Letra e parë drejtuar Timoteut 2:1-15

  • Lutje për njerëz të çdo lloji (1-7)

    • Një Perëndi, një ndërmjetës (5)

    • Një shpërblesë përkatëse për të gjithë (6)

  • Udhëzime për burrat dhe për gratë (8-15)

    • Stolisuni me modesti (9, 10)

2  Prandaj, para së gjithash, i nxis të gjithë të bëjnë përgjërime, lutje e kërkesa për të mirën e të tjerëve dhe të japin falënderime për njerëz të çdo lloji,  për mbretërit dhe për të gjithë ata që janë në poste të larta,*+ që të vazhdojmë të bëjmë një jetë të qetë e të patrazuar, plot seriozitet dhe përkushtim ndaj Perëndisë.*+  Kjo është e shkëlqyer dhe e pranueshme në sytë e Shpëtimtarit tonë, Perëndisë,+  vullneti i të cilit është që njerëz të çdo lloji të shpëtojnë+ dhe të fitojnë njohurinë e saktë për të vërtetën,  sepse ka një Perëndi+ të vetëm dhe një ndërmjetës+ mes Perëndisë dhe njerëzve,+ po, një njeri, Krishti Jezu,+  i cili dha veten si një shpërblesë përkatëse* për të gjithë.*+ Për këtë do të jepet dëshmi në kohën e duhur,  e po për këtë dëshmi+ u emërova predikues dhe apostull+—po them të vërtetën, nuk po gënjej—mësues i kombeve*+ për sa i përket besimit dhe së vërtetës.  Prandaj, dëshiroj që në çdo vend burrat të vazhdojnë të ngrenë duart në lutje me besnikëri+ ndaj Perëndisë, pa zemërim+ e pa debate.+  Po ashtu, gratë të stolisen me veshje të përshtatshme,* me modesti e mendje të shëndoshë,* jo me gërshetime flokësh,* as me ar e me perla a me veshje shumë të shtrenjta,+ 10  por me vepra të mira, si u ka hije grave që janë të përkushtuara ndaj Perëndisë.+ 11  Gratë le të mësojnë në heshtje,* plotësisht të nënshtruara.+ 12  Nuk i lejoj gratë t’i mësojnë a të ushtrojnë autoritet mbi burrat, por të rrinë në heshtje,*+ 13  sepse i pari u formua Adami, e më pas Eva.+ 14  Veç kësaj, nuk u mashtrua Adami, por gruaja u mashtrua plotësisht+ dhe shkeli urdhërimin e Perëndisë. 15  Megjithatë, gratë do të ruhen duke u bërë nëna,*+ për sa kohë që nuk heqin dorë nga besimi, dashuria, shenjtëria dhe janë me mendje të shëndoshë.*+

Shënime në fund të faqes

Ose «në pozita autoriteti».
Ose «përkushtim hyjnor». Shih Fjalorthin.
Ose «të barasvlershme».
Ose «për njerëz të çdo lloji».
Ose «dinjitoze».
Ose «gjykim të mirë; maturi».
Domethënë, jo me modele të ekzagjeruara flokësh.
Ose «në qetësi; pa u ndier».
Ose «në qetësi; pa u ndier».
Këshilla për të qenë amvisa e për të rritur fëmijët do t’i ruante gratë nga përtacia dhe sjellja e papërshtatshme.
Ose «me gjykim të mirë; të matura».