Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Letra drejtuar efesianëve

Kapitujt

1 2 3 4 5 6

Përmbajtja

 • 1

  • Përshëndetje (1, 2)

  • Bekime nga Perëndia (3-7)

  • Mbledhja e të gjitha gjërave në Krishtin (8-14)

   • «Një administrim» në kohët e caktuara (10)

   • Vulosja me frymën e shenjtë si kapar (13, 14)

  • Pavli falënderon Perëndinë për besimin e efesianëve dhe lutet për ta (15-23)

 • 2

  • «Na dha jetë bashkë me Krishtin» (1-10)

  • Shembi murin ndarës (11-22)

 • 3

  • Sekreti i shenjtë përfshin jojudenjtë (1-13)

   • Jojudenjtë, bashkëtrashëgimtarë me Krishtin (6)

   • Qëllimi i përjetshëm i Perëndisë (11)

  • Lutja për efesianët që të fitojnë gjykim të thellë (14-21)

 • 4

  • Unitet në trupin e Krishtit (1-16)

   • Dhurata në njerëz (8)

  • Personaliteti i vjetër dhe i ri (17-32)

 • 5

  • Të folurit dhe sjellja e pastër (1-5)

  • «Vazhdoni të ecni si fëmijë të dritës» (6-14)

  • «Vazhdoni të mbusheni me frymë të shenjtë» (15-20)

   • Përdoreni sa më mirë kohën (16)

  • Këshilla për bashkëshortët dhe bashkëshortet (21-33)

 • 6

  • Këshilla për prindërit dhe fëmijët (1-4)

  • Këshilla për skllevërit dhe zotërinjtë (5-9)

  • Armatura e plotë e Perëndisë (10-20)

  • Përshëndetjet e fundit (21-24)