Evanjelium Matúša 5:1–48

5  Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci prišli k nemu.  A začal rozprávať a vyučoval ich:  „Šťastní sú tí, ktorí si uvedomujú svoje duchovné potreby,*+ lebo im patrí nebeské Kráľovstvo.  Šťastní sú tí, ktorí smútia, lebo budú potešení.+  Šťastní sú mierni,*+ lebo zdedia zem.+  Šťastní sú hladní a smädní+ po spravodlivosti, lebo budú nasýtení.*+  Šťastní sú milosrdní,+ lebo im bude prejavené milosrdenstvo.  Šťastní sú tí, ktorí majú čisté srdce,+ lebo uvidia Boha.  Šťastní sú tí, ktorí prinášajú pokoj,*+ lebo budú nazvaní Božími synmi. 10  Šťastní sú tí, ktorí sú prenasledovaní za to, že konajú, čo je správne,*+ lebo im patrí nebeské Kráľovstvo. 11  Šťastní ste, keď vás ľudia urážajú,+ prenasledujú+ a šíria o vás zlomyseľné klamstvá za to, že ste mojimi učeníkmi.+ 12  Tešte sa a veľmi sa radujte,+ pretože máte v nebesiach veľkú odmenu.+ Lebo tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.+ 13  Vy ste soľ+ zeme. Ale ak soľ stratí svoju slanosť, ako ju získa späť? Nie je už dobrá na nič, iba na vyhodenie,+ aby po nej ľudia šliapali. 14  Vy ste svetlo sveta.+ Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá prehliadnuť. 15  A keď ľudia rozsvietia lampu, nepostavia ju pod kôš,* ale na stojan, aby svietila všetkým v dome.+ 16  Tak nech svieti vaše svetlo,+ aby ľudia videli vaše dobré skutky+ a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.+ 17  Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon a Prorokov.* Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.+ 18  Uisťujem vás, že ani jediné písmenko, ani jediná čiarka zo Zákona nezostanú nesplnené. To by skôr zaniklo nebo a zem.+ 19  Preto každý, kto porušuje jedno z prikázaní, hoci aj to najmenšie, a učí to aj druhých ľudí, bude považovaný za nevhodného pre nebeské Kráľovstvo.* Ale každý, kto ich dodržiava a vyučuje, bude považovaný za vhodného pre nebeské Kráľovstvo.* 20  Hovorím vám, že ak nebudete spravodlivejší* ako znalci Zákona a farizeji,+ nevojdete do nebeského Kráľovstva.+ 21  Počuli ste, že vašim predkom bolo povedané: ‚Nezavraždíš.+ Kto sa dopustí vraždy, bude sa zodpovedať pred súdom.‘+ 22  Ale ja vám hovorím, že pred súdom sa bude zodpovedať aj ten, kto sa neprestáva hnevať+ na svojho brata. A kto nazve svojho brata pohŕdavými slovami, bude sa zodpovedať pred najvyšším súdom.* A každý, kto svojho brata označí za bezbožného blázna,* podlieha ohňu gehenny.*+ 23  Ak teda nesieš dar na oltár+ a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, 24  nechaj svoj dar pred oltárom. Najprv sa choď zmieriť so svojím bratom a potom sa vráť a obetuj svoj dar.+ 25  Rýchlo sa zmier s tým, kto ťa chce žalovať na súde, kým ste ešte na ceste tam, aby ťa žalobca nevydal sudcovi a sudca súdnemu zriadencovi a aby si neskončil vo väzení.+ 26  Hovorím ti, že odtiaľ nevyjdeš, kým nesplatíš všetko do poslednej mince.* 27  Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš.‘*+ 28  Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa pozerá na nejakú ženu+ tak, že po nej začne túžiť, už s ňou vo svojom srdci scudzoložil.+ 29  Ak ťa teda tvoje pravé oko zvádza na hriech,* vylúp ho a odhoď.+ Lebo je pre teba lepšie, aby si prišiel o nejakú časť tela, než aby bolo celé tvoje telo hodené do gehenny.*+ 30  A ak ťa tvoja pravá ruka zvádza na hriech,* odsekni ju a odhoď.+ Lebo je pre teba lepšie, aby si prišiel o nejakú časť tela, než aby sa celé tvoje telo dostalo do gehenny.*+ 31  Bolo tiež povedané: ‚Kto sa rozvádza so svojou manželkou, nech jej dá potvrdenie o rozvode.‘+ 32  Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa rozvádza s manželkou z iného dôvodu ako pre nemravnosť,* vystavuje ju cudzoložstvu. A kto sa ožení s rozvedenou ženou,* cudzoloží.+ 33  A počuli ste, že vašim predkom bolo povedané: ‚Nebudeš prisahať bez toho, aby si to splnil.+ Čo si Jehovovi* prisahal, to splníš.‘+ 34  Ale ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte+ – ani na nebo, lebo je Božím trónom, 35  ani na zem, lebo je Božou podnožou,+ ani na Jeruzalem, lebo je mestom veľkého Kráľa.+ 36  Neprisahajte ani na svoju hlavu, lebo nemôžete zmeniť ani jediný vlas na biely alebo na čierny. 37  Nech vaše ‚áno‘ znamená áno, vaše ‚nie‘ nie,+ lebo to, čo je navyše, pochádza od toho zlého.+ 38  Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub.‘+ 39  Ale ja vám hovorím: Neodporujte zlému človeku. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé.+ 40  Ak sa chce s tebou niekto súdiť a vziať ti spodný odev, nechaj mu aj vrchný.+ 41  A ak ťa niekto oprávnený núti, aby si mu slúžil a šiel s ním jednu míľu,* choď s ním dve míle. 42  Tomu, kto ťa prosí, daj a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba požičať.*+ 43  Počuli ste, že bolo povedané: ‚Budeš milovať svojho blížneho+ a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ 44  Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov+ a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú.+ 45  Tak dokážete, že ste synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach,+ lebo on necháva slnko vychádzať nad zlými i nad dobrými a dáva dážď na spravodlivých i nespravodlivých.+ 46  Veď ak milujete len tých, ktorí milujú vás, zaslúžite si nejakú odmenu?+ Nerobia to isté aj vyberači daní? 47  A čo mimoriadne robíte, ak zdravíte iba svojich bratov? Nerobia to isté aj ľudia z národov? 48  Teda buďte dokonalí,* ako je dokonalý váš nebeský Otec.+

Poznámky pod čiarou

Al. „tí, ktorí si uvedomujú, že potrebujú Boha“, dosl. „žobráci o ducha“.
Al. „pokorní“.
Al. „uspokojení“.
Al. „pokojní“.
Dosl. „pre spravodlivosť“.
Al. „odmerný kôš“.
Dosl. „za najmenšieho v nebeskom Kráľovstve“.
Dosl. „za veľkého v nebeskom Kráľovstve“.
Al. „poslušnejší“.
Miesto za Jeruzalemom určené na spaľovanie odpadkov. Pozri Slovník pojmov.
V pôvodnom jazyku išlo o výraz používaný na človeka, ktorého druhí považovali za morálne skazeného a za buriča proti Bohu.
Al. „pred Sanhedrinom“.
Dosl. „do posledného kvadransu“. Pozri dodatok B14.
Al.: „Nedopustíš sa nevery.“
Al. „privádza k pádu“.
Al. „privádza k pádu“.
Čiže so ženou rozvedenou z iného dôvodu ako pre nemravnosť.
Po grécky porneia. Pozri Slovník pojmov.
Čiže požičať bez úroku.
Čiže majú prejavovať dokonalú (úplnú) lásku.