Evanjelium Matúša 19:1–30

19  Keď Ježiš dohovoril, odišiel z Galiley a prešiel za Jordán na hranice Judey.+  Išli za ním veľké zástupy a on ich tam uzdravoval.  Vtedy k nemu prišli farizeji, lebo ho chceli skúšať, a pýtali sa ho: „Má muž právo rozviesť sa s manželkou z akéhokoľvek dôvodu?“+  Odpovedal: „Nečítali ste, že ten, kto stvoril ľudí, stvoril ich na začiatku ako muža a ženu?+  A nečítali ste, že povedal: ‚Preto muž opustí otca a matku a bude lipnúť k svojej manželke a tí dvaja budú jedno telo‘?+  A tak už nie sú dvaja, ale sú jedno telo. Teda čo Boh spojil, nech človek nerozdeľuje.“+  Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš dovolil rozviesť sa s manželkou a prikázal dať jej potvrdenie o rozvode?“+  Povedal im: „Pre tvrdosť vášho srdca vám Mojžiš urobil ústupok a dovolil vám rozviesť sa s manželkou,+ ale na začiatku to tak nebolo.+  Hovorím vám, že kto sa rozvádza so svojou manželkou z iného dôvodu ako pre nemravnosť* a ožení sa s inou ženou, cudzoloží.“*+ 10  Učeníci mu povedali: „Keď je to medzi mužom a ženou takto, potom je lepšie neženiť sa.“ 11  Povedal im: „Nie všetci dokážu urobiť, čo hovorím,* ale iba tí, ktorí majú ten dar.+ 12  Sú eunuchovia,* ktorí sa tak narodili, sú eunuchovia, ktorých ľudia urobili eunuchmi, a sú eunuchovia, ktorí sa pre to rozhodli sami, aby mohli robiť viac pre nebeské Kráľovstvo. Kto dokáže takto žiť, nech tak žije.“+ 13  Potom k nemu ľudia prinášali malé deti, aby ich žehnal* a modlil sa za ne, ale učeníci ich prísne napomínali, aby to nerobili.+ 14  No Ježiš povedal: „Nechajte deti tak a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské Kráľovstvo.“+ 15  Požehnal ich* a odišiel odtiaľ. 16  Potom za ním prišiel nejaký človek a spýtal sa ho: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som získal večný život?“+ 17  Odpovedal mu: „Prečo sa pýtaš mňa, čo je dobré? Len jeden je dobrý.+ No ak chceš získať život, dodržiavaj prikázania.“+ 18  „Ktoré?“ opýtal sa. Ježiš povedal: „Nezavraždíš,+ nescudzoložíš,+ nebudeš kradnúť,+ nebudeš krivo svedčiť,+ 19  cti svojho otca a svoju matku+ a budeš milovať svojho blížneho ako seba samého.“+ 20  Mladý muž mu povedal: „To všetko dodržiavam. Čo mi ešte chýba?“ 21  Ježiš mu povedal: „Ak chceš byť dokonalý,* choď, predaj svoj majetok a peniaze rozdaj chudobným. Tak budeš mať poklad v nebi.+ Potom príď a buď mojím nasledovníkom.“+ 22  Keď to mladý muž počul, odišiel smutný, lebo mal mnoho majetku.+ 23  Nato Ježiš povedal svojim učeníkom: „Verte mi, pre bohatého človeka bude ťažké vojsť do nebeského Kráľovstva.+ 24  Hovorím vám: Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly ako bohatému vojsť do Božieho Kráľovstva.“+ 25  Keď to učeníci počuli, veľmi ich to prekvapilo a spýtali sa: „Môže byť vôbec niekto zachránený?“+ 26  Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „U ľudí je to nemožné, ale u Boha je možné všetko.“+ 27  Peter mu na to povedal: „My sme všetko opustili a nasledujeme ťa. Čo nás za to čaká?“+ 28  Ježiš im odpovedal: „Uisťujem vás, že pri obnove všetkých vecí,* keď sa Syn človeka posadí na svoj slávny trón, sa aj vy, ktorí ste ma nasledovali, posadíte na 12 trónov a budete súdiť 12 izraelských kmeňov.+ 29  A každý, kto opustil domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo pozemky pre moje meno, dostane stokrát viac a zdedí večný život.+ 30  Ale mnohí prví budú poslední a poslední budú prví.+

Poznámky pod čiarou

Po grécky porneia. Pozri Slovník pojmov.
Al. „dopúšťa sa nevery“.
Dosl. „dajú priestor tomu slovu“.
Al. „aby na ne kládol ruky“.
Al. „Položil na ne ruky“.
Čiže slúžiť Bohu čo najlepšie.
Al. „pri znovustvorení“.