macwe+ ba 80,000 bane bali mwa malundu,+ 16  kubeya cwalo ni likombwa+ za Salumoni ze 3,300 zeneokamela baana bane basebeza. 17  Ka taelo ya mulena, balafa macwe amatuna, ili macwe atula,+ kuli kutomiwe mutomo+ wa ndu ka macwe abetilwe.+ 18  Mi bayahi ba Salumoni ni bayahi ba Hiramu ni Magebali+ babeta macwe, mi balukisa likota ni macwe za kuyahisa ndu.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “naalata Davida kamita.”
Kamba “sesiñata.”
Kori ki tikanyezo mone kukwana malita a 220. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Linzwi ka linzwi, “oli yesitilwe.”
Kamba “balwali ba mishimbo.”