Evanjelium Matúša 7:1–29

7  Nesúďte,*+ aby ste neboli súdení.  Lebo ako súdite druhých, tak budete súdení,+ a akou mierou meriate, takou odmerajú vám.+  Prečo sa pozeráš na smietku v oku svojho brata, ale trám vo vlastnom oku si nevšímaš?+  Ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Dovoľ, nech ti vyberiem smietku z oka,‘ keď ty sám máš v oku trám?  Pokrytec! Najprv vyber trám zo svojho oka a potom jasne uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata.  Nedávajte psom, čo je sväté, ani svoje perly nehádžte sviniam,+ aby ich nepošliapali, neobrátili sa a neroztrhali vás.  Proste a dostanete,+ hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám.+  Lebo každý, kto prosí, dostane,+ a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.  Ak niekoho z vás poprosí syn o chlieb, dáte mu kameň? 10  Alebo keď poprosí o rybu, podáte mu hada? 11  Teda keď vy, hoci ste hriešni, viete dávať svojim deťom dobré dary,+ o čo skôr dá váš nebeský Otec dobré veci tým, ktorí ho prosia!+ 12  Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.+ To je podstata toho, čo učí Zákon a Proroci.+ 13  Vchádzajte tesnou bránou,+ lebo široká brána a priestranná cesta vedie do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú, 14  ale tesná brána a úzka cesta vedie do života a málo je tých, čo ju nachádzajú.+ 15  Dajte si pozor na falošných prorokov,+ ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu,+ ale vnútri sú to draví vlci.+ 16  Spoznáte ich podľa ovocia. Nikdy sa predsa neoberá hrozno z tŕnia alebo figy z bodľačia.+ 17  Každý dobrý strom nesie dobré ovocie, ale zlý strom nesie zlé ovocie.+ 18  Dobrý strom nemôže niesť zlé ovocie a zlý strom nemôže niesť dobré ovocie.+ 19  Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, sa vytína a hádže do ohňa.+ 20  Teda spoznáte ich podľa ovocia.+ 21  Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského Kráľovstva, ale iba ten, kto koná vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.+ 22  Mnohí mi v ten deň povedia: ‚Pane, Pane,+ či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?‘+ 23  Ale ja im odpoviem: ‚Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, vy, čo páchate zlo!‘+ 24  Preto každý, kto počúva tieto moje slová a koná podľa nich, sa podobá múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.+ 25  Spustil sa lejak, prišli záplavy a prihnal sa silný vietor. Opieral sa do domu, ale ten sa nezrútil, lebo mal základy na skale. 26  A každý, kto počúva tieto moje slová, ale nekoná podľa nich, sa podobá hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku.+ 27  Spustil sa lejak a prišli záplavy. Prihnal sa silný vietor, oprel sa do domu+ a ten sa zrútil.“ 28  Keď Ježiš dohovoril, zástupy žasli nad tým, ako vyučuje,+ 29  lebo ich vyučoval ako ten, kto má moc,*+ a nie ako znalci Zákona.

Poznámky pod čiarou

Al. „Prestaňte súdiť“.
Al. „právomoc; autoritu“.